Noreg

Tirsdag, 11 Mai, 06:06

Nyheter om Noreg

Sortering: Relevans | Senaste
NRK - 21 april 21 kl. 16:48

Island skal låne AstraZeneca-dosar

Det islandske helsedepartementet melder på nettsidene sine at Island gjennom ein avtale med Noreg skal låne 16.000 dosar av AstraZeneca-vaksinen. Det var VG som omtalte saka fyrst.

NRK - 14 april 21 kl. 13:14

R-talet i Noreg er 0,8

R-talet i Noreg, altså kor mange ein koronasmitta person vidarefører smitten til, er på 0,8. Det syner vekesrapportern til Folkehelseinstituttet. I alt blei det meldt om 4800 koronasmitta i Noreg førre veke.

NRK - 06 mai 21 kl. 10:35

Noreg inn i EUs forsvarssamarbeid

Noreg, USA og Canada skal torsdag bli ein del av eit EU-prosjekt om militær mobilitet. Det er første gong EU slepp til land utanfrå i forsvarssamarbeidet Pesco. Det er venta at EUs forsvarsministrar gir tommelen opp for dette under møtet torsdag..

NRK - 27 mars 21 kl. 04:33

Noreg ber om Nord-Korea-møte i FN

Noreg har bede om eit møte i tryggingsrådet i FN for å diskutere Nord-Korea, opplyser diplomatiske kjelder. Saman med Frankrike, Storbritannia, Estland og Irland, har Noreg bede om eit lukka møte i rådet på tysdag, melder AFP..

NRK - 30 april 21 kl. 18:56

KrF stemte for atomvåpenforbod

Kjell Magne Bondevik og KrFU fekk med seg fleirtalet av landsmøtet på å vedta at Noreg burde slutte seg til FN-avtalen om forbod mot atomvåpen. Landsmøtet var delt om Noreg som Nato-land burde skrive under på ein slik avtale..

NRK - 21 april 21 kl. 15:15

Ber Noreg la olja ligge

Dalai Lama og 100 andre tidlegare Nobelprisvinnarar har gått saman for å be Noreg og andre land om å la fossile energikjelder verte verande i bakken. Dei tidlegare vinnarane vonar samarbeid og løysingar på klimatoppmøtet som Joe Biden har kalla inn til..

E24 - 20 april 21 kl. 11:30

Fjern hindringane for nettapotek

For å etablere nettapotek i Noreg, må ein minimum ha eitt fysisk apotek. Men har det noko å seie for kundane at nettapoteket har eit fysisk apotek i Oslo når kjøparen bestiller frå Trondheim eller Kristiansand? Det er på tide å sjå på reguleringane som hindrar fleire nettapotek i å etablere seg i Noreg..

NRK - 14 april 21 kl. 13:30

700 er døde av korona i Noreg

Noreg har passert 700 dødsfall i koronapandemien. Folkehelseinstituttet har i dag rapportert 18 nye dødsfall i systema sine, men det er ikkje klart om når dødsfalla fant sted. Det samla talet på døde sidan mars i fjor er 706..

NRK - 14 april 21 kl. 13:03

261 koronapasientar i Noreg

261 pasientar er innlagde på sjukehus i Noreg med koronasmitte. Det er ein nedgang på åtte pasientar frå i går, ifølgje Helsedirektoratet. 53 av pasientane får pustehjelp med respirator, fire færre enn dagen før..

NRK - 05 mars 21 kl. 00:17

570 nye koronatilfelle i Noreg

Det siste døgnet er det registrert 570 nye koronasmitta i Noreg. Det er 119 færre enn onsdag, men 19 fleire enn same dag i førre veke. Dei siste sju dagane er det registrert til saman 3453 nye smittetilfeller.

NRK - 07 april 21 kl. 13:10

Pressekonferanse om gjenopningsplan

Statsminister Erna Solberg held no pressekonferanse om gjenopninga av Noreg. Noreg skal opnast trinnvis, via fire trinn, med tre veker mellom kvart trinn..

