Tonje Brenna

Saturday, 25 June, 06:49

Nyheter om Tonje Brenna

Sortering: Relevans | Senaste
Klartale - 02 maj 22 kl. 11:10

Håper endring kan gjøre norske elever mer motivert

Tonje Brenna er kunnskaps-minister. Hun vil at skolen skal bli mer praktisk. Det betyr at elevene skal gjøre mer fysiske ting, enn å lese bøker for å lære.

Klartale - 30 maj 22 kl. 08:50

Fraværsreglene kommer tilbake

Dette skoleåret har fraværsreglene vært borte. Til høsten blir det vanlige regler på ungdomsskoler og videregående skole.Det er etter planen som ble lagt i november.

Klartale - 20 jun 22 kl. 15:00

Her skal folk kunne minnes de døde etter 22. juli

22. juli 2011 ble 77 mennesker drept. 69 ble drept på Utøya.

Klartale - 29 apr 22 kl. 14:05

Barn fra Ukraina skal få skoletilbud etter tre måneder

Fredag var det pressekonferanse om integreringene av ukrainske flyktninger. Regjeringen la fram sine forslag til endringer i loven.Kunnskapsminister Tonje Brenna snakket om skoler og barnehager.

Klartale - 10 jun 22 kl. 08:33

Flere tusen elever får gratis SFO

Fra høsten får 5.500 førsteklassinger gratis SFO. De bor i 60 kommuner.

NRK - 06 apr 22 kl. 10:42

Kunnskapsministeren freder eksamen

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) slår fast at eksamen i skolen skal bestå, men sier at det er viktig å se på alternative måter å gjennomføre den på. – Regjeringen har ikke bedt Utdanningsdirektoratet om å skrote eksamen eller en plan om å avvikle eksamen som institutt, slo Brenna fast overfor Stortinget onsdag formiddag. Hun svarte onsdag på spørsmål fra Høyres Margret Hagerup, som var bekymret over at Utdanningsdirektoratet nå prøver ut flere alternativer til eksamen.

NRK - 29 apr 22 kl. 12:24

Løsner på kravet om fullverdig opplæring

Regjeringen foreslår at opplæringstilbudet til barneflyktinger skal være fullverdig innen tre måneder, noe som er en utvidelse fra dagens krav på en måned. Det melder Kunnskapsdepartementet. – Med dette forslaget får kommunene mer tid til å kunne skaffe lokaler og ansatte og få på plass et fullverdig opplæringstilbud, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i pressemeldingen.

NRK - 29 apr 22 kl. 12:24

Løsner på opplæringskrav

Regjeringen foreslår at opplæringstilbudet til barneflyktninger skal være fullverdig innen tre måneder, noe som er en utvidelse fra dagens krav på en måned, melder Kunnskapsdepartementet. I tillegg foreslår regjeringen at det skal være mulig å kunne forlenge tremånedersfristen ytterligere dersom det er nødvendig. Målet med utvidelsen er at den store mengden med ukrainske barn som kommer til Norge skal få et opplæringstilbud så raskt som mulig.

NRK - 13 jun 22 kl. 13:11

Færre fullfører yrkesfag enn studieforberedende

Blant dem som begynte i videregående opplæring i 2015 har 80,5 prosent av elevene fullført etter fem/seks år, viser ferske tall fra SSB. På studieforberedende utdanningsprogrammer fullfører 90 prosent av elevene, omtrent det samme som i fjor. 20 prosentpoeng færre fullfører på yrkesfag.

NRK - 10 jun 22 kl. 07:25

Elever får gratis heltidsplass på SFO

Fra høsten får 5500 elever i 1. klasse i 60 kommuner gratis heltidsplass i SFO. Tilbudet gis til elever fra familier med lav inntekt.

VG - 09 jun 22 kl. 19:33

Dette er innafor!

Tonje Brenna var innafor. Ole Paus derimot, er ikke det. Her er dagens «woke-o-meter» hvor du kjapt finner ut hva som er trygt å mene om de små og store sakene..

VG - 08 jun 22 kl. 18:15

Statsråd vitset om Märthas forlovelse

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) deltok tirsdag kveld på en fest i regi av tenketanken Agenda. I sin tale fleipet hun om forlovelsen mellom Durek Verrett og prinsesse Märtha..

Klartale - 08 apr 22 kl. 14:24

Nye regler for private skoler og barnehager

Regjeringen hadde en pressekonferanse på fredag. Den handlet om nye regler for private skoler og barnehager.– Målet er bedre og mer inkluderende barnehager og skoler.

NRK - 08 apr 22 kl. 12:15

Regjeringa vil stramme inn reglane for private barnehagar og skular

Kunnskapsminister Tonje Brenna seier nei til nye private profilskular og yrkesfagskular. Reglane for private barnehagar blir også stramma inn. – Vi vil stanse privatiseringa, og bygge ein sterkare offentleg fellesskule, seier Brenna.

NRK - 08 apr 22 kl. 12:15

Muligheten til å opprette privatskoler strammes inn

I en ny privatskolelov foreslår regjeringen å fjerne muligheten til å opprette nye private profilskoler og yrkesfagskoler. Det vil heller ikke være mulig å utvide eksisterende tilbud av denne typen, opplyser Kunnskapsdepartementet. – Vi vil stanse privatiseringen og bygge en sterkere offentlig fellesskole, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

NRK - 04 jun 22 kl. 08:17

Pilotprosjekt skal gi flere menn i omsorgsyrker

Regjeringen vil ha flere menn i typiske kvinneyrker og starter et prosjekt med Universitetet i Tromsø, skriver Dagbladet. Målet er at pilotprosjektet skal få flere gutter til å velge helseutdanning. – Målet er å få de beste uansett kjønn.

NRK - 01 jun 22 kl. 16:02

Regler for private barnehager strammes inn

Regjeringens forslag til endringer i barnehageloven er vedtatt av Stortinget. Dermed må private barnehager blant annet ha større åpenhet om økonomien. Reglene, som skal gjelde fra neste år, sier at alle private barnehager må være egne selskaper, de får ikke lenger drive annen virksomhet, og de får bare låne penger i banker.

NRK - 30 maj 22 kl. 07:06

Regjeringen gjeninnfører fraværsregler til høsten

Etter den kommende sommerferien gjeninnfører regjeringen de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole. Det melder regjeringen i en pressemelding. – Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner.

NRK - 15 maj 22 kl. 08:44

Private barnehager frykter ny lovendring

Regjeringen foreslår at hver enkelt barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt. Det kan koste Norges største barnehagekjede 20 milliarder kroner i året. – Hvis dette går gjennom, blir det norgeshistoriens største tvangsoppsplitting av et selskap, hevder finansdirektør Atle Hørlyk i Læringsverkstedet til E24.

NRK - 12 maj 22 kl. 11:11

75 mill, kr. til barn og unge som er særlig hardt rammet av pandemien

75 millioner kroner skal gi barn og unge som er særlig rammet av koronapandemien, ekstra støtte og oppfølging. Det kommer fram i revidert nasjonalbudsjett. Midlene gis til tiltak i kommunene og fylkeskommunene, opplyser Kunnskapsdepartementet.

NRK - 17 feb 22 kl. 08:34

Tre av ti barnehagar oppfyller ikkje pedagognorma

Tre av ti barnehagar i Noreg oppfyller ikkje pedagognorma, og har dermed for mange barn per tilsett, syner tal frå Utdanningsdirektoratet. – Barnehagen er den delen av utdanningsløpet som betyr mest for utviklinga til barn og unge. Då er det eit paradoks at det er i barnehagen kompetansenivået er lågaste, seier kunnskapsminister Tonje Brenna i ei pressemelding.

NRK - 17 feb 22 kl. 08:34

Tre av ti barnehager oppfyller ikke pedagognormen

Tre av ti barnehager i Norge oppfyller ikke pedagognormen, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet. Nå varsler regjeringen en ny barnehagestrategi. Selv om det er flere barnehager enn i fjor som oppfyller pedagognormen, er det fortsatt 30 prosent som ikke har nok barnehagelærere til å oppfylle kravet i pedagognormen – og dermed har for mange barn per barnehagelærer.

NRK - 10 feb 22 kl. 08:00

En av ti i 5. klasse sier de blir mobbet

Elevene på 5. til 7. trinn blir mest mobbet, mens færre blir mobbet på høyere skoletrinn, viser tall fra Elevundersøkelsen.

Aftenposten - 10 apr 22 kl. 19:14

Hun stopper privatskoler og rydder i barnehagen. Og dette er bare en forsmak.

Tonje Brenna (Ap) gjør noe enkelt og noe vanskelig..

NRK - 07 apr 22 kl. 05:32

Sandvika-rektor vil flytte russetiden

Russefeiringen bør være i juni og russebusser bør bli forbudt, mener rektor ved Sandvika videregående skole i Bærum. Både rektor Ann Hege Wilsbeck Jerve og lærer Siri Rønningen mener at russefeiringen saboterer et inkluderende skolemiljø og læring, skriver Budstikka. Feiring i juni har vært en suksess i to år under pandemien, sier Jerve, som ber politikerne komme på banen.

VG - 06 apr 22 kl. 11:58

Kunnskapsministeren freder eksamen

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) slår fast at eksamen i skolen skal bestå, men sier at det er viktig å se på alternative måter å gjennomføre den på..

VG - 01 apr 22 kl. 09:28

Stup i søknader om å starte privatskole

Antall søknader om å opprette privatskoler har stupt fra 48 i 2018 til kun 10 i år. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) liker nedgangen, som er et trendbrudd..

NRK - 18 mar 22 kl. 12:33

12 timer gratis SFO

Alle barn i førsteklasse får gratis SFO i tolv timer per uke, opplyser kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Det betyr at de som har deltidsplass som er inntil tolv timer i uken vil få denne gratis, og at prisen for et heltidstilbud også vil bli rimeligere for alle, opplyser Kunnskapsdepartementet..

VG - 07 mar 22 kl. 15:10

Hun er favoritt til å overta etter Tajik

Kunnskapsminister Tonje Brenna (34) seiler opp som favoritt til å bli ny nestleder etter Hadia Tajik..

VG - 04 mar 22 kl. 16:10

Regjeringens utdannings-duo: Lover raskt plass til flyktninger

Barnehager, skoler og universiteter skal raskt tilby plasser til ukrainske barn og unge som flykter til Norge. Det forbereder nå utdanningsstatsrådene Tonje Brenna (Ap) og Ola Borten Moe (Sp)..

VG - 23 feb 22 kl. 14:05

Uenige om ny fraværsgrense: - Drastisk forslag

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har varslet at en reform av ungdomsskolen er på trappene – og høyresiden ber henne vurdere fraværsreglene for de yngre elevene. Dét mener AUF er et blindspor..

VG - 21 feb 22 kl. 12:08

Melby og Sanner: Haster med å «tette hull» etter pandemiskolen

To eksministre tar etterfølgeren i skole – og mener det haster med en tiltaksplan for å tette hull etter to år med pandemiskole. Tonje Brenna (Ap) sier de trenger mer kunnskap først..

Dagbladet - 12 feb 22 kl. 21:23

Refser statsråden: - Helt vilt

VGS-lærer mener kunnskapsminister Tonje Brenna «ikke har peiling på hvordan vi driver skoleåret», når hun velger å avlyse muntlig eksamen..

VG - 11 feb 22 kl. 15:06

«25 under 25»: – Ingen skam å snu om snu om eksamen!

I dag informerte kunnskapsminister Tonje Brenna om at alle ordinære eksamener avlyses til våren. Å avlyse alle eksamener er den mest ytterliggående løsningen, men det må da finnes andre tilpasninger man kan gjøre?.

VG - 11 feb 22 kl. 15:06

«25 under 25»: – Ingen skam å snu om eksamen!

I dag informerte kunnskapsminister Tonje Brenna om at alle ordinære eksamener avlyses til våren. Å avlyse alle eksamener er den mest ytterliggående løsningen, men det må da finnes andre tilpasninger man kan gjøre?.

NRK - 11 feb 22 kl. 09:05

Eksamen blir avlyst

Regjeringa har bestemt at elevar på både ungdomsskulen og vidaregåande skule ikkje skal avlegga eksamen i vår. Det fortel kunnskapsminister Tonje Brenna på ein pressekonferanse fredag Unntaket er privatistar og kandidater som må ta eksamen for å bestå eit fag..

NRK - 14 okt 21 kl. 09:20

Brenna går av som fylkesrådsleder

Tonje Brenna (Ap) går av som fylkesrådsleder i Viken i et ekstraordinært møte i fylkesrådet kl. 10.15, får NRK bekreftet.

VG - 03 feb 22 kl. 08:02

Økning i lærlingetallet under pandemien – kjempebehov for fagarbeidere

24.500 lærekontrakter ble inngått i skoleåret 2020/2021. Det er 2400 flere enn året før.

Klartale - 14 okt 21 kl. 11:06

Dette er den nye regjeringen

Jonas Gahr Støre er klar for å bli Norges nye statsminister. Erna Solberg er ferdig i jobben. Torsdag ble Støres regjering presentert.

NRK - 05 nov 21 kl. 09:08

Nye fraværsregler til høsten

Regjeringen besluttet torsdag å innføre unntak fra fraværsreglene ut skoleåret. I regjeringsplattformen sier regjeringen at den vil ha et mindre rigid og byråkratisk fraværsreglement enn dagens system. – Beslutningen om å oppheve forskriften midlertidig sier bare noe om dagens situasjon, sier utdanningsminister Tonje Brenna.

VG - 22 okt 21 kl. 18:36

Ny skolestatsråd tilbake på skolen sin: Et savn for Ap å styre kunnskap

ROSENHOLM SKOLE (VG) På sin egen 34-årsdag hadde kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) «første skoledag» der hun startet i første klasse. Brenna tror Ap har savnet å styre Kunnskapsdepartementet..

NRK - 14 okt 21 kl. 10:52

Utøya-generasjonen i regjering

– Vi får to statsråder som var på Utøya 22. juli, og som var med å ta AUF og Arbeiderpartiet videre. De var partibyggere – de er byggere i dette landet politisk.

Aftenposten - 05 nov 21 kl. 12:28

Undervurderer kunnskapsministeren hvor viktig det er at elevene er på skolen?

Fraværsgrensen er helt nødvendig. Det bør kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) erkjenne..

VG - 04 nov 21 kl. 17:18

Regjeringen setter fraværsgrensen på pause

Smittesituasjonen gjør at regjeringen og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) setter praktiseringen av fraværsgrensen på pause ut skoleåret..

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt

contact@nyhetspressen.com