Utdanningsnytt

Tuesday, 16 July, 16:23

Nyheter om Utdanningsnytt

NRK - 14 jun 24 kl. 11:36

Utdanningsdirektoratet trekk millionkrav mot barnehagekjede

Tidlegare kravde Utdanningsdirektoratet 37 millionar kroner betalt tilbake frå barnehagekjeda Læringsverkstedet. No trekk dei kravet, skriv Utdanningsnytt. Læringsverkstaden selde 140 millionbygg for 4 milliardar kroner i 2020.

E24 - 18 jun 24 kl. 12:25

Utdanningsdirektoratet trekker millionkrav mot barnehagekjede

Utdanningsdirektoratet krevde 37 millioner kroner tilbakebetalt fra barnehagekjeden Læringsverkstedet. Nå har de snudd og trekker kravet, ifølge Utdanningsnytt..

NRK - 31 maj 24 kl. 19:44

Krever at barnehage betaler tilbake 1,8 millioner kroner

Utdanningsdirektoratet krever at Lovisenberg Diakonale Barnehage betaler 1,8 millioner kroner for brudd på barnehageloven, skriver NTB. «Vi mener at om disse midlene hadde blitt benyttet til godkjent barnehagedrift, hadde det utgjort en betydelig forskjell for barna i barnehagen», skriver Utdanningsdirektoratet i en fersk tilsynsrapport. I rapporten skriver direktoratet at Lovisenberg Diakonale Barnehage har kostnadsført 2,5 millioner kroner i utgifter til administrasjon, vaktmestertjenester, IKT og økonomitjenester.

Klartale - 13 feb 24 kl. 08:54

Lærere vil ha regler for bruk av KI

Utdanningsnytt har undersøkt. De har spurt lærere i videregående skole om KI. Seks av ti sier de har tatt elever i å jukse med KI.

Klartale - 08 feb 24 kl. 08:49

Seks av ti lærere har tatt elever i juks

Undersøkelsen er gjort av Opinion for Utdanningsnytt.Rundt 1.200 lærere fra videregående skole har svart på undersøkelsen.

NRK - 06 feb 24 kl. 07:57

Flere voldsmeldinger i Osloskolen

Antallet meldinger om vold i Osloskolen økte med tretten prosent i 2023, sammenlignet med året før. Utdanningsetaten fikk inn over 5600 meldinger om vold og trusler mot skoleansatte i 2023, skriver Utdanningsnytt. Leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Marianne Lange Krogh, mener at flere alvorlige episoder burde vært anmeldt.

NRK - 18 apr 24 kl. 16:46

Barneombudet advarer om økt maktbruk i skolen

Barneombudet advarer mot forslaget om å gi lærere rett til å gripe fysisk inn overfor elever for å hindre verbale angrep og forstyrrelser i undervisningen. Forslaget er en del av en ny opplæringslov regjeringen la fram i mai i fjor. – Blir økt fysisk lærermakt svaret på forstyrrelser, er vi på ville veier, sier Fagsjef Ivar Stokkereit i Barneombudet til Utdanningsnytt.

NRK - 17 jan 24 kl. 12:30

Seks av ti lærere sier de har tatt elever i KI-juks

Over halvparten av lærerne på norske videregående skoler sier de har tatt elever i å jukse med kunstig intelligens-verktøy som ChatGPT, ifølge en ny undersøkelse. Og mens 58 prosent sier de har oppdaget KI-juks på videregående skoler, sier halvparten av andre lærere at de også i stor grad opplever juks med slike verktøy, skriver Utdanningsnytt. – Det er et veldig høyt tall.

NRK - 18 mar 24 kl. 16:14

Feil med nasjonale prøver fra 2014 til 2021 mer alvorlig enn først antatt

I 2023 oppdaget eksterne forskere at endringene i elevenes ferdigheter i perioden 2014–2021 var større enn Utdanningsdirektoratet har rapportert. Utdanningsdirektoratet beklager feilen. – Statistikk fra Utdanningsdirektoratet skal være korrekt og vi beklager at dette har skjedd.

NRK - 08 mar 24 kl. 07:18

PST: Skoler kan være terrormål

For tredje år på rad nevner Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skoler som mulige terrormål i Norge. Det skriver Utdanningsnytt. – For mindreårige og unge voksne høyreekstremister kan skoler være et kjent og lett tilgjengelig mål, der det kan oppholde seg personer som inngår i deres fiendebilde, skriver PST i årets trusselvurdering..

NRK - 15 feb 24 kl. 19:29

Færre barnehager oppfyller loven om pedagogisk bemanning

Andelen barnehager som oppfyller pedagognormen, har falt to år på rad. Pedagognormen sier at det skal være minst én pedagogisk leder per sjuende barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14. barn over tre år.

Klartale - 14 feb 24 kl. 11:06

Foreslår å endre reglene på eksamen

Kunstig intelligens (KI) har tatt verden med storm. Det har ikke bare vært positivt for alle. Skolene har blant annet måtte tilpasse seg veldig raskt.

NRK - 15 jan 24 kl. 17:28

Unios forhandlingsleder mener lønnsøkningen bør bli på minst 5,5 prosent

Det bør bli merkbar vekst i reallønna i årets lønnsoppgjør, mener Unios forhandlingsleder Klemet Rønning-Aaby. Med en forventet prisvekst på 4,5 prosent sier forhandlingslederen i en ny podkast at han mener det må bli en ramme på 5,5 prosent i lønnsoppgjøret, skriver Utdanningsnytt. Reallønnsvekst betyr at lønningene stiger mer enn prisene – og at man dermed har råd til mer enn før.

NRK - 15 jan 24 kl. 09:08

40 kommuner får en kvart million kroner til tillitsreform

Av 59 søkere er 40 kommuner tildelt en kvart million kroner til å innføre mer tillitsbaserte arbeidsformer i skoler og barnehager. Loddtrekning avgjorde at 40 kommuner får 250.000 kroner hver til en tillitsreform i offentlig sektor, skriver Utdanningsnytt.

NRK - 28 nov 23 kl. 07:56

PST vil at lærere skal melde fra om mistenkelige elever

Politiets sikkerhetstjeneste ønsker tips fra lærere som mistenker at elever vil begå skoleangrep. – Vi vil at lærere i skolen skal melde fra til oss eller politiet ved en bekymring. Så vil enten vi, eller politiet vurdere denne bekymringen, sier sjef Lars Lilleby for kontraterror i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i podkasten «Skoleangrep – den nye terroren», skriver Utdanningsnytt.

Klartale - 31 okt 23 kl. 06:00

For få på jobb i barnehagene

Mange barnehager står i en krise. Det er regler for hvor mange som skal være på jobb. Det skal være minst én ansatt per tre barn under tre år.

NRK - 23 okt 23 kl. 04:23

Utdanningsforbundet ber kunnskapsministeren ta tak i vold mot lærere

Den økende volden mot ansatte i skolen er uholdbar. Påtroppende leder Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet ber kunnskapsministeren om å ta tak. Lærere er blant yrkesgruppene med størst risiko for å bli utsatt for vold, skriver Klassekampen.

NRK - 26 maj 23 kl. 12:02

Utdanningsnytt: Steffen Handal gir seg som leder i Utdanningsforbundet

Hele ledertrioen i Utdanningsforbundet varsler at de ikke tar gjenvalg på landsmøtet til høsten, melder Utdanningsnytt. – Ingen av oss tre stiller oss til disposisjon med tanke på valg for en ny periode, skriver dagens ledertrio i Utdanningsforbundet i en felles orientering til sentralstyret og fylkeslederne i Utdanningsforbundet, skriver Utdanningsnytt..

NRK - 16 sep 23 kl. 08:58

Små skoler sliter mest med å få tak i lærere

Rundt 40 prosent av grunnskolene med under 100 elever melder om store rekrutteringsutfordringer, skriver Utdanningsnytt. Senter for økonomisk forskning (SØF) ved NTNU i Trondheim har laget rapporten «Rekruttering av lærere ved norske skoler» på oppdrag fra kommuneorganisasjonen KS. – Lærere ser ut til å foretrekke store skoler når de søker til læreryrket, og skoler som ligger i store kommuner og sentralt beliggende i kommunen, skriver de i rapporten.

NRK - 19 jul 23 kl. 14:33

Legger ned to klasser i Trondheim

130 lærerstudier har tomme plasser. Ved en av Norges største barnehagelærerutdanninger, Dronning Mauds Minne høgskole (DMMH), er det også ledige studieplasser. Det skriver Utdanningsnytt.

NRK - 12 jul 23 kl. 10:18

Langtidsoppgaver kan erstatte eksamen på videregående

Våren 2024 vil Utdanningsdirektoratet prøve ut langtidsoppgaver istedenfor eksamen på videregående skole. Utdanningsdirektoratet vil vite om langtidsoppgaver gir elevene bedre mulighet til å vise hva de kan enn en vanlig eksamen. Skolene som er med i forsøket, skal både gjennomføre langtidsoppgave og ha eksamen.

Klartale - 10 jul 23 kl. 15:47

Vil gjøre skolene i Oslo dysleksi-vennlige

Det finnes 150 dysleksi-vennlige skoler i Norge. Det betyr at skolene følger regler fra Dysleksi Norge. Organisasjonen sjekker at skolen følger opp reglene.

NRK - 25 apr 23 kl. 19:17

Stortinget vil ha årlige voldstall fra skolene

Frps forslag om å få årlig statistikk på hvor mange ansatte i skolene som blir utsatt for vold og trusler, fikk tirsdag bred støtte på Stortinget. Utdanningspolitisk talsperson Himanshu Gulati i Fremskrittspartiet fremmet tirsdag en rekke forslag i Stortinget som skal hindre vold i den norske skolen. Forslaget om å få årlig statistikk på hvor mange ansatte i skolene som blir utsatt for vold og trusler, fikk bred støtte på Stortinget, skriver Utdanningsnytt.

Klartale - 04 apr 23 kl. 10:23

Mye vold i skolen i 2022

Mange som jobber i skolen har opplevd vold, trusler og krenkelser. Det kom inn 20.914 meldinger om dette i norske skoler i fjor.

Klartale - 24 maj 23 kl. 11:52

Norsklærere manglet lærerutdanning

PIRLS er en undersøkelse som ser på elevene sine ferdigheter til å lese. Men den spør også lærere, norsklærere og foreldre om noen spørsmål. 353 norsklærere har svart på undersøkelsen.

NRK - 24 maj 23 kl. 10:56

Hver femte norsklærer mangler lærerutdanning

19 prosent av norsklærere manglet lærerutdanning, viser PIRLS-undersøkelsen fra 2021. Ved samme undersøkelse i 2016 gjaldt dette 5 prosent av norsklærerne. Nylig kom resultatene fra den internasjonale PIRLS undersøkelsen i 2021.

NRK - 03 maj 23 kl. 17:01

Lærarar kan få 50 000 i lønnstillegg

Tal frå Utdanningsforbundet og Lektorlaget viser at lærarar med lektorutdanning og lang fartstid kan få 50.000 kroner i lønnstillegg etter streiken, melder VG. Dette er etter eit av tidenes beste lønnsoppgjer for lærarar.

NRK - 11 apr 23 kl. 08:54

Over 380 meldinger om vold, trusler og krenkelser mot ansatte i bodøskolen i fjor

I løpet av fjoråret ble det rapportert inn 20.914 hendelser om vold, trusler og krenkelser mot ansatte i skolene i Norges 20 største kommuner, melder Utdanningsnytt. En av kommunene er Bodø, hvor det i fjor ble meldt om 380 avvik.

NRK - 04 apr 23 kl. 09:32

Over 20.000 meldinger om vold, trusler og krenkelser mot ansatte i norske skoler i fjor

I løpet av fjoråret ble det rapportert inn 20.914 hendelser om vold, trusler og krenkelser mot ansatte i skolene i Norges tjue største kommuner. Det melder Utdanningsnytt, som har fått innsyn i avviksmeldingene de siste tre årene hos de 20 største kommunene i Norge.

NRK - 28 mar 23 kl. 10:16

Vil fjerne karakterer i orden og oppførsel

Utdanningsdirektoratet ønsker i et nytt nasjoinalt forsøk å vurdere elever i orden og oppførsel uten karakterer. Selv om karakteren fjernes, skal elevene fortsatt vurderes, men ved bruk av andre metoder for å gi elevene tilbakemeldinger. Et eksempel på dette kan være elevsamtaler.

NRK - 17 mar 23 kl. 14:52

Høgre vil at eksamenssensorar skal få betre betalt

Høgre ber utdanningsministeren auke godtgjeringa for sensorar. Mangel på sensorar skapar utfordringar før skuleeksamenane denne våren. – Når kommunar og fylkeskommunar melder om sensormangel, meiner eg det er på tide at Brenna kjenner på det nasjonale ansvaret ho har, og kjem på banen, seier Jan Tore Sanner i Høgre til Utdanningsnytt.

NRK - 17 mar 23 kl. 13:39

Tidligere elev dømt for vold mot lærer

En tidligere elev ved en videregående skole i Oslo er dømt til 90 dagers ubetinget fengsel for å ha angrepet en lærer i skolegården. Læreren ble lagt i bakken av sin tidligere elv og påført brudd og delvis avrevet leddbånd i kneet i fjor. Eleven, som nå er 23 år gammel, er dømt til fengsel for voldshendelsen, skriver Utdanningsnytt.

NRK - 17 mar 23 kl. 12:19

Elev dømt til ubetinget fengsel for vold mot lærer

En tidligere elev ved Hersleb videregående skole i Oslo er dømt til fengsel for å ha angrepet en lærer i skolegården. Ifølge tiltalen la han læreren sin i bakken. Men verken Arbeidstilsynet, Nav eller forsikringsselskap ble varslet.

NRK - 18 feb 23 kl. 08:57

Får fraværet slettet

Elever på Holtet videregående i Oslo får slettet fraværstimer hvis de gjør oppgaver på skolebiblioteket i vinterferien. Ordningen gjelder for elever som står i fare for å ikke få karakter i et fag på grunn av manglende vurderingsgrunnlag, eller har høyt udokumentert fravær, skriver Utdanningsnytt. Skolens rektor Erlend Skåltveit er stolt over at elevene får tilbudet.

Klartale - 17 jan 23 kl. 08:29

Mange mangler relevant utdanning

90.000 personer jobber ved norske barnehager. Rundt 40.

NRK - 12 dec 22 kl. 20:54

Regjeringen stiller nye krav til styrer i barnehagene

Regjeringen ønsker å sikre styrers tilstedeværelse i barnehagene med ny forskrift. – Vi vil sikre at styrer får nok tid til å drive pedagogisk ledelse, og til å følge opp medarbeidere og barn. Derfor stiller vi tydeligere krav til tilstedeværende styrer, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til Utdanningsnytt.

NRK - 29 nov 22 kl. 16:54

Over 1500 valdshendingar i Bergen

1. september hadde det kome inn 1511 meldingar om valdshendingar på skulane i Bergen. Hovudverneombod Jenny Rømo vurderer å stenge skular, skriv Utdanningsnytt.

NRK - 29 nov 22 kl. 16:54

Over 1500 valdshendingar ved skular i Bergen

1. september hadde det kome inn 1511 meldingar om valdshendingar mot lærarar ved skulane i Bergen. Hovudverneombod Jenny Rømo vurderer å stenge skular, skriv Utdanningsnytt.

NRK - 23 nov 22 kl. 13:28

Flere Oslo-elever på videregående melder om mobbing

Til nå i år er det kommet 12 meldinger fra elever i videregående skoler i Oslo som opplever et dårlig skolemiljø – mot fem i fjor. – Mange av disse sakene er alvorlige. Det er saker som ofte har gått over lengre tid med pågående krenkelser, og elever som opplever at miljøet er utrygt og ekskluderende, sier seksjonssjef i barnehage- og utdanningsavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Kjersti Botnan Larsen til Utdanningsnytt.

NRK - 01 nov 22 kl. 07:53

Hundrevis av skolebygg har store mangler

Over 800 skolebygg har store eller alvorlige avvik på ventilasjonssystemet slik at det påvirker inneklimaet i negativ retning, ifølge en ny rapport. En rapport fra Multiconsult viser at hele 14 prosent av skolebyggene, det vil si over 800 bygg, har store eller alvorlige avvik på ventilasjonssystemet, skriver Utdanningsnytt. Det vil si at de enten mangler fullstendig ventilasjonsanlegg, eller at de har anlegg med stor sannsynlighet for funksjonssvikt og krav til utskifting innen fem år.

NRK - 24 okt 22 kl. 12:40

Kunnskapsministeren sier nei til eksamensønske

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier nei til Elevorganisasjonens ønske om å foreta en risikovurdering av eksamen til våren. Det er på bakgrunn av den langvarige lærerstreiken at Elevorganisasjonens leder Aslak Berntsen Husby i forrige uke etterlyste en slik risikovurdering. Han er bekymret for hvilke konsekvenser lærerstreiken har hatt for elever som ble hardt rammet og mener det haster med en analyse over konsekvensene.

NRK - 22 okt 22 kl. 16:55

Fafo-forsker tror barnehagestreiken kan bli langvarig

Torsdag trappes den pågående streiken i private barnehager opp. Da vil 2.300 medlemmer fra Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet være i streik.

NRK - 26 sep 22 kl. 22:57

Forskar håpar på «pakke» til streikande lærarar

– Det blir ikkje semje i lærarstreiken, trur arbeidslivskonfliktforskar Isak Lekve ved UiS i Utdanningsnytt. Men han meiner regjeringa kan løyse konflikten med ein «pakke» for gradvis opptrapping av løn. – Tvungen lønsnemnd vil derimot berre utsette konflikten og gjera lærarane endå sintare før neste oppgjer..

NRK - 09 aug 22 kl. 11:26

Venter til etter skolestart med å trappe opp streiken

Skolenes landsforbund vil vente med å trappe opp lærerstreiken til alle skolene har startet opp etter ferien. Siden juni har nær 50 lærere i Bergen streiket, tre av dem fra Skolenes landsforbund. Når skolene starter opp etter ferien, blir trolig streiken trappet opp.

NRK - 09 aug 22 kl. 11:26

Venter med å trappe opp streiken

Skolenes landsforbund vil vente med å trappe opp lærerstreiken til alle skolene har startet opp etter ferien. Siden juni har nær 50 lærere i Bergen streiket, tre av dem fra Skolenes landsforbund. Når skolene starter opp etter ferien, blir trolig streiken trappet opp, skriver NTB.

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt

contact@nyhetspressen.com