Noreg

Saturday, 30 May, 06:24

Nyheter om Noreg

Sortering: Relevans | Senaste
NRK - 26 May 20 kl. 09:18

Noreg opprettar ambassade i Kongo

Noreg aukar engasjementet sitt i Den demokratiske republikken Kongo og opprettar ein ambassade i Kinshasa, skriv Utanriksdepartementet i ei pressemelding..

NRK - 22 May 20 kl. 08:05

Vil ha Moria-borna til Noreg

Tidlegare statsminister Kjell Magne Bondevik meier Noreg har eit moralsk ansvar for å hente flyktningar frå dei greske flyktningleirane. – Me kan ikkje sitje roleg og sjå på denne lidinga, seier han til TV 2..

NRK - 12 May 20 kl. 06:02

Schlumberger kutter 400 jobber

Oljeserviceselskapet Schlumberger skal kutte 400 stillingar i Noreg, skriv E24. Selskapet har 3500 tilsette i Noreg, men dei kan ikkje seie noko om kvar kutta vil kome..

NRK - 26 May 20 kl. 13:15

– Nedgangen er truleg bak oss

Visesentralbanksjef i Noregs Bank, Ida Wolden Bache, seier tysdag at ho trur nedgangen som fylgje av koronakrisa no er bak oss. Ho understrekar likevel at det kjem til å ta tid før Noreg er på same nivå som før koronakrisa..

NRK - 26 May 20 kl. 10:53

Sverige testar CO₂-fangst

Aker Solutions har byrja å teste CO₂-fangst ved Preems raffineri i Lysekil i Sverige. På sikt er målet at CO₂-en skal lagrast under havbotnen i Noreg. Testinga starta tysdag, skriv Aker Solutions i ei pressemelding..

NRK - 26 May 20 kl. 07:06

Bruken av fornybar energi har auka

Sidan 2010 har delen av energiforbruket i Noreg som vert dekka av fornybare energikjelder auka med 4 prosentpoeng, ifylgje ein rapport frå Fornybarometeret. 51 prosent av energiforbruket vert no dekka av slike kjelder..

NRK - 12 May 20 kl. 05:58

Skal kutte 400 stillingar

Oljeserviceselskapet Schlumberger skal kutte 400 stillingar i Noreg, skriv E24. Selskapet har ei avdeling i Kristiansund og totalt 3500 tilsette i Noreg, men dei kan ikkje seie noko om kvar kutta vil kome. Vanskeleg marknadssituasjon og låg aktivitet er årsaka til nedskjeringane.

NRK - 25 May 20 kl. 08:13

Folketalet auka med 4800

Folketalet i Noreg auka med 4800 i fyrste kvartal 2020. Med det var det 5.372.

NRK - 07 May 20 kl. 12:37

Eggdonasjon vert tillate i Noreg

Arbeidarpartiet, Framstegspartiet og SV har inngått eit forlik om bioteknologilova, og vil gjere eggdonasjon tillate i Noreg. Det melder Dagbladet..

NRK - 22 May 20 kl. 07:35

Ventar på storflaumen

Faren for flaum i elvane i Troms og Finnmark er venta å gå ned i framtida – i motsetnad til i resten av Noreg. Likevel er det venta ein sjeldan ekstrem flaum i Tanaelva i løpet av dei neste vekene..

NRK - 29 Apr 20 kl. 04:54

62 fleire stadfesta smitta i Noreg

Ved midnatt var det til saman 7667 stadfesta smitta i Noreg. Det er ei auke på 62 sidan dagen før. Tysdag var det registrert 206 koronarelaterte dødsfall i Noreg..

NRK - 22 May 20 kl. 12:40

Hellas opnar for nordmenn

Noreg er blant dei 20 landa som kan sende turistar til Hellas når landet opnar noko opp att i juni. Men Hellas-ferie kan likevel verte vanskeleg mellom anna fordi dei store charterselskapa Tui, Ving og Apollo alle har avlyst sine reiser i sommar..

NRK - 30 Apr 20 kl. 04:51

No er 7710 smitta i Noreg

Ved midnatt var det registrert 7710 tilfelle av koronasmitte i Noreg, viser foreløpige tal frå Folkehelseinstituttet. Det er 43 fleire smitta enn dagen før. 207 har døydd som følge av koronasmitte i Noreg..

NRK - 28 Apr 20 kl. 05:29

72 fleire er smitta i Noreg

Det er registrert 72 nye smittetilfelle av koronaviruset i Noreg det siste døgnet, viser foreløpige tal frå Folkehelseinstituttet. Til saman er 7605 personar stadfesta smitta av koronaviruset i Noreg..

NRK - 22 May 20 kl. 06:51

Delte bad og vart smitta

Av dei elleve bebuarane på Metodisthjemmet i Bergen som delte bad, vart ti av dei smitta av koronaviruset. Totalt vart 24 av 46 bebuarar smitta på det som er Noreg sin hardast råka sjukeheim, skriv Bergensavisen. Av dei smitta døde 18 personar..

NRK - 01 May 20 kl. 12:34

82 koronasmitta innlagde i Noreg

82 personar får no behandling for covid-19 på norske sjukehus, ifølge Helsedirektoratet. Det er 16 færre enn i går, og det lågaste talet sidan 18. mars.

NRK - 15 May 20 kl. 13:17

Færre innlagde i Noreg

58 koronasmitta pasientar er innlagde på norske sjukehus, ifølge tal frå Helsedirektoratet. Det er tre færre enn torsdag. Tolv av pasientane får respiratorbehandling, noko som er ein mindre enn torsdag..

NRK - 03 May 20 kl. 13:08

80 koronasmitta på sjukehus i Noreg

For sjette dag på rad går talet på koronasmitta som er innlagde på sjukehus i Noreg ned. Søndag er talet 80, det er éin færre enn dagen før. Det viser tal frå Helsedirektoratet..

NRK - 21 Apr 20 kl. 06:05

53 nye koronatilfelle i Noreg

53 fleire er smitta av koronaviruset i Noreg, dermed er til saman 7166 stadfesta smitta i Noreg. I alt 160 personar får behandling på sjukehus for covid-19-sjukdom.

NRK - 14 May 20 kl. 12:37

Færre på respirator i Noreg

Det er torsdag like mange innlagde på norske sjukehus med covid-19-sjukdom som onsdag. 61 er innlagde, syner tal frå Helsedirektoratet. 13 får respiratorbehandling, to færre enn i går, og det lågaste talet sidan 17.

Dagbladet - 15 May 20 kl. 10:45

Surr om pollinerande insekt

Noreg treng ein god plan for å ta vare på insekta. Alle som forvaltar eit område, eit areal eller ein plass kan gjere ein forskjell for pollinerande insekt. Ikkje minst regjeringa..

NRK - 14 May 20 kl. 08:05

Thunberg kritiserer Noreg

Greta Thunberg og andre unge klimaaktivistar har skrive brev til statsminister Erna Solberg i forkant av at Stortinget torsdag behandlar iskanten..

NRK - 30 Apr 20 kl. 16:28

Framleis lav smittespreiing i Noreg

Det er framleis lav spreiing av koronaviruset i Noreg, opplyser Folkehelseinstituttet. No er det registrert 7710 tilfelle av smitte, det er 43 fleire enn i går. Oslo er det fylket med flest smitta med 2364, medan Nordland har færrast med 114 smitta..

NRK - 14 May 20 kl. 11:17

EMA: Vaksine kan bli klar om eit år

Ein vaksine mot covid-19 kan vera klar om eit års tid i eit «optimistisk scenario» basert på data frå testing som held på, seier EUs medisinske etat (EMA). Preben Aavitsland ved FHI sa nyleg at me i beste fall kan vaksinera folk i Noreg hausten 2021..

NRK - 13 May 20 kl. 12:44

61 innlagde på sjukehus

I Noreg er 61 personar innlagde på sjukehus med koronasmitte onsdag, ifølge Helsedirektoratet. 16 av pasientane får respiratorbehandling, det er ein mindre enn dagen før. Så langt er det meldt om 228 koronasmitta personar som har døydd i landet..

NRK - 29 Apr 20 kl. 04:46

Norsk løyse auka mest i Norden

Arbeidsløysa i Noreg har auka meir enn i dei andre landa i Norden. I Noreg er andelen nesten tredobla til over ti prosent, medan i Danmark, Sverige og Finland ligg den på mellom 3,7 og 7,3 prosent, viser oversikta til Aftenposten..

NRK - 26 Apr 20 kl. 19:06

Dødsfall ved 31 sjukeheimar

To månader etter at koronaviruset vart oppdaga i Noreg, er bebuarar i 13 kommunar døydde etter smittespreiing på sjukeheimane. 201 personar er døde av koronaviruset i Noreg, 101 av desse budde på sjukeheim..

NRK - 08 May 20 kl. 10:22

Sendt ut 1500 personar

I årets fire fyrste månadar har politiet sendt ut 1500 personar utan lovleg opphald i Noreg. Det er 13 prosent fleire enn i same periode i fjor, noko kan skuldast koronakrisa og bortvisingsforskrifta frå 16. mars..

NRK - 07 May 20 kl. 09:39

Auka frukt og grønt-produksjon

Etter ein tørkesommar i 2018 vart 2019-sesongen mykje betre for bær-, frukt- og grønnsaksprodusentane i Noreg, syner statistikk frå SSB. Jordbæravlingen åleine auka med 15 prosent..

NRK - 22 Apr 20 kl. 04:48

84 fleire smitta i Noreg

84 fleire har fått påvist koronasmitte i Noreg det siste døgnet. Til saman har 7250 fått påvist smitte her i landet. I alt 144 personar får behandling på sjukehus for covid-19-sjukdom..

NRK - 07 May 20 kl. 08:24

41.000 passasjerar i april

Trafikktala frå Norwegian syner at det til saman flaug 41.311 passasjerar med flyselskapet i eit koronastengd Noreg i april i år. Til samanlikning flaug om lag 3,1 millionar passasjerar med Norwegian i fjor..

NRK - 21 Apr 20 kl. 20:52

Vil auke talet på kvoteflyktningar

Arbeidarpartiet si stortingsgruppe har vedteke at dei vil auke talet på kvoteflyktningar frå 3000 til 3500 i 2020. Samstundes vil dei at Noreg skal gå i dialog med FN for å finne ut korleis Noreg kan hjelpe dei mest sårbare i Hellas og Moria-leiren..

Aftenposten - 04 May 20 kl. 19:31

Dette er statsministeren mest redd for no

– Dersom folk gjer som i Bergen i helga og går på private festar og slår seg laus, set dei opninga av Noreg på spel, seier statsministeren..

NRK - 03 May 20 kl. 13:08

80 koronasmitta på sjukehus

Søndag er 80 koronasmitta innlagde på norske sjukehus, det er ein færre enn på laurdag. I Noreg er det registrert 211 koronarelaterte dødsfall..

NRK - 20 Apr 20 kl. 10:20

Sterk UV-stråling i fjellet

Det blir sterk UV-stråling i fjellet i Sør-Noreg i dagane som kjem, melder Meteorologisk institutt. Fleire stader i Sør-Noreg kan det bli over tjue grader, og plussgradene når også opp i høgfjellet..

NRK - 01 May 20 kl. 12:34

82 koronasmitta på sjukehus i Noreg

82 personar er innlagde med koronasmitte på norske sjukehus, ifølge tal frå Helsedirektoratet. Det er 16 færre enn i går, og det lågaste talet sidan 18. mars.

NRK - 29 Apr 20 kl. 22:36

Kuttar norsk oljeproduksjon

Noreg kuttar oljeproduksjonen med 250.000 fat dagleg i juni og med 134.000 fat dagleg i andre halvår, skriv Oljedepartementet i ei pressemelding.

Klartale - 29 Apr 20 kl. 12:02

Torsdag får de vite om de kan åpne

Fornøyelsesparkene i Noreg er stengt. Torsdag får de vite om de får åpne i sommer..

NRK - 24 Apr 20 kl. 08:03

SSB: Bråstopp for norsk økonomi

BNP i Noreg fall med 14 prosent i mars, viser tal frå SSB..

NRK - 29 Apr 20 kl. 20:29

Brandstad og Wagner konkurs

170 tilsette blir ramma etter at kleskjedene Brandstad og Wagner i Noreg blei slått konkurs onsdag, melder E24. Eigaren Wagno AS skriv i ei pressemelding at koronaviruset og stenging av butikkar har hatt ein alvorleg negativ effekt på selskapet..

NRK - 08 Apr 20 kl. 09:19

Snøkrabbefiskarar saksøker Noreg

Det latviske rederiet som tapte snøkrabbesaka i Høgsterett i 2019, har saksøkt Noreg i voldgiftsinstitusjonen ICSID. Høgsterett kom fram til at Noreg hadde rett til å bøtelegge latviske krabbefiskarar som sette teiner for snøkrabbe på norsk sokkel..

NRK - 03 Apr 20 kl. 13:34

Over 100.000 koronatesta i Noreg

100.986 personar er testa for koronaviruset i Noreg. Det melder Folkehelseinstituttet (FHI) i si daglege oppdatering over koronasituasjonen.

NRK - 14 Apr 20 kl. 07:37

Koronamillionar til samferdsle

Aust får 188 millionar, Sør får 78 millionar, Vest får 130 millionar, Midt-Noreg får 73 millionar og Nord-Noreg får 132 millionar, seier samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) om korleis fordelinga av koronamillionane til samferdsle blir..

NRK - 24 Apr 20 kl. 13:16

Yngste koronadøde hittil

Dei første dødsfalla blant nokon som er yngre enn 50 år er stadfesta i Noreg, melder Folkehelseinstituttet i den daglige rapporten sin. Den eine er ein mann i 40-åra, den andre er ei kvinne i 40-åra..

NRK - 24 Apr 20 kl. 13:16

Første koronadøde under 50 år

Dei første dødsfalla blant nokon som er yngre enn 50 år er stadfesta i Noreg, melder Folkehelseinstituttet i den daglige rapporten sin. Den eine er ein mann i 40-åra, den andre er ei kvinne i 40-åra..

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt