Nord-Sverige

Wednesday, 06 December, 08:01

Nyheter om Nord-Sverige

NRK - 24 nov 23 kl. 11:45

162 millioner kroner til helikopterlandingsplasser i nord

Regjeringen foreslår 162 millioner kroner til helikopterlandingsplasser i Kirkenes og Hammerfest. I november 2022 fikk Helse Nord i oppdrag å vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedelingen i regionen. Helse Nord arbeider nå med forslag til framtidig organisering, og forslaget vil bli sendt på høring i januar 2024.

NRK - 23 nov 23 kl. 01:04

Nord-Korea skroter militæravtale om avspenning

Nord-Korea opphever en avtale om militær avspenning med naboen i sør. De lover å utplassere flere våpen på grensen. Det autoritære landet skal gjeninnføre alle militære tiltak som avspenningsavtalen fra 2018 har hindret dem i gjøre, uttaler Nord-Koreas forsvarsdepartement.

NRK - 22 nov 23 kl. 08:30

Ikke flertall for å stanse sykehusprosessen i Helse Nord

Høyre kommer ikke til å slutte seg til SVs forsøk på å ta kontroll over prosessen som kan ende med at sykehus og helsetilbud i Nord-Norge blir nedlagt. – Vi mener helt prinsipielt at det er helseministerens ansvar. Det er hun som har det overordnede ansvaret for sykehusene i Norge, sier helsepolitisk talsperson Tone Wilhelmsen Trøen til Altinget.

NRK - 22 nov 23 kl. 00:51

Sør-Korea opphever militæravtale delvis med Nord-Korea

En avtale om militær avspenning med Nord-Korea er delvis opphevet av Sør-Korea. Det skjer etter at Nord-Korea meldte om en vellykket oppskyting av en satellitt. Avtalen ble innført i 2018.

NRK - 29 nov 23 kl. 09:35

Helse Nord: Skal se på endringer 9. januar

Styret i Helse Nord har onsdag vedtatt at de skal behandle forslagene til endringer i spesialisthelsetjenesten på et ekstraordinært styremøte 9. januar. 5 arbeidsgrupper har utredet endringer for å styrke tilbudet til pasienter i nord.

NRK - 15 nov 23 kl. 12:29

Nettleieselskap: ​​​​​​​– Sender regninga for høye strømpriser til Nord-Norge

På grunn av høye strømpriser sørpå, foreslår Olje- og energidepartementet (OED) å omfordele flaskehalsinntekter fra kraftsystemet slik at kunder i sørlige deler av landet får billigere nettleie. Men nordlendingene må dermed betale mer, ifølge en pressemelding fra nettleieselskapet Arva. – Det hører ingen plass hjemme, mener Arva-direktør Eirin Kjølstad.

NRK - 27 nov 23 kl. 04:37

Nord-Korea utplasserer soldater og tunge våpen – hinter om nye satellittoppskytinger

Nord-Korea har utplassert soldater og tunge våpen ved grensen til Sør-Korea, og de kritiserer USA og andre land som har fordømt den nylige satellittoppskytingen. Nord-Korea hinter også om mulighet for nye satellittoppskytinger. I en uttalelse fra utenriksdepartementet i Pyongyang og som er viderebrakt av det statlige nyhetsbyrået KCNA mandag, sier myndighetene at de utøver sin suverene rett, som omfatter satellittoppskytinger.

NRK - 14 nov 23 kl. 14:17

Tillitsvalget i Helse-Nord bekymret

Tillitsvalgte i Helse Nord er bekymret for de ansatte, det skriver Dagens Medisin. Senere i dag legger ekspertgrupper fram sine anbefalinger om hvordan Helse Nord skal løse mangelen på fagfolk og penger. Tillitsvalgt ved Universitetssykehuset Nord-Norge Solveig Nergård sier at tempoet på prosessen som foregår i Helse Nord hindrer at de kan bidra med sine synspunkter..

NRK - 13 nov 23 kl. 14:25

Nord-Korea krever oppløsning av FN-kommandoen i Sør-Korea

Nord-Korea krever at den USA-ledede FN-kommandoen (UNC) i Sør-Korea oppløses. UNC overvåker overholdelse av våpenhvileavtalen fra 1953. Utenriksdepartementet i Pyongyang anklaget mandag USA for å ha dannet en «ulovlig krigsorganisasjon» som burde vært avskaffet for flere tiår siden.

NRK - 01 nov 23 kl. 10:43

Sør-Korea: Nordkoreansk satellittoppskyting blir trolig vellykket

Nord-Korea kommer trolig til å lykkes med en nær forestående oppskyting av en «spionsatellitt», ifølge Sør-Korea. Det blir tredje gang at Nord-Korea forsøker å skyte opp en slik satellitt. Landet er i sluttfasen av planleggingen, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap som siterer landets etterretningstjeneste.

NRK - 23 nov 23 kl. 20:17

Norge fordømmer nordkoreansk satellittoppskyting

Norge fordømmer Nord-Koreas satellittoppskyting. Utenriksministeren sier oppskytingen bryter flere resolusjoner fra Sikkerhetsrådet. FN-resolusjoner forbyr Nord-Korea å teste langrekkende ballistiske raketter.

NRK - 23 nov 23 kl. 11:23

Nord-Korea plasserer nye våpen langs grensa

Nord-Korea varslar at dei vil sette ut nye våpen og vere meir til stades ved grensa i sør etter oppskytinga av ein satellitt denne veka, skriv det nordkoreanske utanriksdepartementet i ei fråsegn til det statlege nyheitsbyrået KCNA torsdag. Etter oppskytinga trekte sørkoreanske styresmakter seg frå ein militæravtale med Nord-Korea, og sette ut overvakingsutstyr langs grensa. Grunngjevinga for dette var at dei måtte sette inn tiltak for å forsvare seg mot det dei meiner er ein atomtrussel frå naboen i nord..

NRK - Igår: 10:24

IDF sier de ennå ikke har vunnet over Hamas i Nord-Gaza

Samtidig som israelske bakkestyrker rykker inn sør på Gazastripen, jobber hæren fortsatt med å ødelegge Hamas' høyborg i nord, ifølge IDF. – Vi har ikke beseiret dem helt militært i nord ennå, men vi har gjort gode framskritt, sier IDF-talsperson Jonathan Conricus til CNN mandag. – Vi har sagt helt fra starten av at dette dessverre vil ta tid.

NRK - 22 nov 23 kl. 02:54

FNs generalsekretær fordømmer Nord-Koreas satellittoppskyting

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer Nord-Koreas satellittoppskyting. Både Japan og USA har også fordømt tirsdagens oppskyting. Satellitten som Nord-Korea nå hevder går i bane rundt jorda, skal brukes til overvåking, ifølge flere land.

NRK - 21 nov 23 kl. 15:48

Nord-Korea har skutt opp ny rakett

Nord-Korea har skutt opp en militær overvåkingssatellitt i sørlig retning, melder det sørkoreanske forsvaret tirsdag. Tidligere tirsdag varslet Nord-Korea om at landet kom til å gjøre et nytt forsøk på å en oppskyting etter to mislykkede forsøk i mai og august. Innbyggerne i Okinawa sør i Japan ble bedt om å søke tilflukt i forbindelse med oppskytingen.

NRK - 09 nov 23 kl. 07:59

Støre om personellkrise i Helse Nord: – Dette har fått pågått for lenge

– Dette har fått pågå for lenge. Vi kan ikke leve med at over 1.000 stillinger ikke er besatt i Helse Nord, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

NRK - 21 nov 23 kl. 04:25

Nord-Korea varsler satellittoppskyting

Nord-Korea har varslet Japan om en nær forestående satellittoppskyting. Det blir Nord-Koreas tredje forsøk på å få en satellitt i bane rundt jorda. Myndighetene i Japan og Sør-Korea hevder satellitten skal brukes til etterretning.

NRK - 20 nov 23 kl. 18:46

Sildefisket har forflyttet seg østover

Norges Sildesalgslag melder i sin rapport om fisket i forrige uke at båtene fisket helt i starten av uken i Kvænangen i Nord-Troms, før de forflyttet seg til Øksfjord i Loppa kommune i Vest-Finnmark. I slutten av uken trakk flåten lenger øst og inn i Altafjorden. – Sildefiske så langt øst har vi ikke hatt siden sildebestanden tok seg opp igjen på 80-tallet, så trenden med at silda er lenger nord og øst vises tydelig, skriver Norges Sildesalgslag i ukesrapporten.

NRK - 02 dec 23 kl. 03:28

Nord-Korea advarer USA

Nord-Korea varsler at det vil bli vurdert som en krigserklæring dersom USA blander seg inn i landets romprogram etter den nylige spionsatellittoppskytingen. Enhver form for amerikansk innblanding i den nordkoreanske satellittdriften vil bli vurdert som en krigserklæring. Amerikanske spionsatellitter kommer i så fall til å bli eliminert, står det i en uttalelse fra en talsperson for Nord-Koreas forsvarsdepartement.

NRK - 26 nov 23 kl. 06:13

61 lastebiler med nødhjelp ankom Nord-Gaza lørdag

61 lastebilder med nødhjelp ankom nordlige deler av Gazastripen lørdag. Det er det største antallet siden krigen begynte, opplyser FN. Lastebilene fraktet mat, vann og medisinsk nødutstyr.

NRK - 15 timer siden

Storaksjon mot næringslivet i Nord-Troms – avslørte flere brudd

Blant annet kontrollerte Sjøfartsdirektoratet 20 turistbåter og ga 36 pålegg. En omfattende tverretatlig aksjon rettet mot opplevelsesturisme, serveringssteder og bygg og anlegg i Nord-Troms har avdekket arbeidslivskriminalitet. Sjøfartsdirektoratet avdekket blant annet: • Manglende registrering av bedrift hos Sjøfartsdirektoratet • Manglende sikkerhetsutstyr • Sikkerhetsutstyr som var gått ut på dato • Manglende kompetanse • Mangelfullt sikkerhetsstyringssystem.

NRK - 23 nov 23 kl. 04:48

Sør-Korea: Russland hjalp Nord-Korea med satellitt

Sør-Koreas etterretningstjeneste mener at Nord-Korea fikk hjelp av Russland til å skyte opp sin spionsatellitt. De viser til toppmøte Nord-Korea hadde med Putin, skriver Reuters. FN, USA og Japan er blant dem som har fordømt oppskytingen på tirsdag..

NRK - Igår: 12:25

Sykehus i Nord-Gaza i ferd med å miste strømmen

Kamal Adwan-sykehuset i Nord-Gaza vil miste strømmen om få timer, sier Munir al-Bursh, direktør for helsedepartementet i Gaza, til Al Jazeera mandag formiddag. – Sykehusene våre kan ikke lenger gi noen hjelp til krigens ofre. Alt det medisinske utstyret vårt er ødelagt av israelske soldater, sier han til kanalen.

NRK - Igår: 12:12

IDF: Operasjoner i Nord-Gaza snart ferdige

Israel har nesten nådd de militære målene sine i Nord-Gaza, ifølge general Hisham Ibrahim i Det israelske forsvaret (IDF). – Målene våre i den nordlige delen er nesten nådd. Vi har begynt å utvide bakkeoperasjonen til andre deler av Gazastripen, med ett mål: å knuse terrorgruppen Hamas, sier han til IDFs radiokanal, ifølge Reuters.

NRK - 22 nov 23 kl. 11:16

Værkaos i trafikken i Nord-Norge: – Klarer ikke ta unna alle telefonene

Uværet skaper store problemer på veiene i Nord-Norge. I Finnmark forblir mange veier stengt ut dagen, mens det begynner å bli farlig glatt i Nordland. Vegtrafikksentralen Nord opplyser at det er stor pågang fra Nordland og Finnmark.

NRK - 22 nov 23 kl. 10:10

Sør-Korea bekrefter at Nord-Korea har satt en satellitt i bane

Det sørkoreanske militæret bekrefter at Nord-Korea har satt en satellitt i bane. Nord-Korea hevdet tirsdag å ha foretatt en vellykket oppskyting av en overvåkingssatellitt. Det statlige nyhetsbyrået KCNA har publisert bilder av Kim Jong-un som følger oppskytingen..

NRK - 21 nov 23 kl. 18:23

Nord-Korea melder om vellykket satellittoppskyting

Nord-Korea hevder å ha foretatt en vellykket oppskyting av en overvåkingssatellitt som nå går i bane rundt jorden. Ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA overvar landets leder Kim Jong-un oppskytingen. Nyhetsbyrået melder videre at Nord-Korea vil skyte opp enda flere overvåkingssatellitter i nær framtid.

NRK - I førrgår: 16:07

Skal vera over 15 000 drepne i Gaza

Dødstalet i Gaza stig til 15 523 drepne, melder dei Hamas-kontrollerte helsestyresmaktene i Gaza. Sundag bomba Hamas flyktningleiren Jabalia i nord, og helsestyresmaktene stadfestar at fleire har vorte drepne. Det israelske forsvaret (IDF) har ikkje kommentert åtaka til nå.

NRK - 21 nov 23 kl. 17:42

Vegsentralen nord: – Langt utenfor normalen

Vegsentralen nord ber folk unngå å ferdes i utsatte områder allerede fra tirsdag kveld. Det er sendt ut en rekke farevarsel og Meteorologisk institutt venter værforhold med uvanlig mye vind, opptil 40 meter per sekund utsatte steder. – Dette er vær som er langt utenfor det normale også i disse områdene, sier sjefen for Vegtrafikksentralen i Nord-Norge, Siril Veiåker Nilsen.

NRK - I førrgår: 10:04

Gir 200 millioner i varig tilskudd til Helse Nord

Det skal også settes av et varig rekrutterings – og samhandlingstilskudd til Helse Nord på 40 millioner kroner. De 200 millionene skal brukes som et rekrutteringstilskudd, med mål om å rekruttere og stabilisere personellsituasjonen i eksisterende helse – og sykehustilbud, og å begrense bruken av innleie..

VG - 02 dec 23 kl. 18:48

Trygghet for kreftpasienter i nord

Legeforeningen og Overlegeforeningen hevder i VG at jeg har sagt at kvaliteten i kreftbehandlingen i nord ikke er god. Det er ikke riktig..

NRK - 20 nov 23 kl. 13:17

Ingen endring etter Kjerkol-møte: Vurderer fortsatt å melde seg ut av Ap

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) gjennomførte i dag et møte med alle Aps lokallag i Nord-Norge om de foreslåtte kuttene i Helse Nord. I møtet var også Elisabeth Holand, leder i Vestvågøy Ap. Hun og hele hennes lokallag truet forrige uke med å melde seg ut av Ap om ikke regjeringen stopper prosessen.

NRK - 08 nov 23 kl. 14:39

Etterforsker grovt underslag i flere frivillige organisasjoner

En person fra Nord-Troms etterforskes for underslag av 2 millioner kroner fra fem frivillige lag og foreninger. Det melder Framtid i Nord. I mai i år ble en person anmeldt for å ha underslått penger i fem frivillige lag og foreninger i en og samme kommune i Nord-Troms.

NRK - 20 nov 23 kl. 11:05

TV 2: Kjerkol i oppvaskmøte i nord

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sitter mandag formiddag i møte med alle lokallag i Nord-Norge, der hun vil bli stilt til veggs om prosessen knyttet til de foreslåtte kuttene i Helse Nord. – Vi vil gjerne ha svar på om helse- og omsorgsministeren mener at det er akseptabelt at Lofoten skal være uten døgnkontinuerlig akuttberedskap og fødetilbud, sier leder i Vestvågøy Ap, Elisabeth Holand til TV 2. I lokallaget hennes truer flere med å melde seg ut av partiet denne uka, om ikke statsråden tar grep..

VG - 02 dec 23 kl. 03:31

Nord-Korea sier amerikansk satellittinnblanding vil være krigserklæring

Nord-Korea varsler at det vil bli vurdert som en krigserklæring dersom USA blander seg inn i landets romprogram etter den nylige spionsatellittoppskytingen..

NRK - 01 dec 23 kl. 15:48

Helseministeren besøker Gravdal sykehus 12. desember

Først kom finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Så kom Frp-leder Sylvi Listhaug. 12.

VG - 01 dec 23 kl. 10:07

Like gode resultater i nord som i sør

Pasienter får god behandling for kreft i hele Norge – også i Nord-Norge..

NRK - 01 dec 23 kl. 09:40

Regjeringen gjør tiltak for å bygge opp kysttorsken i nord

Nærings- og fiskeridepartementet innfører ytterligere tiltak for å styrke bestanden av kysttorsk i nord. – Jeg er glad for at de nye tiltakene for kysttorsk nå er klare. Vi har funnet gode løsninger som vil styrke bestanden, samtidig som det er tatt hensyn til de mest utsatte i næringen, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i en pressemelding.

NRK - 01 dec 23 kl. 08:15

Slik skal de styrke kysttorsken

Bestanden av kysttorsken i nord skal strykes. Det har Nærings- og fiskeridepartementet bestemt. Nå skal de innføre flere tiltak.

NRK - 01 dec 23 kl. 05:12

Meldinger om eksplosjoner nord på Gazastripen

Hamas-kontrollerte medier melder tidlig fredag morgen at det skal være hørt eksplosjoner og skudd nord på Gazastripen, melder Reuters..

Klartale - 29 nov 23 kl. 12:35

Snø og kaldt for de fleste

Marit Berger jobber som meteorolog ved Meteorologisk institutt. Hun sier det er nord som får de varmt de kommende dagene. Jo lenger nord og øst du kommer, jo varmere blir temperaturene, ifølge Berger.

NRK - 17 nov 23 kl. 09:09

Tyrkia hevder å ha drept 13 PKK-krigere i luftangrep i Irak

Det tyrkiske forsvarsdepartementet sier at tyrkiske luftangrep har tatt livet av 13 krigere knyttet til PKK-bevegelsen i Nord-Irak. Angrepene skjedde ifølge departementet i Hakurk-regionen i Nord-Irak. – Våre operasjoner vil fortsette helt til det ikke er en eneste terrorist igjen i regionen, skriver departementet på X/Twitter.

VG - 28 nov 23 kl. 17:15

Svært glatte veier nord for Oslo: – Kjør forsiktig!

Lett snødrev, kald luft og kald bakke fører til glatte veier og utfordringer nord for Oslo..

Dagbladet - 28 nov 23 kl. 10:35

Advarer Nord-Korea: - Knust tillit

Sør-Korea hevder at Nord-Korea har satt opp militærposter og væpnede vakter på grensa mellom landene..

NRK - 22 okt 23 kl. 09:35

Israel beordrer beboere nord på Gazastripen

Det israelske forsvaret sier innbyggere nord i Gaza må flykte sørover, ifølge Reuters. Hvis ikke kan de bli sett på som en del av «terrororganisasjonen». – Advarsel til innbyggere i Gaza.

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt

contact@nyhetspressen.com