Seier

Tuesday, 26 October, 17:29

Nyheter om Seier

Sortering: Relevans | Senaste
NRK - 19 okt 21 kl. 07:59

Lovar straumpristiltak

Folk som strevar med høge straumrekningar må få hjelp på kort sikt, Seier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap). Ho Seier det kan skje i form av auka bustøtte eller andre ordningar. Straumprisen i Sør-Noreg er på det høgaste så langt i år, og Mjøs Seier det er tøft for mange å få straumrekningar som er enn dei regna med.

NRK - Igår: 20:11

Matprisane kan auke

Daglegvareprodusentane sine råvareprisar har steget med opp mot 70 prosent. No kan matprisane auke betydeleg, varslar fleire selskap. Orkla-sjef Jaan Ivar Semlitsch Seier til DN at det blir prisauking frå selskapet.

NRK - 22 okt 21 kl. 14:26

Fryktar inkasso boom

Geir Grindland i Inkasso Partner fryktar inkasso boom etter dei høge straumrekningane den siste tida. – Det hastar å hjelpe både einslege, dei med lav inntekt og småbarnsfamiliar som ikkje har bustøtte med straumrekninga, for å unngå å lage fleire gjeldsslavar, Seier han. Grindland Seier det er fantastisk at 66.

NRK - 08 okt 21 kl. 12:52

Ressa til NRK: – Berg-og-dal-bane

– Det har vore ei berg-og-dal-bane, Seier journalist Maria Ressa til NRK. Ho vann fredag Nobels fredspris saman med redaktør Dmitirij Muratov. – Det er gigantisk at nobelkomiteen gav prisen til meg og min kollega Muratov.

NRK - 15 okt 21 kl. 11:07

Krevjande for Kongsberg

– Det er krevjande for Kongsberg det innbyggjarane står i. Det er ei tragisk hending som vi som samfunn må bere med oss i fleire år. Det er ikkje noko vi blir ferdig med, Seier Ordførar i Kongsberg Kari Anne Sand (Sp) på ei pressekonferanse.

NRK - 15 okt 21 kl. 10:44

Vurderar å melde seg sjølv

Politimeister Ole Bredrup Sæverud i Sør-Aust politidistrikt Seier til VG at dei vurderar å melde seg sjølv til Spesialeininga for politisaker. – Om vi kjem over opplysningar som Seier at det er grunnlag for å starte etterforsking mot oss, så sender vi saka til spesialeininga, anten i form av konsultasjon eller melding, Seier han..

NRK - 14 okt 21 kl. 16:02

Bistandsadvokat: – Dette er grufullt

Astrid Røkeberg, bistandsadvokat for dei pårørande og etterlatne etter drapa på Kongsberg, Seier det som har skjedd er grufullt. – Dette er heilt grufullt, og aller verst for dei næraste og dei pårørande, Seier advokaten til Drammens Tidende. – Eg assisterer dei etterlatne med å følgje saka.

NRK - 13 okt 21 kl. 14:17

Gir Europa skulda for høg gasspris

Russland skuldar Europa for høg gassprisar, og Russland sin energiminister Nikolaj Sjulginov Seier at nye kontraktar om leveransar må til for å få ned prisen. Han understrekar at landet er ein påliteleg leverandør, men at det er lite landet aleine kan gjere med dagens høge prisnivå. Russland står for rundt ein tredel av gassforsyninga til Europa.

NRK - 13 okt 21 kl. 06:55

Krev inntektsauke for bønder

Landbruket forventar at den nye regjeringa legg fram ein plan for inntektsopptrapping for landets bønder. Kjersti Hoff, styreleiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Seier inntektsgapet mellom bøndene og andre yrkesgrupper må tettast. – Bur ein i Noreg, forventar vi at vi har ein slags inntektsutjamning.

NRK - 20 timer siden

Kvam: Søker etter antatt omkomne

Politiet Seier at det ikkje lenger er ein redningsaksjon, men eit søk etter antatt omkomne personar. – Det er fordi det har gått såpass lang tid no. Vi har søkt i aktuelle område, vi har ikkje funne dei sakna, og ei vurderingsgruppe har vurdert at det er lite eller ikkje sannsynleg at desse tre blir funne i live, Seier innsatsleiar Svein Valland Laupsa.

NRK - Igår: 14:45

Meiner sikta har forlate Noreg

To personar er etterlyst internasjonalt for drapet på Hamse Hashi Adan på Mortensrud 7. oktober. Politiet har ei aning om kvar dei to oppheld seg, men vil ikkje seie noko nærmare om kva land.

NRK - Igår: 23:56

Har funne åre i elva

Det er funne ei åre i elva der ein robåt med tre menneske er sakna i Tokagjelet i Kvam i Hardanger. Det Seier vaktleiar Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen til VG. Han Seier at leitemannskapane er «rimeleg sikre» på at robåten har gått utfor fossen..

NRK - 13 sep 21 kl. 21:49

Hareide: Ein epoke kan vera over

– Veldig ofte så Seier me at me har låge skuldre, men i kveld trur eg at eg torer seia at me har høge skuldre. Me veit at det står veldig mykje på spel, Seier Knut Arild Hareide til NRK på KrFs valvake på Vulkan Arena i Oslo. Med eit val kan det skje skifte, Seier han.

Aftenposten - I førrgår: 19:26

Knallsterk Seier for BK-damene-tap for herrelaget

Seier og tap for BK Tromsø sine lag lørdag..

NRK - I førrgår: 18:41

Regissør om Baldwin skyting

«Rust» regissøren Joel Souza, som vart skada og innlagt på sjukehus grunna skotsår, Seier til Deadline at han er knust av tapet på Halyna Hutchins. Skot frå skodespelar Alec Baldwin sin rekvisittpistol trefte Souza og filmfotografen på settet, som seinare døde av skadane. – Mine tankar er hos familien hennar i denne vanskelege tida.

NRK - 23 okt 21 kl. 17:11

Frp reagerer på stopp av gardssal

Frp meiner regjeringa handla feil då dei i siste liten stoppa salet av Løken gard, som den forrige regjeringa la ut for sal. Landbrukspolitisk talsperson Bengt Rune Strifeldt lurar på om salet kan handle om at statsråd og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum kan ha følelser knytta til garden. Garden er der far til Vedum vaks opp.

NRK - 09 okt 21 kl. 09:19

Søreide: – Uakseptabel utvikling

Utviklinga for pressefridomen i Russland er uakseptabel. Det Seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide til NRK. I går fekk den russiske journalisten Dmitrij Muratov Nobels fredspris, saman med den filippinske journalisten Maria Ressa.

NRK - 22 okt 21 kl. 21:13

FN krev handling

FN krev umiddelbar handling for å redde liv og unngå liding på grensa mellom Kviterussland og EU-landa. FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) Seier det så langt har vore åtte dødsfall på grensene mellom Kviterussland og EU-landa Latvia, Litauen og Polen. – Det er uakseptabelt at folk har døydd og at liva til andre heng i ein tynn tråd, Seier Pascale Moreau, UNHCRs Europa-koordinator.

NRK - 22 okt 21 kl. 17:46

Ingen endring i Taiwan-politikken

Det er ingen endring i USA sin Taiwan-politikk, Seier Det kvite hus etter at president Joe Biden lova å forsvare øya mot kinesiske angrep. Det kvite hus Seier at det held fram å følgje Taiwan Relations Act frå 1979, der Kongressen krevja at USA skulle skaffe øya våpen som kan bli brukt i sjølvforsvar. Men den var også tvitydig om USA ville gripe inn militært..

VG - 22 okt 21 kl. 09:20

Talibans Seier i Afghanistan gir likesinnede i Pakistan vind i seilene

Pakistanske Taliban er svært oppmuntret av utviklingen i Afghanistan. Også andre religiøse krefter i Pakistan surfer på Talibans Seier i nabolandet..

NRK - 08 okt 21 kl. 11:33

– Viser ytringsfridom i praksis

Nobelkomiteens leiar, Berit Reiss-Andersen, Seier dei valte ut Ressa og Muratov til få fredsprisen fordi dei viser «sterkare enn noko anna kva det vil seie å vere journalist». – Dei viser korleis det er å arbeide i rammer der ytringsfridomen er innskrenka, og det synast vi er den beste måten å illustrere ytringsfridom i praksis, Seier Reiss-Andersen til NRK. Ho Seier det er vanskeleg å vite korleis Russland og Filippinane vil reagere på fredsprisen.

NRK - 21 sep 21 kl. 17:56

Solberg: – USA skal vera vaktbikkje

– Det var eit USA som vi kjenner frå tidlegare, Seier Erna Solberg til NRK om talen til Joe Biden og viser til at han i talen ville at USA skulle ta på seg ei leiarrolle. Ho meiner talen var truverdig etter intensjonen hans, og at det viktigaste var at vil tre inn att i verda. Ho viser til at han var tydeleg på klima, pandemien og menneskerettar.

NRK - 05 okt 21 kl. 06:32

Fjernar ikkje krav om helseattest

Samferdselsminister Knut Arild Hareide Seier at han ikkje vil fjerna kravet om obligatorisk helseattest for eldre. Stortinget vedtok i februar å fjerna kravet frå 1. august, men regjeringa ville ha fleire innspel frå Helsedirektoratet og Statens vegvesen.

NRK - 18 okt 21 kl. 13:31

Truleg ikkje vald på Raufoss

Mannen som vart funnen alvorleg skadd på Raufoss 10. oktober var truleg ikkje utsett for noko straffbart. Det melder politiet.

NRK - 18 okt 21 kl. 11:18

Eksportert ein milliard vaksinar

Ein milliard EU-produserte koronavaksinar har blitt eksportert til meir enn 150 land sidan desember 2020, Seier leiaren for Europakommisjonen Ursula von der Leyen måndag. – EU er den største eksportøren av covid-19-vaksinar, Seier von der Leyen. Ho nemnde også at EU har eksportert like mange vaksinar som dei har levert tol EU sine innbyggjarar..

NRK - 18 okt 21 kl. 07:30

Vil styrkje barns forbrukarvern

Barneombodet og Forbrukarrådet åtvarar mot ei open dør for kommersielle aktørar som går etter barn i marknadsføringa. Dei ber den nye regjeringa ta grep. Barns forbrukarvern i digitale medium er ikkje nemnde i Hurdalsplattformen, men dei to etatane ber i eit brev Ap-Sp-regjeringa sjå på saka, skriv Aftenposten.

NRK - 18 okt 21 kl. 06:21

Vil styrke kontrollen på grensa

Leiaren for Tysklands føderale politiforbund ber om mellombels styrka grensekontroll ved grensa til Polen. Forbundssjef Heinz Teggert Seier at det er ein helserisiko for grensepolitiet når det no kjem eit stort tal personar som ikkje har rett til innreise i Tyskland. – Våre kollegaer er utsett for ein helserisiko, ettersom koronasmitten framleis er høg, spesielt blant migrantar frå Irak, Syria, Jemen, Iran, Afghanistan og så vidare, Seier Teggert.

NRK - 15 okt 21 kl. 10:15

Politiet: ikkje planlagt angrep

Politiet Seier det er ingenting i etterforskinga som tyder på at sikta Espen Andersen Bråthen hadde planlagt drapa på onsdag på førehand. – Det er ingen grunn til å tru at dette er planlagt. Det er heller ingenting som tyder på at det var ein situasjon i butikken som utløyste dette, Seier politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen til TV 2..

NRK - 15 okt 21 kl. 09:30

To av ti bedrifter fekk avslag

To av ti bedrifter frå næringslivet fekk avslag på kompensasjonssøknaden sin i pandemien, skriv P4. Tal som nyheitsstaden har henta inn viser at Skatteetaten og Brønnøysundregistera fekk inn 131.294 søknader sidan kompensasjonsordninga vart innført.

NRK - 14 okt 21 kl. 23:50

Moskeen vurderte å varsle politiet

Styreleiaren i moskeen på Kongsberg fortel at han for 4–5 år sidan fekk besøk av mannen som no er sikta for drapa på Kongsberg. – Han var ikkje oppteken av islam og verka forvirra, Seier Oussama Tlili til NRK. Tlili Seier han vart uroa og vurderte å varsle politiet, men at det ikkje vart gjort..

NRK - 14 okt 21 kl. 15:01

IS-leiar i Nigeria er død

Abu Musal al-Barnawi, leiaren for IS i Vest-Afrika-krinsen (ISWAP), er død, Seier hæren i Nigeria. IS-gruppa har ikkje sjølv bekrefta dødsfallet. Nigeria har tidlegare meldt IS-leiarar for døde, utan at dei har vore det.

NRK - 14 okt 21 kl. 08:28

Vil ikkje etterforske varselskot

Spesialeininga for politisaker Seier til NRK at dei ikkje kjem til å starte etterforsking av varselskotet som blei fyrt av i forbindelse med hendinga på Kongsberg onsdag kveld. – Spesialeininga har ikkje etterforskingsplikt for varselskot, slik som vi har for retta skot. Og då er det opp til politimeister å vurdere om det er omstende ved varselskotet som gjer at saka bør bli sendt til oss, Seier påtalefagleg etterforskingsleiar Alexander Fotland Iversen..

NRK - 13 okt 21 kl. 22:47

– Meldingane er grufulle

– Meldingane som kjem frå Kongsberg i kveld er grufulle. Gjerningsmannen har gjennomført fryktelege handlingar mot fleire personar, Seier statsminister Erna Solberg på ein pressekonferanse i kveld. – Hendinga rystar oss, og det er mange som er redde.

NRK - 13 okt 21 kl. 21:34

Angrep i Coop-butikk

Hendingane er blant anna knytt til Coop Extra i Kongsberg sentrum. Den er no stengt. – Vi syns sjølvsagt at det er ei forferdeleg hending.

NRK - 13 okt 21 kl. 21:07

Framleis stor aktivitet

Politisjef Øyvind Aas på Kongsberg Seier at det framleis er stor politiaktivitet i området. – Det skyldast at gjerningspersonen har bevega seg over eit stort område, og vi jobbar no blant anna med å sikre sport, og innhente mest mogleg informasjon om det som har skjedd, Seier Aas..

NRK - 13 okt 21 kl. 20:53

– Det er ein tragedie

– Det er ein tragedie, heilt forferdeleg. Sånn ein ikkje tenkjer kan skje i Kongsberg. Så no må vi berre handtere det på best mogleg måte, Seier ordførar i Kongsberg Kari Anne Sand.

NRK - 13 okt 21 kl. 16:49

Nøgd med olje- og gasspolitikken

– Vi er nøgde med at den nye regjeringa vidareføre hovudlinjene i olje- og gasspolitikken, Seier leiar for Norsk olje og gass, Anniken Hauglie. Organisasjonen meiner at å sikre aktiviteten på sokkelen vil gi store inntekter til fellesskapet og sikrar arbeidsplassar, men også vere viktig for å finansiere den grøne omstillinga. – Difor er det viktig at regjeringa slår fast at det framleis skal bli gitt tillating til å leite etter olje og gass, Seier Hauglie..

NRK - 13 okt 21 kl. 15:32

Klar til å auke gasseksporten

Russlands president Vladimir Putin Seier at landet er klar til å auke eksporten av naturgass til Europa som er ramma av energikrise. – Viss dei ber oss auke leveransane meir, er vi klare. Vi aukar dei så mykje partnarane våre ber oss om, sa Putin på ein energikonferanse i Moskva måndag.

NRK - 13 okt 21 kl. 15:06

Skyv rekninga over på dei unge

– Støre og Vedum gjer dessverre ingen endringar i oljepolitikken. Dei er ikkje klare for å stille opp på den dugnaden, men skyv heller rekninga over på dei som er unge i dag, Seier MDG sin fungerande leiar Kriss Rokkan Iversen. Ho meiner at den nye regjeringserklæringa tyder på at det er Stortinget – og ikkje regjeringa – som tar leiinga i klimapolitikken.

NRK - 13 okt 21 kl. 14:53

Bollestad er skuffa

– Eg er skuffa, men ikkje overraska over at ein Ap/Sp regjering vil svekke kontantstøtta. Dette er å setje familiepolitikken i revers, Seier Olaug Bollestad i KrF om Hurdalsplattforma, som i dag stadfestar at ho er aktuell som ny partileiar i KrF. I Hurdalsplattforma står det at Ap og Sp skal avvikle kontantstøtteordninga for barn mellom 18 og 24 månadar.

NRK - 13 okt 21 kl. 14:03

Gratis SFO og billigere barnehage

Den nye regjeringa vil gradvis innføre gratis SFO for alle førsteklassingar, Seier Hurdalsplattforma. Det er ikkje sagt noko om når målet skal vere nådd. Regjeringa Seier også at den vil redusere maksprisen for foreldrebetaling i barnehagen tilbake til prisnivået frå barnehageforliket i 2003.

NRK - 13 okt 21 kl. 07:18

Skien: Endra teori

Politiet meldte i går at ein mann blei knivstukket på joggetur i Skien ved 18.30-tida. Til VG Seier dei no at dei har endra teori: – Det er ikkje nokon grunn til å tru at det har vore ein kniv inne i bildet, Seier operasjonsleiar Erik Gunnerød i Sør-aust politidistrikt..

NRK - 5 timer siden

Dette er dei sakna

Dei sakna etter ulukka i Tokagjelet i Kvam er Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68), opplyser politiet. Alle er frå Askøy. – Fokuset er framleis å finne dei tre som er sakna.

VG - 7 timer siden

Den underspilte teaterstreiken

Kulturstreiken er over, med Seier for de streikende. Dette var ikke første gang kulturarbeidere har gått til streik. Teaterstreiken i 1941 er en oversett hendelse i norsk historie – og en viktig fortelling om den sivile motstanden mot nazistene..

NRK - 12 okt 21 kl. 20:41

USA: Hatt positive møte med Taliban

Representantar for amerikanske styresmakter Seier ifølge nyheitsbyrået Reuters at dei har hatt gode og positive samtaler med Taliban gjennom helga. USA har mellom anna snakka med Taliban om humanitær hjelp til Afghanistan. Det asiatiske landet har slite med å få tak på nok handelsvarer etter at Taliban tok over makta og mange land kutta mykje av støtta til landet.

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt