SSB

Søndag, 16 Mai, 07:53

Nyheter om SSB

Sortering: Relevans | Senaste
NRK - 07 mai 21 kl. 09:24

Mer ensomhet under pandemien

Koronapandemien ser ut til å ha ført til mer ensomhet, ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Økende smittefrykt og mindre kontakt med andre kan være blant årsakene, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene for 2020, basert på Livskvalitetsundersøkelsen som ble gjennomført fra 9.

VG - 22 timer siden

Oljen som forsvant – slik kan en feil hos SSB velte klimaregnskapet

I april varslet Statistisk sentralbyrå (SSB) om at en alvorlig feil i statistikken kan ha gitt for lave utslippstall. Faktisk.no kan nå fortelle at tall fra ett oljeselskap kan kullkaste Norges klimaregnskap..

E24 - 08 mai 21 kl. 15:04

SSB-forsker: Utleieinvestorer har sørget for betydelig høyere boligpriser

I Oslo kunne boligene vært inntil 40 prosent billigere i et hypotetisk scenario uten utleieinvestorer, ifølge SSB-forsker Erlend Eide Bø..

VG - Igår: 17:27

Jordvernet glipper

Omdisponeringen av verdifull matjord fortsetter, ifølge nye SSB-tall. Og kommunene har planer om å bygge ned mye mer..

E24 - 12 mai 21 kl. 08:01

Smitteverntiltak rammet norsk økonomi i første kvartal: Fastlandsøkonomien krympet 1,0 prosent

Nedgang i den økonomiske aktiviteten i hver av årets tre første måneder ga en nedgang i fastlandsøkonomien på 1,0 prosent for kvartalet. Økt smitte og strengere smitteverntiltak preget utviklingen, særlig på Østlandet, melder SSB..

NRK - 11 mai 21 kl. 08:38

Dårlegaste fruktår sidan 2015

Frukproduksjonen fall med 29 prosent i fjor, og var den lågaste sidan 2015. Grunnen var dårlege forholf for eple og plommer som utgjer størsteparten av avlingane, skriv SSB. Det blei óg hausta færre bær.

NRK - 08 april 21 kl. 08:02

SSB: Økt omsetning i industrien

Industrisomsetningen fortsetter med positiv utvikling, og økte med 4 prosent fra desember 2020 til februar 2021, sammenlignet med forrige tremåneders periode, viser tall fra SSB. Fra januar til februar 2021 var det en oppgang på 2,8 prosent..

Aftenposten - 08 mai 21 kl. 15:04

SSB-forsker mener Oslo-boliger kunne vært 40 prosent billigere uten utleieinvestorer

I Oslo kunne boligene vært inntil 40 prosent billigere i et hypotetisk scenario uten utleieinvestorer, ifølge….

NRK - 07 mai 21 kl. 08:31

Stor økning i innenlandsreiser

Nordmenn reiste på 3,6 millioner flere feriereiser innenlands i 2020 enn i 2019. Hotellene hadde en nedgang i norske overnattinger på 29 prosent, mens campingplassene hadde en oppgang på 20 prosent, viser tall fra SSB..

NRK - 05 mai 21 kl. 09:39

141.000 arbeidsledige

Sysselsettingstallene holdt seg stabilt fra fjerde kvartal i 2020 til første kvartal i 2021. 141.000 personer var arbeidsledige, ifølge SSB.

E24 - 05 mai 21 kl. 06:37

Færre konkurser hittil i år: – Kunstig lave tall

SSB melder om 839 konkurser i årets første kvartal. Det er en nedgang på over 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. – Kunstig lavt, mener Øystein Dørum i NHO..

Aftenposten - 05 mai 21 kl. 06:37

Færre konkurser hittil i år: – Kunstig lave tall, mener NHO

SSB melder om 839 konkurser i årets første kvartal. Det er en nedgang på over 30 prosent sammenlignet med samme periode….

NRK - 04 mai 21 kl. 08:53

Flere kvinner vil bo på Svalbard

Det er fortsatt flest menn bosatt på Svalbard, men siden 2009 har tre firedeler av veksten vært kvinner. Det er nå 2.459 innbyggere i bosetningene Longyearbyen og Ny-Ålesund.

NRK - 03 mai 21 kl. 09:40

Færre bedrifter går konkurs

Det ble åpnet totalt 839 konkurser i løpet av årets første kvartal. Det er nær en tredel færre enn i samme kvartal i fjor. 704 av de 839 konkursene mellom 1.

