SSB

Tuesday, 26 October, 16:54

Nyheter om SSB

Sortering: Relevans | Senaste
NRK - 06 okt 21 kl. 08:04

Mange saker lagde bort hjå politiet

I 2020 var det ei merkbar auke i meldingar som blei lagde bort som uoppklara med grunngjeving i manglande saksbehandlingskapasitet. I 2020 blei nesten 18 600 lovbrot lagde bort på denne måten. Det er 44 prosent fleire enn i 2019, og meir enn dobling sidan 2016, skriv SSB.

NRK - 08 okt 21 kl. 04:32

Rundt 300.000 lovbrudd

I fjor ble nesten 300.000 lovbrudd etterforsket i Norge. Det er en liten økning sammenlignet med de tre siste årene.

NRK - 06 okt 21 kl. 08:04

Nesten 300 000 lovbrot i 2020

Etterforsking blei avslutta for 297 500 lovbrot i 2020, skriv SSB. Dette medførte 134 800 siktingar overfor 69 900 gjerningspersonar. Eit år med annleis samfunnskontakt har hatt tyding, men fleire av utviklingstrekka frå dei førre åra har samstundes blitt tydelegare, skriv SSB.

E24 - 05 okt 21 kl. 06:22

SSB vil prissette miljøødeleggelser

Å sette en prislapp på miljøødeleggelser kan gi naturen en helt ny status i arealbruken i Norge. Det mener Statistisk sentralbyrå (SSB) i et høringsinnspill..

NRK - 03 sep 21 kl. 08:16

Spår styringsrente på 1,75 prosent

Koronapandemien vil prege økonomien lenge, og arbeidsledigheten vil først synke tilbake til et normalt nivå i 2023, ifølge SSBs rapport om konjunkturtendenser. I tillegg ventes styringsrenten å øke gradvis til 1,75 prosent i 2024, skriver SSB. Idet koronapandemien avtar ventes den økonomiske veksten å fortsette, og BNP i Fastlands-Norge var tilbake på omtrent samme nivå som før pandemien i juni i år.

NRK - 27 sep 21 kl. 09:05

41 arbeidsulykker med dødelig utfall

I fjor ble det registrert 41 dødsulykker i arbeidslivet. Tallet er under gjennomsnittet for de siste ti årene, men åtte flere enn i fjor, viser nye SSB-tall. Arbeidstilsynet registrerte 28 arbeidsulykker med dødelig utfall, mens Sjøfartsdirektoratet registrerte 13.

NRK - 7 timer siden

Lavere befolkningsvekst i fjor

Folketallet i Norge stiger fortsatt, men mindre innvandring har gitt lavere vekst de siste årene. Dette ble spesielt merkbart under koronapandemien. I 2013 økte antallet bosatte i tettsteder med 64.

NRK - 8 timer siden

Reagerer på manglende oppklaring

SSB-statistikk fra oktober viser at oppklaringsprosenten for etterforskede seksuallovbrudd i Oslo fortsatt er under 50 prosent. Slik har det også vært de siste fire årene, bortsett fra i 2018. Tone Mælandsmo (23) sier til NRK at hun har mistet all tillit til politiet etter at hennes sak ble henlagt på grunn av manglende bevis.

NRK - 22 okt 21 kl. 17:03

Norske studentar jobbar mykje

SSB tala frå undersøkinga Eurostudent viser at studentar i Noreg har i gjennomsnitt 19.000 kroner å rutte med i 2019. Betalt arbeid og jobbinntekter utgjer 53 prosent av dette.

NRK - 20 aug 21 kl. 08:21

SSB: Forsiktig oppgang i økonomien

Gjenåpningen har gitt forsiktig oppgang i norsk økonomi utover våren. Tallene for juni viser at norsk økonomi er tilbake på samme nivå som før pandemien rammet norsk økonomi i mars 2020, ifølge SSB. SSB tror norsk økonomi nå er forbi bunnpunktet..

NRK - 20 sep 21 kl. 11:30

Lærarar tek lengst pappaperm

Fedrar i undervisningsyrke tek lengst pappaperm, medan leiarar er raske til å kome seg tilbake på kontoret. Det viser undersøkingar Statistisk sentralbyrå har gjort. SSB har sett på utbetalinga av foreldrepengar i åra 2009–2017.

NRK - 19 aug 21 kl. 11:06

Nedgang i kraftinvesteringene

De samlede investeringene i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning ligger an til å falle med nesten 3 prosent i år sammenlignet med i fjor. Det viser nye tall fra SSB. Den samlede nedgangen på 2,9 prosent drives særlig av et kraftig fall i investeringene i kraftforsyning på hele 15,3 prosent i tredje kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor.

NRK - 21 okt 21 kl. 09:21

Færre overnattingar på krisesenter

Færre personar oppsøkte eit krisesenter på grunn av vald i nære relasjonar i fjor, viser tal frå SSB. Nedgangen var på nesten 15 prosent frå 2019. Dette skjedde trass i at landets 43 krisesenter ikkje stengde under pandemien.

NRK - 21 okt 21 kl. 09:02

Liten nedgang i valdeltakinga

Valdeltakinga gjekk ned frå 78,2 prosent til 77,2 prosent i stortingsvalet i haust samanlikna med valet i 2017. Den største nedgangen var i aldersgruppa 25 til 44 år, viser tal frå SSB. Valdeltakinga var høgast blant dei mellom 60 og 70 år..

NRK - 20 okt 21 kl. 09:16

Færre i fengsel under pandemien

Gjennom pandemien sat det færre menneske i norske fengsel. Tidlegare lauslatingar, smitteverntiltak og stengde landegrenser bidrog til nedgangen, viser tal frå SSB. I snitt sat det dagleg 3030 personar i fengsel i Noreg i fjor, som er ein nedgang på 8,5 prosent frå året før.

NRK - 19 okt 21 kl. 10:57

Fleire driv med kjøttproduksjon

Det har vorte 17 prosent færre jordbruksbedrifter dei siste ti åra. Berre innan kjøttproduksjon på storfe har det vorte fleire bedrifter i perioden. Talet på årsverk i landbruket vart kutta frå nesten 90.

E24 - 16 okt 21 kl. 13:21

Ny utregningsmåte: Dyre boliger kan få høyere skatt

Den nye regjeringen vil oppdatere hvordan SSB kommer fram til verdien på din bolig. Målet er å treffe nærmere det dyre eiendommer faktisk er verdt..

NRK - 15 okt 21 kl. 08:07

Rekord i eksportverdi

Noreg tjener grovt på skyhøge gassprisar i september, ifølgje SSB. I september tente Noreg 48,7 milliardar på eksport av naturgass, og er ei prosentendring på 26.9..

Klartale - 11 okt 21 kl. 10:10

Politiet henla to av tre saker om voldtekt i 2020

Politiet henla de fleste voldtekts-anmeldelsene i 2020. Det skjedde i 66 prosent av alle sakene. Politiet etterforsket 2.

NRK - 11 okt 21 kl. 08:11

Største prisøkning siden 2016

Prisene har steget med 4,1 prosent det siste året, ifølge konsumprisindeksen til SSB. Det er den største endringen som er målt siden juli 2016. Strømprisen er den viktigste årsaken til at prisene har steget så kraftig.

E24 - 11 okt 21 kl. 08:00

Knallsterk prisvekst i september: Høyeste siden juli 2016

Strømprisene har fra september i fjor til samme måned i år har steget mer enn det som noe gang er målt av SSB..

Aftenposten - 11 okt 21 kl. 08:00

Høyeste strømprisvekst noensinne

SSB har aldri målt en like stor prisoppgang på strøm. Den samlede prisveksten er den høyeste på over fem år..

NRK - 08 okt 21 kl. 08:03

Godt fiske ga høy vekst i august

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge vokste 1,1 prosent i august, justert for sesong- og kalendereffekter. Det viser tall fra SSB. Den uvanlig sterke oppgangen skyldes i hovedsak et uvanlig godt makrellfiske.

E24 - 08 okt 21 kl. 08:00

Veksten i fastlandsøkonomien tar seg opp mer enn ventet

Veksten i fastlandsøkonomien stiger litt mer enn ventet i august, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)..

NRK - 07 okt 21 kl. 10:11

Produksjonsfall i trevareindustrien

Manglende vareleveranser bidrar til å forklare en kraftig produksjonsnedgang på 19,4 prosent i trelast- og trevareindustrien fra juli til august. Sesongjusterte tall fra SSB viser at den totale industriproduksjonen var uendret fra juli til august.

NRK - 06 okt 21 kl. 15:46

Dårligst på oppklaring av lovbrudd

Oslopolitiet har den laveste oppklaringsprosenten i landet. Under 40 prosent av alle lovbrudd i Oslo blir oppklart, viser nye tall fra SSB. Aller lavest oppklaringsprosent har de på eiendomsskade, bare 10 prosent.

NRK - 06 okt 21 kl. 12:53

Meir kompostering av avfall

Totalt blei det behandla 7,6 millionar tonn avfall ved avfallsanlegg i Noreg i 2020. Mengda kompostert avfall auka med 32 prosent frå 166 000 tonn i 2019 til 219 000 tonn i 2020. På same tid minka mengda av avfall som har blitt behandla ved biogassanlegg med 10 prosent.

NRK - 05 okt 21 kl. 08:51

Folketalet aukar på Svalbard

Talet på innbyggjarar i Longyearbyen og Ny-Ålesund på Svalbard held fram med å auke. Norske statsborgarar står for den største auken i folketalet, melder NTB. 1.

E24 - 03 sep 21 kl. 08:01

SSB venter 7 rentehopp til 1,75 prosent innen utgangen av 2024. – Økonomien er på vei opp, men krisen er ikke over

Statistisk sentralbyrå (SSB) legger fram nye prognoser for norsk og internasjonal økonomi..

E24 - 03 sep 21 kl. 08:01

SSB venter syv rentehopp: – Økonomien er på vei opp, men krisen er ikke over

Statistisk sentralbyrå (SSB) tror renteoppgangen vil dempe boligprisveksten på sikt, men ser likevel høyere vekst enn i forrige rapport..

Aftenposten - 03 sep 21 kl. 08:01

SSB venter syv rentehopp: – Økonomien er på vei opp, men krisen er ikke over

Statistisk sentralbyrå (SSB) tror renteoppgangen vil dempe boligprisveksten på sikt, men ser likevel høyere vekst enn i….

NRK - 01 okt 21 kl. 09:29

Færre nye familievernsaker

Antall nye familievernsaker falt i fjor med 12 prosent sammenlignet med 2019, viser nye tall fra SSB. De fleste henvendelsene handler om utfordringer i parforholdet. I alt var det 26.

E24 - 30 sep 21 kl. 08:03

Stabil gjeldsvekst i husholdningene i august

Norske husholdningers gjeldsvekst er uendret på 5,2 prosent i august, viser ferske tall fra SSB..

E24 - 28 aug 21 kl. 22:49

Hvor mye oljepenger kan hun bruke? SSB-sjefen vil ha ny regel.

SSB-sjef Geir Axelsen vil verne statsbudsjettet mot bølgene fra verdens børser. Han vil ha en ny handlingsregel for å bruke oljepenger..

Aftenposten - 28 aug 21 kl. 22:49

Hvor mye oljepenger skal hun bruke? SSB-sjefen vil ha ny regel for å verne Oljefondet mot bølgene fra Wall Street.

SSB-sjef Geir Axelsen vil verne statsbudsjettet mot bølgene fra verdens børser..

NRK - 28 sep 21 kl. 10:16

Fall i detaljhandelen

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med hele 3,8 prosent fra juli til august 2021. Et stort fall i dagligvarebransjen er hovedårsaken. Nedgangen i omsetningsvolumet er basert på sesongjusterte tall og er den største nedgangen i indeksen siden desember 2020, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB)..

NRK - 23 sep 21 kl. 09:05

SSB: Nedgang i arbeidsledigheten

I juli i år utgjorde arbeidsløse 4,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 17.000 personer, eller 0,6 prosentpoeng, fra april.

E24 - 15 sep 21 kl. 09:28

Nye boliger har blitt 6,2 prosent dyrere det siste året

Sammenlignet med andre kvartal i 2020 er prisene på nye boliger økt med 6,2 prosent i andre kvartal i år, ifølge SSB..

NRK - 15 sep 21 kl. 09:07

Eksportrekord i august

I august eksporterte Norge varer for 115,7 milliarder kroner. Dermed ble det satt ny eksportrekord for andre måned på rad, etter en oppgang på 7,7 prosent, viser tall fra SSB. Eksporten av naturgass er den klart høyeste noensinne, og også oljeeksporten og fastlandseksporten er høy.

NRK - 15 sep 21 kl. 08:28

Nye boliger 6,2 prosent dyrere

Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt blitt 6,2 prosent dyrere i andre kvartal 2021 i forhold til andre kvartal 2020, ifølge SSB. I samme periode har prisene for brukte boliger økt med 12,5 prosent..

NRK - 13 sep 21 kl. 15:30

Rekordmange forhåndsstemmer i Oslo

Valgdagen har hittil gått rolig for seg i Oslo etter at rekordmange har forhåndsstemt. Tellingen godt i gang, skriver NTB. Hittil er det registrert 254.

NRK - 11 sep 21 kl. 13:03

Mindre koronapessimisme

37 prosent av de spurte i en undersøkelse tror norsk økonomi vil være svekket i lang tid på grunn av korona. Det er 30 prosentpoeng færre enn for et år siden, skriver NTB. Tallene kommer fra en ny undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av den årlige havkonferansen The Ocean i Bergen, som Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet med flere står bak.

NRK - 10 sep 21 kl. 16:03

Over 40 prosent har forhåndsstemt

Over 40 prosent av alle med stemmerett i Norge har avgitt forhåndsstemme så langt, ifølge oversikten fra Valgdirektoratet. Det er flere enn noen gang tidligere. Valgdirektoratet oppdaterte antallet mottatte forhåndsstemmer klokken 14.

NRK - 09 sep 21 kl. 09:17

Norsk økonomi henter seg inn

BNP i Fastlands-Norge vokste 0,4 prosent fra juni til juli. Flere koronarammede næringer vokste videre, men er langt under nivået fra før pandemien. Fastlands-BNP lå i juli 0,5 prosent over nivået i februar 2020, den siste måneden før koronapandemien stengte ned Norge, skriver SSB.

E24 - 09 sep 21 kl. 08:00

Veksten i økonomien fortsetter i juli

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer økonomisk vekst for juli..

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt