Regjeringa

Sunday, 29 January, 03:45

Nyheter om Regjeringa

Sortering: Relevans | Senaste
NRK - 25 jan 23 kl. 18:46

Pollestad lovar næringa at lakseskatten blir endra

Regjeringa jobbar no med den endelege utforminga av grunnrenteskatten. Geir Pollestad i Senterpartiet seier til Dagbladet at ein kan vente store endringar samanlikna med det første forslaget. – Det er heilt sikkert, seier han til avisa.

NRK - 25 jan 23 kl. 18:46

Senterpartiet lovar næringa at lakseskatten blir endra: – Alt for tidleg å seie noko

Regjeringa jobbar no med den endelege utforminga av grunnrenteskatten. Geir Pollestad i Senterpartiet seier til Dagbladet at ein kan vente store endringar samanlikna med det første forslaget. – Det er heilt sikkert, seier han til avisa.

NRK - 03 nov 22 kl. 11:44

Frp, Høgre, MDG og SV sakner konkrete tiltak for å nå det nye klimamålet

Regjeringa auka i dag Noregs klimamål til 55 prosent utsleppskutt innan 2030, frå tidlegare 50 til 55 prosent. Frp meiner Regjeringa si oppjustering av dei norske klimamåla vitner om manglande verkelegheitsforståing, seier klimapolitisk talsperson Marius Arion Nilsen. Han meiner Noreg må stilla strengare krav til dei mest folkerike landa i verda.

NRK - 10 jan 23 kl. 21:13

Høgre ønsker å bruka 2 milliardar ekstra på straumstøtte til bedriftene

Høgre-leiar Erna Solberg kritiserer Regjeringa si straumordning for norske bedrifter, og meiner dei burde få straumstøtte lenger inn i 2023. Frå nyttår stoppa Regjeringa straumstøtta til norske bedrifter. Prislappen enda på 2,8 milliardar.

NRK - 03 nov 22 kl. 11:44

Frp, Høgre og SV sakner konkrete tiltak for å nå det nye klimamålet

Regjeringa auka i dag Noregs klimamål til 55 prosent utsleppskutt innan 2030, frå tidlegare 50 til 55 prosent. Frp meiner Regjeringa si oppjustering av dei norske klimamåla vitner om manglande verkelegheitsforståing, seier klimapolitisk talsperson Marius Arion Nilsen. Han meiner Noreg ikkje einsidig kan skjerpa sine utsleppforpliktingar, utan å stilla strengare krav til dei mest folkerike landa i verda.

NRK - 03 nov 22 kl. 08:45

Regjeringa aukar klimamålet til 55 prosent

Neste veke reiser Regjeringa til klimatoppmøtet COP27 i Egypt. Nå aukar Regjeringa Noregs klimamål til å kutta 55 prosent innan 2030. I fjor reduserte Noreg klimagassutsleppa sine med 0,7 prosent frå 2020, som er 4,7 prosent lågare enn i 1990.

NRK - 17 jan 23 kl. 15:59

Ny svalbardmelding til neste år

Regjeringa leverer neste år ei ny svalbardmelding. Det fortalte justisminister Emilie Enger Mehl til NRK i Tromsø i dag. I meldinga gir Regjeringa føringer om fremtidas næringsliv og øvrig virksomhet på øygruppa, sier Mehl:.

NRK - 11 dec 22 kl. 20:58

Regjeringa får kritikk for nye Svalbard-reglar

For å styrke nasjonal kontroll på Svalbard, vil Regjeringa ha eit krav om tre års butid på fastlandet for utanlandske statsborgarar som vil stemme ved lokalval på Svalbard. Men kravet møter motstand på Svalbard, blant anna frå lokalstyreleiar i Longyearbyen, Arild Olsen. – Sjølv om eg forstår det juridiske grunnlaget, så meiner eg det ikkje er i klok avgjerd, seier han.

NRK - 06 dec 22 kl. 11:30

Regjeringa gir ekstra pengar til kulturlokale

Regjeringa gir eit tilskot på 4 millionar kroner til Kulturrom i 2022 for å sikre tilgang til gode øvingslokale og utstyr til norsk kulturliv. Det skjer i forbindelse med fordelinga av restmiddel frå Norsk Tippings overskot til kulturformål, skriv Regjeringa i ei pressemelding. Kulturrom fekk litt over 46 millionar kroner frå spelemidla til kulturformål i 2022, og dei ekstra pengane skal sørge for at det blir gjort naudsynte investeringar for framtida..

NRK - 03 nov 22 kl. 08:45

Regjeringa auker klimamålet til 55 prosent

Neste veke reiser Regjeringa til klimatoppmøtet COP27 i Egypt. – Dagens innmeldte klimamål ligg an til å skape 2,5 grader oppvarming viss ikkje fleire land auker sine klimamål og gjer meir for å nå dei, seier statsminister Jonas Gahr Støre under Regjeringa si pressekonferanse om klimatoppmøtet. – Dit kan me ikkje koma.

NRK - 01 jan 23 kl. 07:59

Våpenkvile i Colombia

Regjeringa i Colombia har inngått våpenkvile med dei fem største væpna gruppene i landet. Avtalen skal vare i seks månader. Det sa president Gustavo Petro på nyttårsaftan, melder AFP.

NRK - 29 dec 22 kl. 16:38

TV 2: Regjeringa krev svar om Follobanen

Bane Nor har frist til neste veke om å svare Regjeringa om togkaoset på Austlandet og problema på Follobanen. – Det er ikkje godt nok. Vi har stilt nokre krev til Bane Nor gjennom ei utgreiing.

NRK - 29 dec 22 kl. 16:38

Regjeringa krev svar om Follobanen

Bane Nor har frist til neste veke om å svare Regjeringa om togkaoset på Austlandet og problema på Follobanen. – Det er ikkje godt nok. Vi har stilt nokre krev til Bane Nor gjennom ei utgreiing.

NRK - I førrgår: 15:19

Arbeidet med skilsmissa blir førebels sett på vent

Det er eit klart fleirtal i kommunestyret i Ålesund for å stanse arbeidet med delinga av Ålesund og Haram inntil departementet kan stadfeste at kostnadane blir dekt slik Ålesund kommune har søkt om. Det viser debatten i kommunestyremøtet som pågår nå. I følgje kommunen vil arbeidet med skilsmissa mellom Ålesund og Haram koste 237 millionar kroner.

NRK - I førrgår: 13:31

Regjeringa vil rydde opp i straummarknaden

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) kalla torsdag inn representantar for straumbransjen, tilsynsmyndigheiter, Elklagenemnda og Forbrukarrådet til eit møte om forbrukarmarknaden for straum. Bransjen fekk beskjed om å få på plass standardiserte og meir forbrukarvennlege straumavtaler. – Straumbransjen har ein jobb å gjere med å sørgje for at dei har forbrukarane si tillit, seier Toppe..

NRK - 22 dec 22 kl. 10:15

Den svenske Regjeringa spår langvarig resesjon

Sveriges regjering spår at lågkonjukturen vil vara fram til 2025, og anslår at landets vekst i BNP vil svara til minus 0,7 prosent i 2023, melder SVT. Arbeidsledigheita neste år er venta å bli 7,8 prosent, skriv kringkastaren. – Ting går ganske raskt akkurat nå, og dessverre ikkje alltid til det betre, seier finansminister Elisabeth Svantesson for Moderaterna på ein pressekonferanse.

NRK - 19 jan 23 kl. 12:09

Kun 3000 bedrifter søkte om strømstøtte

Regjeringa antok at 20.000 bedrifter kom til å søke om penger til strømstøtte, men bare 3000 gjorde det..

NRK - 18 jan 23 kl. 13:13

Tyskland vil hjelpe Ukraina etter helikopterulukke

Den tyske innanriksministeren Nancy Faeser fortel at Tyskland vil hjelpe Ukraina med å etterforske helikopterulukka nær Kyiv onsdag, melder AFP. Den ukrainske innanriksministeren, saman med 15 andre menneske, døde i styrten. Faeser fortalde at ho hadde send sine kondolansar til den ukrainske Regjeringa og "tilbydde hjelp med å identifisere årsakene til helikopterulukka"..

NRK - 06 okt 22 kl. 14:32

Fornøgd trass forskingskutt

Forskingsrådet får mindre pengar enn i år i forslaget til statsbudsjett for 2023. Kunnskapsdepartamentet aukar løyvingane til rådet, men fleire av dei andre departementa reduserer sine postar. Forskingsrådet seier seg likevel nøgd med budsjettet fordi Regjeringa vil gje rådet fullmakt til å nytte tidlegare gitte budsjettmidlar til formål som dei opphaveleg ikkje var gitt til.

NRK - 11 jan 23 kl. 08:16

Sverige: Endrar lova for å kunne bygge meir kjernekraft

Den svenske Regjeringa endrar lova for å tillate at det byggast fleire kjernekraftreaktorar i Sverige. Den nye lova skal tre i kraft i mars 2024. Lovendringa omfattar også at fleire aktørar vil kunne bygge kjernekraftverk og det kan også etablerast andre stadar enn i dag..

NRK - 10 jan 23 kl. 06:00

Nytt system for naudvarsling etablert

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) seier til NRK at Regjeringa no har etablert eit nytt system for naudvarsling til befolkninga. Varslingssystemet fungerer på den måten at ein kan senda direkte varsel til alle mobiltelefonar som er i eit bestemt område. – Dette er eit viktig verktøy for styresmaktene til å nå raskt ut med informasjon om det til dømes er fare eller andre viktige beskjedar, seier justisministeren.

NRK - 04 nov 22 kl. 14:14

Åtvarar klimaaktivistar mot lovbrot

Regjeringa i Tyskland åtvarar klimaaktivistar mot å bryte lova etter fleire aksjonar retta mot blant anna kjende kunstverk i museum. Den siste tida har aktivistar aksjonert i fleire europeiske byar, blant anna ved å grise til eller lime seg fast i kunstverk. Ein talsmann for den tyske Regjeringa åtvara fredag aktivistane mot å bryte lova, men understreka samtidig at Regjeringa sluttar opp om krava om å verne om klimaet..

NRK - 07 dec 22 kl. 12:03

Skattelistene: Næringsminister Vestre har høgast nettoformue

Av medlemmene i Regjeringa er det seks personar som er registrert med ein millionformue. Det er næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Vestre har ei nettoformue på over 72 millionar, medan Støre har over litt 45 millionar i nettoformue.

NRK - 09 jan 23 kl. 10:09

Ekspertgruppe foreslår nye reglar for å bli universitet

Det skriv Regjeringa i ei pressemelding. Ekspertgruppa blei sett ned i mai 2022, og fekk i oppdrag å vurdere om kriteria for akkreditering som universitet framleis er hensiktsmessige. Dei har no levert anbefalingane sine til forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.

NRK - 09 jan 23 kl. 08:59

Sverige gjeninnfører sivil verneplikt

Dette meldte den svenske Regjeringa på ein pressekonferanse måndag føremiddag, skriv SVT. – Vi går tilbake til ein situasjon der vi har ein formalisert sivilplikt parallelt med verneplikten, seier statsminister Ulf Kristersson på ein pressekonferanse måndag. Den svenske sivilplikta er ikkje det same som sivil verneplikt i Noreg, men inneber at svenskar kan bli kalla inn til å tenestegjere i sivile tenester som til dømes redningstenesta..

NRK - 02 dec 22 kl. 11:55

Regjeringa foreslår at PST kan lagre dataopplysningar i fem år

Regjeringa forslår at PST skal kunne lagre, systematisere og analysere store mengder informasjon til etterretningsformål, sjølv om den enkelte opplysninga ikkje er naudsynt for formålet. Det kjem fram i ein ny proposisjon..

NRK - 03 jan 23 kl. 17:05

ELN-geriljaen avviser våpenkvile

Den colombianske ELN-geriljaen avviser at dei har underteikna ei våpenkvile med Regjeringa i landet. President Gustavo Petro annonserte første nyttårsdag at dei hadde signert ein avtale med dei fem største væpna gruppene i landet, inkludert ELN-geriljaen. Men no blir dette avvist, melder AFP..

NRK - 03 jan 23 kl. 14:19

Lågare inflasjon i Tyskland

For andre månad på rad minkar inflasjonen i Tyskland. Det viser førebelse tal frå Regjeringa, melder AFP. I desember steig dei tyske prisane med 8,6 prosent, samanlikna med same periode året før.

NRK - 30 nov 22 kl. 05:19

133 kommunar vil ikkje ha eige politikontor

Regjeringa har investert politisk kapital i å reversere politireforma. Men berre 32 kommunar ønskjer å få att sitt gamle politikontor. Då nærpolitireforma vart innført i 2015, var det 122 kontor som stengde dørene.

NRK - 29 nov 22 kl. 19:28

WWF: Betre budsjett for klima og natur

WWF Verdens naturfond er godt nøgde med at SV blei samde med Regjeringa om statsbudsjettet for neste år. Dei meiner forhandlingane har gjeve eit betre resultat for klima og natur: – Dette budsjettet kuttar meir utslepp enn Regjeringa opphaveleg foreslo, og det reverserer nesten heile kuttet til skogvern, skriv generalsekretær Karoline Andaur i ein e-post til NRK..

NRK - 29 dec 22 kl. 21:10

Protesterer mot Netanyahus nye regjering

Tusenvis av israelarar protesterte utanfor Israels nasjonalforsamling Knesset torsdag. Demonstrantane ropte slagord mot den nye Regjeringa til Benjamin Netanyahu, melder Haaretz. Det er sjette gong Netanyahu dannar regjering i Israel.

NRK - 29 dec 22 kl. 19:32

Italia med strenge krav til redningsaksjonar på havet

Regjeringa i Italia har vedteke nye reglar som skal avgrense redningsaksjonar private organisasjonar utfører i Middelhavet. Styresmaktene vil no krevje at båtar set kursen til ei tildelt hamn straks etter ein redningsaksjon, i staden for å halde fram å hjelpe andre båtar i naud. Kapteinar som bryt reglane, risikerer ei bot på opp mot 500.

NRK - 24 nov 22 kl. 07:20

Bodø får 47 koronamillioner

Bodø kommune får 47 millioner kroner fra Regjeringa som plaster på såret etter koronapandemien. Ordfører Ida Pinnerød (Ap) i Bodø sier at de får en del mer enn de ba om innledningsvis. Det har vært harde budsjettforhandlinger i kommunen i det siste, men Pinnerød understreker at disse pengene ikke kan brukes til daglig drift.

NRK - 25 dec 22 kl. 03:33

Asyl-regel kan bli opphevet i romjula

Regelen om at asylsøkere som kommer til USA ved den meksikanske grensen ikke får levere asylsøknad, kan bli opphevet 27. desember. Høyesterett avviste mandag å oppheve restriksjonen som ble innført under president Trump.

NRK - 23 dec 22 kl. 01:45

Spania og Skottland lar transpersonar velje kjønn sjølve

Den spanske nasjonalforsamlinga vedtok torsdag ei ny lov som gjer det enklare å skifte juridisk kjønn. Det einaste som krevs er at transpersonar sjølv erklærer at dei vil skifte juridisk kjønn. Lovforslaget har splitta den spanske Regjeringa og landets kvinneorganisasjonar.

NRK - 21 dec 22 kl. 15:35

Sverige ber innbyggjarane førebu seg på straumbrot

Den svenske Regjeringa åtvara i dag svenskane førebu seg på straumbrot i løpet av vintaren, og oppfordrar innbyggjarane til å gå gjennom den private kriseberedskapen. – Det er viktig å ha ein plan for korleis ein skal handtera seg sjølv og dei ein har ansvar for, sa den svenske beredskapsministeren Carl-Oskar Bohlin på ein pressekonferanse skriver Aftonbladet..

NRK - 21 dec 22 kl. 14:06

Halverer tax-free kvote på tobakk fra nyttår

Fra nyttår vil mengden tobakksvarer du kan kjøpa avgiftsfritt som reisegods og i tax-free blir halvert, melder Regjeringa i ei pressemelding. Dermed kan ein ta med seg 100 sigaretter, 125 gram andre tobakksvarer (til dømes snus eller rulletobakk) eller 100 gram andre nikotinvarer og 100 sigarettpapir, avgiftsfritt som reisegods når du kjem frå utlandet til Noreg..

NRK - 18 nov 22 kl. 14:00

E16 inne i Høgre sitt alternative statsbudsjett

Høgre har funne plass til vidare utgreiing av ny E16 og jernbane mellom Bergen og Voss i sitt framlegg til statsbudsjett. At vegen ikkje blei prioritert i statsbudsjettet var ei av overraskingene då Regjeringa presenterte budsjettet i oktober. «Eit svik», tordna fylkesvaraordføraren.

NRK - 18 nov 22 kl. 12:46

Alle mellom 18 og 64 år får tilbod om oppfriskingsdose

– Vaksinasjon er framleis heilt sentralt for å handtere koronapandemien, skriv helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i ei pressemelding. Regjeringa seier no at alle personar mellom 18 og 64 år utan underliggande sjukdommar skal få tilbod om ei ny oppfriskingsdose med koronavaksine. Frå før har personar over 65 år, samt personar yngre enn 65 som er meir utsette for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19, blitt anbefalt oppfriskingsdose.

NRK - 20 dec 22 kl. 21:05

Huitfeldt djupt bekymra for kvinne-forbod på universitet i Afghanistan

Noregs utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) reagerer sterkt på opplysningane om at Taliban vil nekta kvinner å studera ved Afghanistans universitet. – Dersom dette er sant, er det ei ytterlegare forverring av menneskerettskrisa i Afghanistan. Og me ser nok ein gang at det rammer spesielt kvinner og jenter, seier utanriksministeren i ei utsegn.

NRK - 16 dec 22 kl. 07:26

Talet på søknadar om sosialhjelp har auka

Talet på søknadar om sosialhjelp har auka det siste året, skriv Regjeringa i ei pressemelding. På bestilling frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet har NAV henta inn nye tal som samanliknar pågangen av søknadar for økonomisk sosialhjelp i oktober 2021 og oktober 2022. Tala viser ein auke på 18 prosent.

NRK - 13 dec 22 kl. 15:45

Radikale Venstre ut av regjeringsforhandlingane i Danmark

Sentrumspartiet Radikale Venstre går ut av forhandlingane om ei brei regjering i Danmark, melder Politiken. Ifølge kjelder avisa har snakka med trekte partiet seg ut fordi dei ikkje var fornøgde med kor langt den nye Regjeringa ville strekke seg på barne- og ungdomsområdet og i klimasaka. Fungerande statsminister Mette Frederiksen frå Socialdemokratiet er no avhengig av å få ein avtale med Venstre og Moderaterne dersom ho skal kunne danne fleirtalsregjering..

NRK - 13 dec 22 kl. 12:11

Støre: – Planlegg eit betydeleg bidrag til Ukraina

Statsminister Jonas Gahr Støre er tysdag på givarlandskonferansen for Ukraina i Paris. I eit intervju med NRK seier Støre at dei lovar hjelp til Ukraina i mange år framover. – Vi planlegg no i 2023 å koma med et betydeleg norsk bidrag for det året og for fleire år framover, seier Støre.

NRK - 12 dec 22 kl. 13:25

Klimaaktivistar aksjonerte i Berlin

Tyske klimaaktivistar har aksjonert mot fleire motorvegar inn mot Berlin måndag morgon. Det har ført til fleire forseinkingar. Nokre av demonstrantane er viste bort, men fleire av motorvegane er framleis stengde fordi demonstrantar har limt seg fast i asfalten.

NRK - 12 dec 22 kl. 10:57

Ønsker strengare våpenlover i Tyskland

Tysklands innanriksminister Nancy Faeser ønsker å stramme inn våpenlovene i landet etter at 25 personar blei gripne i førre veke, skulda for å ha planlagd statskupp. Dei gripne tilhøyrer Reichsbürger-rørsla, som blant anna omfattar høgreekstreme, konspirasjonsteoretikarar og våpenentusiastar. I storaksjonen førre onsdag blei det gjort beslag av fleire våpen.

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt

contact@nyhetspressen.com