NRK - 06 april 21 kl. 17:05

Ber Noreg leie nybrottsarbeid

Noreg bør ta ei leiarrolle i kampen mot antibiotikaresistens, meiner forskarar som har levert ein rapport til statsministeren. Bakterier som tåler antibiotika er eit trugsmål mot folkehelsa, og er venta å vere den viktigaste dødsårsaka innan 2050..

NRK - 05 april 21 kl. 09:27

Stengte fjellovergangar

Måndag morgon er dei fleste av dei store fjellovergangane i Sør-Noreg stengte på grunn av uvêret. I Nord-Noreg er dei fleste opne. Det er meldt om svært vanskelege køyreforhold i fleire regionar på vestlandet..

NRK - 07 mai 21 kl. 18:39

Meir ruskøyring

Talet på ruskøyringssaker i Noreg aukar for andre året på rad. UP-sjef Jon Steven Hasseldal trur at pandemi og heimekontor kan vere ein av årsakene til den negative utviklinga..

NRK - 19 jan. 21 kl. 00:17

383 nye koronasmitta siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 383 nye koronatilfelle i Noreg. Det er 177 fleire enn dagen før, men 46 færre enn same dag i førre veke I alt var det ved midnatt natt til tysdag registrert 59.034 koronasmittede personar her i landet, viser foreløpige tal frå det nasjonale meldesystemet for smittsomme sjukdommar (MSIS).

NRK - 03 mai 21 kl. 18:54

Dansk riksdalar på auksjon

Ein dansk pengesetel frå 1700-talet er seld på auksjon for 170.000 danske kroner. Setelen er 1 riksdalar frå tida då Danmark og Noreg var i union.

NRK - 27 mars 21 kl. 00:20

1072 nye koronatilfelle i Noreg

Fredag blei det registrert 1072 nye koronatilfelle i Noreg. Det 241 fleire enn dagen før, og 83 fleire enn same dag førre veka. Dei siste sju dagane er det registrert til saman 6465 nye smittetilfelle.

NRK - 25 mars 21 kl. 00:16

984 nye smittetilfelle i Noreg

Det siste døgnet er det registrert 984 nye koronasmitta personar her i landet. Det er 101 færre enn dagen før og 80 færre enn same dag i førre veka. Dei siste sju dagane er det registrert til saman 6585 nye smittetilfelle.

NRK - 24 mars 21 kl. 22:37

Noreg vann 3–0 over Gibraltar

VM-kvalifiseringskampen i Gibraltar endte med tremålssiger til Noreg over Gibraltar..

NRK - 23 mars 21 kl. 06:35

Austlandskommunar avgjer

Smittesituasjonen i Noreg før påske er avhengig av utviklinga i ti austlandskommunar. Det seier Preben Aavitsland i FHI til NTB. Han peiker på at kring 80 prosent av koronasmitten i Noreg oppstår i kommunar med mykje smitte over lang tid.

NRK - 23 mars 21 kl. 00:19

1096 nye koronasmitta i Noreg

Det siste døgnet er det registrert 1096 nye koronatilfelle i Noreg. Det er 519 fleire enn dagen før og 231 fleire enn same dag i førre veka. Dei siste sju dagane er det registrert til saman 6730 nye smittetilfelle.

NRK - 27 april 21 kl. 10:57

Skarstein årets «Peer Gynt»

Stortingsrepresentantane har røysta fram paraidrettsutøvar Birgit Skarstein som årets «Peer Gynt». Prisen går til nokon som utmerker seg positivt i samfunnet, og som gjer Noreg kjent i utlandet..

NRK - 27 april 21 kl. 06:39

Talet på krykkjer går ned

Bestanden av sjøfuglen krykkje er meir enn halvert på 30 år. Klassekampen skriv at bestanden av fuglen i måsefamilien er redusert med 60 til 80 prosent langs kysten av Noreg. Sjøfuglen har status som sterkt trua på den norske raudlista..

NRK - 26 april 21 kl. 12:59

207 innlagde på sjukehus

Måndag var 207 koronasmitta pasientar innlagde på sjukehus i Noreg. Det er ein auke på sju pasientar frå dagen før. 42 av pasientane får respiratorbehandling.

NRK - 26 april 21 kl. 12:04

Tidenes ølsal i mars

I mars vart det seld 44 prosent meir øl enn i same månad i fjor. Totalt vart det seld 30 millionar liter øl i Noreg i mars. Det er det høgste talet Bryggeri- og drikkevareforeininga har registrert på ein månad..

NRK - 26 april 21 kl. 08:42

Naudetatane kan lettare finne folk

Ei ny løysing gjer at naudetatane raskare og meir nøyaktig kan slå fast kvar innringaren er og posisjonere naudsamtaler mykje betre enn før. Den nye løysinga som no er i drift i Noreg vert kalla «Advanced Mobile Location» (AML)..

NRK - 25 april 21 kl. 18:54

Uroa over situasjonen i Jerusalem

Utanriksdepartementet har kome med fråsegn om situasjonen i Jerusalem og rundt Gaza. Departementet seier at Noreg er djupt uroa over situasjonen. Dei oppmodar til ro, og ber myndigheitene sørgja for tryggleik for alle..

NRK - 25 april 21 kl. 17:29

Har sendt ressursar til fritidsbåt

Hovudredningssentralen har sendt fleire ressursar til havområdet sør av Stavern etter melding om ein mindre båt som tar inn vatn. Det melder HRS Sør-Noreg på Twitter..

NRK - 12 feb. 21 kl. 12:10

Noreg aukar Syria-støtta

Noreg vil som respons på forverringar i krisa i Syria auke støtta til Verdas matvareprogram med 50 millionar, og øyremerke pengane til Syria. Det melder VG. Noreg gir frå før 800 millionar kroner til Verdas matvareprogram..

NRK - 25 april 21 kl. 13:48

SV: Ikkje greie ut aktiv dødshjelp

Landsmøtet til SV har med knapt fleirtal, 73 mot 69, avvist at aktiv dødshjelp skal greiast ut i Noreg..

NRK - 25 april 21 kl. 13:07

200 innlagde på sjukehus

Sundag var 200 koronasmitta pasientar innlagde på sjukehus i Noreg. Det er ein auke på åtte pasientar frå dagen før. 38 av pasientane får respiratorbehandling.

NRK - 25 april 21 kl. 08:02

Vil ha alkolås i alle bilar

Fellesforbundet føreslår ein obligatorisk alkolås i alle bilar i Noreg, nesten 3,5 millionar køyretøy, skriv Dagsavisen. Ved obligatorisk alkolås i alle bilar slepp ein å gjere vurderingar om promillekøyringa skjedde ved «eit uhell», eller var ei overlagt handling, meiner Fellesforbundet..

NRK - 24 april 21 kl. 13:38

Venstre seier nei til arveavgift

Venstre vil ikkje innføre arveavgifta i Noreg att. Det vedtok landsmøtet deira i dag..

NRK - 24 april 21 kl. 13:46

Venstre vil halde på formuesskatten

Venstre vil framleis at det skal vere formuesskatt i Noreg, men vil auke botnfrådraget. Det vedtok landsmøtet til partiet laurdag. Landsmøtet vedtok også at partiet ynskjer å fjerne rentefrådraget på bustadlån..

NRK - 24 april 21 kl. 13:09

192 koronasmitta på sjukehus

Laurdag var 192 koronasmitta pasientar innlagde på sjukehus i Noreg. Det er ein nedgang på to pasientar frå dagen før. 36 av pasientane får respiratorbehandling.

NRK - 23 april 21 kl. 14:33

Får mRNA-vaksine som dose to

Regjeringa har bestemt at alle som har fått fyrste dose med AstraZeneca-vaksinen får tilbod om ein mRNA-vaksine som dose to. Det vil seie vaksinane frå Pfizer/Biontech og Moderna, som er dei mRNA-vaksinane som er i bruk i Noreg..

NRK - 22 april 21 kl. 17:41

Også blodpropp etter mRNA-vaksine

Legemiddelverket melder torsdag at europeiske legemiddelstyresmakter (EMA) har informert om at det er meldt om tilfelle av blodpropp kombinert med eit lågt tal på blodplater også for mRNA-vaksiner. På verdsbasis er det gitt om lag 200 millionar dosar av mRNA-vaksinene frå Pfizer/Biontech, og om lag 80 millionar dosar av mRNA-vaksinen frå Moderna. Det er meldt om 25 tilfelle av blodpropp kombinert med låge blodplater etter bruk av Pfizer/Biontech, og 5 tilfelle av blodpropp kombinert med låge blodplater etter bruk av Moderna.

NRK - 21 april 21 kl. 14:38

ESA godkjenner sjukdomsfri status

EØS-tilsynet ESA har i dag avgjort at Noreg og Island får behalde tidlegare godkjende sjukdomsfrie statusar under ny dyrehelselov. Avgjersla kjem samstundes som nye reglar for smittsame dyresjukdomar trer i kraft i EØS..

NRK - 21 april 21 kl. 06:27

AstraZeneca-vaksine gjev blødningar

Folk som har teke AstraZeneca-vaksinen får oftare blåmerker, naseblod og blødning frå tannkjøtet enn folk som har fått andre vaksinar. Det syner undersøkingar frå FHI, skriv Aftenposten. Nær 4500 personar har ore med i undersøkinga, og 124 svarte at dei fekk mindre, ufarlege blødningar.

NRK - 18 april 21 kl. 18:48

Vil overvake alle flypassasjerar

Ei eiga eining er tenkt å overvake alle som reiser inn og ut av Noreg med fly. Målet er å avsløre terroristar eller alvorleg kriminalitet. Eininga vil vere eit samarbeid mellom PST, Kripos og Tolletaten, syner ein rapport NRK har fått innsyn i..

NRK - 17 april 21 kl. 21:21

Vil ikkje ha norske skogplantarar

Norsk ungdom har ikkje nok tid og er heller ikkje effektive nok for å kunne vere med på skogplantinga som må skje i vår. Ein av dei største skogplanteverksemdene i Noreg, Stangeskovene, ber difor om at regjeringa slepper til utanlandsk arbeidskraft..

NRK - 16 april 21 kl. 09:00

Indisk virusvariant i Bergen

Ein ny mutasjon av koronaviruset er oppdaga i Noreg og det første tilfellet er i Bergen, skriv BA. Det er mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus som har funne den indiske mutanten i ein prøve. Den smitta personen er i isolasjon..

NRK - 09 mars 21 kl. 12:06

Löfven: – Viktig

Statsminister i Sverige, Stefan Löfven, skriv på Instagram at kompensasjonsordninga til utanlandske arbeidarar som vert hindra av innreiserestriksjonane til Noreg, er viktig. Samstundes kallar han beskjeden som kom i slutten av februar om at dagpendlarar frå Sverige skal få kome til Noreg for «bra, men ikkje tilstrekkeleg», då ordninga ikkje omfattar vekependlarar..

NRK - 14 april 21 kl. 12:42

NVE vil sjå meir på kvikkleire

Noregs vassdrags- og energidirekorat (NVE) meiner kring 1000 område i Noreg med kvikkleire bør bli undersøkt nærare for eventuell sikring. Det syner ein intern rapport etter kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum i romjula, der 10 personar mista livet..

NRK - 14 april 21 kl. 11:53

Ventar fråsegn om vaksine i dag

Helsestyresmaktene i Danmark vil klokka 14 seie kva dei gjer med AstraZeneca-vaksinen i landet. Danmark stansa bruk av koronavaksinen 11. mars etter at ei kvinne døydde av blodpropp.

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt