SSB

Saturday, 26 November, 23:24

Nyheter om SSB

Sortering: Relevans | Senaste
NRK - 08 nov 22 kl. 09:08

SSB: Nå faller tallet på nyetableringer

I årets tredje kvartal ble det etablert 5 prosent færre nye bedrifter i Norge enn samme kvartal i fjor. Etableringstakten har ikke vært så lav siden 2020. Ser man bort fra det krisepregede andre kvartal i 2020, har det ikke vært lavere etableringstakt siden tredje kvartal 2019 skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

NRK - 18 aug 22 kl. 08:33

Folketallet i Norge øker

Folketallet i Norge økte med 20 000 personer i andre kvartal. Mye av økningen skyldes innvandring fra Ukraina, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Ved utgangen av kvartalet var folketallet i Norge på 5.

NRK - 03 nov 22 kl. 08:49

Klimagassutslippene ned 0,7 prosent i fjor

Utslipp av klimagasser i Norge gikk i fjor ned 0,7 prosent sammenlignet med året før, viser nye tall fra SSB. De endelige tallene Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at utslipp av klimagasser i Norge var på 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i fjor. Det er en nedgang på 0,7 prosent fra 2020, og er 4,7 prosent lavere enn i 1990.

NRK - 03 okt 22 kl. 09:30

Innvandrere var mest utsatt på arbeidsmarkedet under pandemien

Av innvandrerne som var sysselsatte i 2019 var 11,3 prosent ikke lenger i arbeid i 2020. I 2021 var denne andelen økt med ett prosentpoeng. I befolkningen ellers var det 6,3 prosent av de som var sysselsatt i 2019 ikke lenger i arbeid året etter.

NRK - 27 sep 22 kl. 08:21

SSB: Unge kvinner har dårlegare helse enn for 20 år sidan

I ein rapport frå SSB skriv dei at mange kvinner lev med smerter og plager. I alderen 16–24 seier halvparten at dei er plaga med varige og tilbakevendande hovudsmerter. Unge kvinner har i dag litt dårlegare helse samanlikna med jamaldrande kvinner for 20 år sidan.

Klartale - 27 okt 22 kl. 10:20

Flere innvandrere fra Ukraina er i jobb

Flere tusen ukrainere jobber i Norge. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Til sammen er 6.

NRK - 27 okt 22 kl. 08:35

Flere fra Ukraina i jobb i Norge

Over 6.000 ukrainske borgere har nå lønnet arbeid i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Siden februar er over 30.

Klartale - Igår: 16:00

Nordmenn handler i Sverige igjen

Nordmenn brukte 3,3 milliarder kroner i Sverige i tredje kvartal. Tredje kvartal er fra første juli til slutten av september. Det er to milliarder mer enn på samme tid i fjor.

NRK - I førrgår: 08:10

Fortsatt stabilt arbeidsmarked

Arbeidsledigheten var på 3,2 prosent i oktober, opp 0,1 prosentpoeng fra måneden før, viser tall fra SSB. Ledigheten har ligget stabilt på 3,1 prosent fra april til september. I samme periode har jobbveksten vært nokså moderat.

E24 - I førrgår: 08:10

SSB: Fortsatt stabilt arbeidsmarked

Arbeidsledigheten var på 3,2 prosent i oktober, opp 0,1 prosentpoeng fra måneden før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)..

NRK - 23 nov 22 kl. 08:31

Laveste vekst i husholdningers gjeld på over 20 år

Økningen i husholdningenes gjeld falt til sitt laveste nivå på 20 år i oktober. Tolvmånedersveksten var ved månedsskiftet på 4,1 prosent. Det er ned fra 4,3 prosent måneden før og den laveste tolvmånedersveksten som Statistisk sentralbyrå (SSB) har registrert for husholdningssektoren på 2000-tallet.

E24 - 23 nov 22 kl. 08:15

SSB: Laveste vekst i lånegjeld for husholdningene på over 20 år

Høyere renter ser ut til å dempe låneiveren blant nordmenn, ifølge SSB..

NRK - 18 nov 22 kl. 08:02

Oppgang i norsk økonomi

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte 0,8 prosent i 3. kvartal, viser sesongjusterte tall fra SSB. – Aktiviteten trekkes opp av flere tjenestenæringer, deler av industrien og fiskerier.

Klartale - 17 nov 22 kl. 11:02

Flyktninger gjør at vi blir mange flere

I åtte måneder har ukrainere flyktet. Mange har reist til naboland, andre til Norge. Over 30.

NRK - 17 nov 22 kl. 09:23

Halvparten av folketilveksten i tredje kvartal er ukrainske flyktninger

Norge fikk 19.700 flere innbyggere i tredje kvartal i år. 10.

Klartale - 15 nov 22 kl. 11:15

Nordmenn har liten tro på framtiden

– Barometeret ser at folk forbereder seg på tøffere tider framover. Det sier Idar Kreutzer. Hun er administrerende direktør for Finans Norge.

Klartale - 10 nov 22 kl. 08:42

Dette må du betale 13 prosent mer for

Det siste året har det meste blitt dyrere. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har prisen du må betale for alt du trenger, blitt 7,5 prosent dyrere. Sist prisene endret seg så mye på så kort tid var i 1987.

NRK - 10 nov 22 kl. 08:00

Prisane har stige med 7,5 prosent

Prisane i Noreg var 7,5 prosent høgare i september enn for eitt år sidan. Frå september til oktober steig prisane 0,3 prosent, viser konsumprisindeksen til Statistisk sentralbyrå (SSB). Sterkast vekst har matvarer og alkoholfrie drikkevarer, som er opp 13,1 prosent på eitt år.

Klartale - 09 jun 22 kl. 10:37

Viken er mest avhengig av arbeidere fra andre land

Deler av Norge er helt avhengig av at det kommer arbeidsfolk fra andre land til Norge. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).De har regnet på hvor mange som flytter eller reiser til Norge for å jobbe.

NRK - 09 sep 22 kl. 08:09

SSB venter at Norges Bank hever styringsrenten til 2,75 prosent i år

Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår at Norges Bank kommer til å sette opp styringsrenten med ytterligere 1 prosentpoeng innen utgangen av 2022. – Vi legger til grunn at Norges Bank prioriterer å dempe inflasjonen nå, og dermed setter opp renten til tross for svak vekst i økonomien, sier administrerende direktør i SSB Geir Axelsen. SSB tror at Norges Bank kommer til å sette opp styringsrenten til 2,75 prosent i år: Først med 0,5 prosentpoeng i september, deretter 0,25 prosentpoeng ved de to neste.

Klartale - 09 nov 22 kl. 13:15

En av fem sier de er blitt diskriminert

Under en undersøkelse ble deltakere spurt om de opplever å bli behandlet dårlig. Der flere ja. En av fem sier de ble behandlet dårligere som følge av kjønn, sykdom, etnisk bakgrunn eller seksuell identitet.

NRK - 07 nov 22 kl. 08:47

SSB: En av fem rapporterer om diskriminering

Mange opplever å bli behandlet dårligere på grunn av forhold som kjønn, alder og sykdom. I Livskvalitetsundersøkelsen for 2021 ble deltakerne spurt om de opplever å bli behandlet dårligere enn andre på grunn av blant annet kjønn, sykdom, etnisk bakgrunn eller seksuell identitet. Det skriver Statistisk sentralbyrå.

E24 - 30 okt 22 kl. 18:00

Dagligvarekjeder protesterte mot å utlevere alle kvitteringer til SSB – ble ikke hørt

SSB har ikke endret standpunkt etter å ha mottatt klager fra Norgesgruppen, Coop og Nets. Statistikkbyrået mener fortsatt det er grunnlag for å be om full tilgang til alle kjøp nordmenn gjør..

NRK - 28 okt 22 kl. 09:27

Gode septembertall for hotellene

I september var det 2,2 millioner hotellovernattinger i Norge. Det er opp 21 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, og på samme nivå som i september 2019. SSB-tallene viser at det var rundt 3,1 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i september.

NRK - 27 okt 22 kl. 09:01

Økning i antall konkurser

Antall konkurser i 3. kvartal økte med 26,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). I perioden var det 835 konkurser.

NRK - Igår: 09:45

Svenskehandelen på vei mot gamle høyder

Grensehandelen endte på 3,3 milliarder kroner i tredje kvartal, 2 milliarder mer enn på samme tid i fjor. Vi nærmer oss nivået fra før pandemien. Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at økningen var på hele 159 prosent det siste året.

NRK - 23 nov 22 kl. 18:06

Norge har levert våpen for over en milliard kroner til Qatar i år

Qatar har blitt en av de største mottakerne av norske våpen de siste årene. Hittil i 2022 har Norge solgt våpen for over 1,3 milliarder kroner til ørkenstaten. Det skriver avisen Vårt Land , som viser til tall fra SSB.

NRK - 18 nov 22 kl. 08:02

Fastlandsøkonomien vokste 0,8 prosent i 3. kvartal

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte 0,8 prosent i 3. kvartal, viser sesongjusterte tall fra SSB. – Aktiviteten trekkes opp av flere tjenestenæringer, deler av industrien og fiskerier.

E24 - 18 nov 22 kl. 08:00

Norsk økonomi fortsatte å vokse i tredje kvartal

Den norske fastlandsøkonomien steg med 0,8 prosent i tredje kvartal, viser ferske BNP-tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)..

NRK - 17 nov 22 kl. 11:10

Fire parti får redusert partistøtte i 2023

Partilovnemnda har avgjort at fire politiske parti får kutt i den økonomiske støtta i 2023. Alliansen – Alternativ for Noreg, Helsepartiet og Industri- og næringspartiet mister halvparten av støtta. Piratpartiet mister ein femdel av støtta.

NRK - 17 nov 22 kl. 08:05

Olje- og gassnæringa ventar investeringar på 150 milliardar i 2023

Investeringane til røyrtransport og utvinning av olje og gass blir anslått til 149,7 milliardar til neste år. Frå forrige kvartal er det 14,4 milliardar meir, men likevel ein nedgang frå 2022, skriv SSB..

E24 - 17 nov 22 kl. 08:00

Olje- og gaSSBransjen oppjusterer investeringene til 150 mrd. neste år

Anslagene for neste år økes med 14 milliarder kroner, men investeringene blir likevel lavere enn i år. SSB venter samtidig et høyt anslag for 2024..

NRK - 15 nov 22 kl. 08:35

Store eksportinntekter for Norge i oktober

Norge eksporterte varer for 10,2 prosent mer i oktober enn i samme måned i fjor. Eksporten er ekstraordinært høy, ifølge Statistisk sentralbyrå. Eksportverdien for måneden endte på 173,2 milliarder kroner, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) på sin nettside.

Aftenposten - 15 nov 22 kl. 08:00

Norsk handelsoverskudd på 82 mrd. i oktober

Det viser ferske tall fra SSB..

NRK - 14 okt 22 kl. 09:27

SSB: Strømstøtte til næringslivet kan koste 2,4 milliarder

Den direkte strømstøtten til næringslivet i Sør-Norge kan komme til å koste 2,4 milliarder dersom strømprisen blir 4 kroner, skriver SSB i en fersk pressemelding. Ifølge SSBs beregninger vil eiendomsutleiere og - forvaltere motta 40 prosent av støtten, mens industrien vil motta 21 prosent og servicebransjen 11 prosent..

NRK - 11 nov 22 kl. 08:40

Staten har mer enn doblet inntektene sine

De samlede inntektene til staten i 3. kvartal 2022 lå på nær 719 milliarder kroner. Det er mer enn en dobling fra 3.

NRK - 09 sep 22 kl. 08:08

SSB spår at boligprisene vil falle de to neste årene

Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår at boligprisene vil falle de to neste årene. – Vi anslår at boligprisene faller i 2023 og 2024. Årsaken er i hovedsak svakere realinntektsvekst som følge av økte priser, lavere sysselsetting og høyere renter, sier administrerende direktør Geir Axelsen i SSB.

Klartale - 09 nov 22 kl. 13:15

Sommertid året rundt kan spare liv sier forskning

Forskere har sett på over én million påkjørsler av hjort. Og 96 millioner timer med overvåking av trafikken fra hele USA. Dette er gjort ved University of Washington.

NRK - 07 sep 22 kl. 08:27

SSB: Norske hushaldingar fekk dårlegare råd i 2. kvartal

Sjølv om norske hushaldningar fekk litt meir pengar i andre kvartal i år, har realinntekta falle, viser nye tal frå SSB. Det kjem av auka prisar, særleg auken i energiprisar, skriv Statistisk sentralbyrå. Kor mykje pengar hushaldningane har tilgang til, auka med 1,1 prosent samanlikna i første kvartal.

E24 - 07 nov 22 kl. 08:02

Industriproduksjonen øker med 0,4 prosent

Norsk industriproduksjon økte med 0,4 prosent i 3. kvartal, viser ferske tall fra SSB.

E24 - 07 nov 22 kl. 08:02

Industriproduksjonen økte med 0,7 prosent

Sesongjusterte tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at industriproduksjonen hadde en oppgang på 0,7 prosent fra august til september 2022..

E24 - 07 nov 22 kl. 08:02

Industriproduksjonen øker med 0,7 prosent

Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at industriproduksjonen hadde en oppgang på 0,7 prosent fra august til september 2022..

NRK - 01 sep 22 kl. 08:03

SSB: Moderat straumsjokk for næringslivet

Dei fleste føretak har så langt opplevd ei stor utgiftsauke på grunn av auka straumkostnader. Sett i forhold til omsetninga er likevel dei auka utgiftene moderate. Det skriv SSB som på oppdrag frå Finansdepartementet har sett på kva dei auka straumprisane har betydd for ulike delar av næringslivet i Noreg.

NRK - 31 okt 22 kl. 04:16

Redd Barna bekymret for barnefattigdom

Redd Barna er bekymret for at stadig flere barn i Norge kan vokse opp i fattigdom. Nå ber de regjeringen øke barnetrygden. Før høstens økte priser og renter, levde 115 000 norske barn i vedvarende lavinntektsfamilier, i følge statistisk sentralbyrå, SSB.

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt

contact@nyhetspressen.com