E24 - 29 april 21 kl. 11:24

SSB: 49 prosent vekst i hyttemarkedet

Omsetningen av fritidsboliger ble heftig i årets tre første måneder..

E24 - 28 april 21 kl. 08:02

Detaljhandelen var uendret i mars etter tre måneder på rad med nedgang

Det var betydelig nedgang i salg av klær forrige måned, men det ble solgt mer dagligvare, ifølge SSB..

E24 - 21 april 21 kl. 13:16

Hun er permittert, får 8000 fra Nav og betaler husleie på 6000

SSB: «Litt flere har fått litt bedre råd». Likevel sliter hver femte med regningene..

Aftenposten - 21 april 21 kl. 13:16

Hun er permittert, får 8000 fra Nav og betaler husleie på 6000

SSB: «Litt flere har fått litt bedre råd». Likevel sliter hver femte med regningene..

E24 - 19 mars 21 kl. 11:30

SSB trekker Kostra-tall etter regnefeil

Statistisk sentralbyrå (SSB) trekker samtlige av de nye økonomiske oversiktene i Kostra-rapporteringen. Årsaken er interne summeringsfeil..

NRK - 12 mars 21 kl. 09:07

Venter nedgang i arbeidsledigheten

Arbeidsledigheten i Norge er snart på vei ned, skriver SSB i en ny rapport. SSB tror at den vil gå ned til 4,5 prosent i år og videre ned til i underkant av 4 prosent i 2024. Det vil likevel være høyere enn gjennomsnittet på 3,7 prosent som Norge har hatt på 2000-tallet.

NRK - 12 mars 21 kl. 08:14

SSB venter økt rente i 2021

Aktiviteten i norsk økonomi ventes å øke markert i sommer som følge av vaksinering av befolkningen, skriver SSB i en pressemelding. Byrådet venter at styringsrenten vil bli hevet til 0,25 prosent i siste halvdel av 2021. De venter også at den vil være tilbake på 1,5 prosent, som den var før pandemien, mot slutten av 2024..

E24 - 12 mars 21 kl. 08:03

SSB tror første renteheving kommer i andre halvår – spår boligprisvekst på ni prosent i snitt i 2021

Statistisk sentralbyrå (SSB) legger frem nye prognoser for norsk og internasjonal økonomi fredag..

Aftenposten - 12 mars 21 kl. 08:03

SSB spår boligprisvekst på ni prosent i år

Statistisk sentralbyrå (SSB) legger frem nye prognoser for norsk og internasjonal økonomi fredag..

E24 - 12 mars 21 kl. 08:03

SSB spår boligprisvekst på ni prosent i år

Statistisk sentralbyrå (SSB) tror aktiviteten vil skyte fart etter at befolkningen blir vaksinert, og at første renteheving kommer i andre halvår. Samtidig vil den sterke boligprisoppgangen fortsette, tror byrået..

Aftenposten - 09 april 21 kl. 07:00

Pandemien ga kolossal vekst for dagligvarekjedene. Men hvor ble det av pengene?

En ny SSB-artikkel viser hvordan covid-pandemien ga kolossal vekst for dagligvarekjedene i fjor..

NRK - 08 april 21 kl. 08:13

Økonomi- og admin-fag mest populære

Bachelorutdanninger i økonomiske og administrative fag var det mest populære studiet i Norge i fjor, med en studentandel på ti prosent. På andre- og tredjeplass ligger bachelor i samfunnsfag, juridiske fag og sykepleie, viser tall SSB gjengir..

NRK - 07 april 21 kl. 09:18

Omsetnadsauke i daglegvarebutikkar

Omsetnaden i norske daglegvarebutikkar og alkoholsal auka med 18 prosent i 2020 som følgje av koronarestriksjonar og redusert grensehandel. Det viser tal frå SSB. Høgare prisar stod for noko av auken, men i hovudsak var grunnen større volum..

NRK - 31 mars 21 kl. 11:17

115.000 barn lever i fattigdom

Flere og flere barn lever i fattigdom i Norge. De siste ti årene har det økt hvert år. I 2019 var det 4000 flere barn som levde i fattigdom enn året før, viser nye tall fra SSB.

Aftenposten - 30 mars 21 kl. 16:40

Bidro til den store moderniseringen av SSB i etterkrigstiden

Nekrolog over Gisle Skancke..

NRK - 30 mars 21 kl. 09:31

Liten nedgang i handel i februar

Det ble handlet litt mindre i februar, men nivået er fortsatt høyere enn før pandemien, viser tall fra SSB. Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned 0,3 prosent fra januar til februar 2021. Dagligvare og sportsbutikkene bidro mest til nedgangen..

E24 - 30 mars 21 kl. 08:01

Nytt shoppefall i februar

Detaljhandelen falt 0,3 prosent i februar, etter en nedgang også måneden før. Dagligvare og sportsutstyr bidro mest til nedgangen, ifølge SSB..

NRK - 29 mars 21 kl. 09:44

Barn i lavinntektsfamilier øker

Fire av ti barn med innvandrerbakgrunn lever i relativ fattigdom, viser en ny SSB-rapport. Totalt levde 115.500 barn i familier med vedvarende lave inntekter i 2019.

NRK - 26 mars 21 kl. 10:02

65 prosent av hotellgjestene borte

Antall hotellovernattinger falt med hele 65 prosent i februar i forhold til samme måned i fjor, viser tall fra SSB. Overnattinger gjort av nordmenn ble nesten halvert, mens overnatting blant utlendinger falt hele 86 prosent..

E24 - 25 mars 21 kl. 09:12

Over halvparten av nye personbiler er elbiler

I fjor ble det førstegangsregistrert 141.000 personbiler. 54 prosent av disse hadde kun elektrisk motor, viser nye tall fra SSB..

E24 - 25 mars 21 kl. 09:11

Over hver tredje jobb i overnatting og servering borte under pandemien

Mer enn hver tredje jobb ble borte i overnatting og servering fra februar i fjor til februar i år, viser nye SSB-tall. Strenge coronatiltak er årsaken..

E24 - 24 mars 21 kl. 06:49

SSB: 90.000 flere leietagere i Norge på seks år

Andelen som leier bolig i Norge har steget med rundt ett prosentpoeng siden 2015. Samtidig har andelen boligeiere falt..

E24 - 23 mars 21 kl. 12:53

Nøkkeltall endrer navn

Nye krav gjør at Statistisk sentralbyrå (SSB) må endre på statistikken sin..

NRK - 23 mars 21 kl. 08:42

Rekord i hyttesalet

Det blei seld nær 16 000 hytter på den opne marknaden i fjor, syner tal frå SSB. Det er ein auke på 30 prosent frå året før. Det blei også seld over 3000 hyttetomter.

NRK - 17 feb. 21 kl. 14:07

Levealderen i Danmark øker

Danske borgere blir stadig eldre. Forventet levealder har steget til 79,5 år for menn og 83,6 år for kvinner, viser tall fra danske SSB. Ifølge danske SSB har ikke koronapandemien påvirket den stadig økende levealderen i landet..

NRK - 19 mars 21 kl. 09:32

MIndre andel innvandrere i jobb

En mindre andel innvandrere var sysselsatt i fjerde kvartal 2020, ifølge SSB. Rundt 435.000 i arbeid utgjorde 65,4 prosent av alle bosatte innvandrere mellom 20 og 66 år.

NRK - 15 mars 21 kl. 09:50

Sjanse for lærer-overskudd

Det kan bli overskudd av lærere fram mot 2040, viser nye tall fra SSB. Det er første gang beregninger viser dette. Hovedårsaken er en lav og delvis negativ vekst i antall framtidige barn og unge, altså nedgang i befolkningsveksten..

NRK - 15 mars 21 kl. 08:46

Økt eksport av olje og gass

Norges overskudd i utenrikshandelen var 25 milliarder kroner i februar, som er 11 prosent høyere enn i januar, ifølge SSB. Av samlet eksport på 83 milliarder kroner, utgjorde eksporten av olje og gass 44 milliarder kroner..

E24 - 15 mars 21 kl. 08:01

Høysete handelsoverskudd siden januar 2019

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)..

E24 - 12 mars 21 kl. 22:04

Slår alarm etter SSBs prognoser: – Prisveksten blir en ulikhetsmaskin

Nye prognoser fra SSB spår en boligprisvekst på ni prosent i år. Arbeiderpartiets Siri Gåsemyr Staalesen mener prisene i hovedstaden stiger raskere enn folk klarer å spare..

NRK - 12 mars 21 kl. 08:58

Venter tydelig økte boligpriser

SSB anslår at boligprisene vil stige rundt 9 prosent som årsgjennomsnitt i 2021. Det kommer fram i en ny rapport. Fra april 2020 til februar i år har boligprisene steget med 11 prosent, ifølge Eiendom Norges boligprisstatistikk..

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt