Nationen

Tuesday, 06 June, 02:30

Nyheter om Nationen

Sortering: Relevans | Senaste
NRK - 23 mar 23 kl. 14:18

Nationen: Kjøtt som kan inneholde salmonella, er solgt en rekke steder

Kjøttprodukter som inneholder salmonellabakterier, kan være solgt i store deler av landet, ifølge dokumenter Nationen har fått innsyn i. Ifølge avisa har 4.000 kilo kjøtt måttet kastes, samt at store mengder kjøtt er blitt hentet fra en rekke utsalgssteder.

NRK - 16 maj 23 kl. 15:41

Nationen: Staten vann over Noah i ulvesøksmål

Staten har vunne over dyrevernorganisasjonen Noah i Høgsterett. Det melder Nationen. Saka handlar om fire ulvar som blei skotne i januar 2020.

NRK - 26 apr 23 kl. 03:51

Flere sier ja til EU-medlemskap

Mens andelen nordmenn som vil inn i EU øker, har ikke støtten til EØS-avtalen vært svakere siden 2017. Det viser en ny måling gjennomført av Sentio for Nationen og Klassekampen. Av de som nå er forberedt på mer debatt om EUs betydning for Norge, er Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad.

NRK - 20 maj 23 kl. 20:23

Dyrere å avvikle pelsdyrnæringa en antatt

Staten har utbetalt over 100 millioner kroner mer i erstatning til pelsdyrbønder enn først antatt, viser Landbruksdirektoratets ferske årsrapport for 2022. Så langt har Landbruksdirektoraret utbetalt over 603 millioner kroner i erstatning til pelsdyrbønder som har avviklet drifta etter at Stortinget i 2019 vedtok at det ikke skal holdes pelsdyr i Norge, skriver Nationen..

NRK - 16 maj 23 kl. 15:41

Staten vann over Noah i ulvesøksmål

Staten har vunne over dyrevernorganisasjonen Noah i Høgsterett. Saka handlar om fire ulvar som blei skotne i januar 2020. Dei fire tilhøyrde det såkalla Letjenna-reviret.

NRK - 15 maj 23 kl. 03:14

Staten betalte ut nesten 37 millioner kroner etter naturskader

I fjor utbetalte Landbruksdirektoratet 36,8 millioner kroner i erstatning for naturskader. Det kommer frem i direktoratets årsrapport, skriver Nationen. I alt ble det behandlet 508 søknader etter lov om naturskadeerstatning i fjor.

NRK - 09 maj 23 kl. 13:17

Fosen-utredning med frist neste år

Regjeringas arbeid med å få mer kunnskap om Fosen-saken blir trolig ferdig først til neste år. Energiminister Terje Aasland sier jobben vil være ferdig i mars eller april 2024, skriver Nationen. Sametingspresident Silje Karine Moutka frykter det kan gå lang tid før dommen fra Høyesterett får noen praktiske konsekvenser..

NRK - 21 apr 23 kl. 11:44

Over en tredel av norsk verdiskapning har eiere i utlandet

I 2021 var utenlandsk eierskap for første gang større enn privat eierskap, målt etter andel av den totale verdiskapningen i Norge, ifølge ny undersøkelse. Det viser en rapport fra Menon Economics, som har undersøkt eierskap i norsk næringsliv fra 2014 til 2021, skriver Nationen. NHO, som har bestilt rapporten, insisterer likevel på at norsk eierskap er viktig og utbredt.

NRK - 17 apr 23 kl. 07:23

46 prosent av importert honning er falsk

Heile 46 prosent av importert honning er falsk vare, ifølgje ein EU-rapport. I staden for honning består varene stort sett av sirup. Birøktarar i Noreg og Sverige vil no ha betre kontroll og strengare straff for matforfalsking – og dessutan importstopp frå land som sel falsk honning, skriv Nationen.

NRK - 17 apr 23 kl. 03:43

Halvparten av importert honning er falsk

Hele 46 prosent av importert honning er falsk vare, ifølge en EU-rapport. I stedet for honning består varene stort sett av sirup. Birøktere i Norge og Sverige vil nå ha bedre kontroll og strengere straff for matforfalskning – samt importstopp fra land som selger falsk honning, skriver Nationen.

NRK - 17 apr 23 kl. 03:09

Nye kostholdsråd kan anbefale totalavhold

I arbeidet med de nye nordiske kostholdsrådene, har utkastet til råd om alkoholbruk blitt skjerpet betraktelig. Utvalget som arbeider med helserådene lener nå i retning av å anbefale avhold, skriver Nationen..

NRK - 12 apr 23 kl. 07:54

17-åring dømt for måkedrap med ATV

En 17-åring er dømt til samfunnsstraff for å ha kjørt på og drept en rødlistet fiskemåke med en ATV. Hendelsen skjedde i fjor sommer da 17-åringen og noen kamerater prøvde å treffe måkene som var samlet utenfor en dagligvarebutikk i Vik i Sogn i Vestland fylke. Ifølge Nationen hadde kameratene henholdsvis en firehjuling, en moped og en mopedbil som de prøvde å treffe fuglene med.

Klartale - 11 apr 23 kl. 11:00

Stoler du på at produkter er miljøvennlige?

Mange nordmenn er skeptiske til hvor miljøvennlige produkter er. De stoler ikke på informasjonen fra produsentene.Det viser en ny undersøkelse.

NRK - 10 apr 23 kl. 06:12

26.000 uforsikrede kjøretøy i Norge

Antallet uforsikrede kjøretøy på norske veier er fortsatt nedadgående, men likevel over 26.000. I mars 2018 innførte norske myndigheter et gebyr til alle som kjører med uforsikrede kjøretøy.

NRK - 08 apr 23 kl. 10:03

Studie: Flere ville pattedyr kan være et klimatiltak

Større stammer av ville pattedyr kan være et svært effektiv klimatiltak, ifølge en ny studie. I norsk fauna gjelder det blant annet ulv og moskus. Studien er utført av femten forskere fra åtte land og er publisert i tidsskriftet Nature Climate Change, skriver Nationen.

NRK - 02 apr 23 kl. 15:22

45 prosent av elbileierne i Norge er skuffet

Nordmenn er frustrert over vinterrekkevidden til elbil. En undersøkelse fra Naf viser at 45 prosent av elbileierne i landet er skuffet og frustrert over dette. Én av fem sier de ikke vil kjøpe elbil, nettopp på grunn av vinterrekkevidden.

NRK - 31 mar 23 kl. 03:43

En av seks vurderer å selge hytta

I en ny spørreundersøkelse fra Norges Hytteforbund sier nesten 16 prosent av de spurte at de vurderer å selge hytta. Hytteforbundet spurt medlemmene sine om hvordan høye strømpriser, økte renter og inflasjon har påvirket hytteeiernes bruk av fritidsboligen, skriver Nationen. – At hele 16 prosent nå har planer om å selge hytta er svært overraskende.

Klartale - 27 mar 23 kl. 08:13

Kjøtt som kan inneholde salmonella har blitt solgt

Kjøtt som kan ha inneholdt salmonella har blitt solgt flere steder. Produktene har blitt solgt over tid.– Det dreier seg om rundt 70 tonn, sier Ingeborg Sveinsdottir til avisa Nationen.

NRK - 26 mar 23 kl. 13:17

Store mengder salmonella-kjøtt kan ha vært i omløp

Flere titalls tonn med kjøtt som kan ha inneholdt salmonella har blitt solgt til forbrukere over store deler av landet. – Det dreier seg om rundt 70 tonn som er distribuert til ulike deler av landet, sier Ingeborg Sveinsdottir i Mattilsynet til Nationen. Det dreier seg om namibisk storfekjøtt som ankom i to store konteinere i fjor, og som skal ha gått inn i en rekke produkter.

NRK - 15 feb 23 kl. 18:26

257 bedrifter har tegnet fastprisavtale på strøm

Det er nå 257 bedrifter som har tegnet fastprisavtale på strøm, viser en rundspørring Nationen har gjennomført. Til sammenlignet var det 130 bedrifter som hadde tegnet fastprisavtaler tidlig i januar. En drøy måned senere har altså tallet nesten doblet seg, skriver avisen.

VG - 11 feb 23 kl. 04:43

Nationen- og Klassekampen-måling: Beste tall for Høyre noen gang

Høyre får 34,6 prosent i en meningsmåling gjennomført for Klassekampen og Nationen. Dette er historiens beste oppslutning for partiet i denne målingen..

NRK - 09 mar 23 kl. 07:59

Nortura med underskudd for første gang

Norturas årsresultat har røde tall for første gang siden etableringen i 2006. Årsresultatet viser et underskudd på 360 millioner kroner. I 2021 hadde selskapet et overskudd på omtrent 170 millioner kroner.

NRK - 07 mar 23 kl. 08:51

Kraftig kostnadsvekst for bøndene

Bøndenes kostnader har økt med 12 prosent det siste året, langt mer enn den generelle prisveksten i samfunnet. Det viser Bondens Prisindeks (BPI) fra AgriAnalyse, skriver Nationen. Til sammenligning har den generelle prisveksten i samfunnet (KPI) vært på 7,1 prosent.

NRK - 06 mar 23 kl. 17:27

Tine fjernar portugisiske gulrøter

Tine byter til norske gulrøter i skuleordninga Skolelyst, skriv Nationen. I januar skreiv NRK og fleire andre medium om kritikken mot Tine fordi dei tilbaud gulrøter frå Portugal på skulane. Også i Rogaland, der den norske gulrotproduksjonen er høg.

NRK - 05 mar 23 kl. 13:02

Flere tonn kebabkjøtt må destrueres etter salmonellafunn

Over 4000 kilo kebabkjøtt må destrueres etter funn av salmonella. Kilden er fortsatt ukjent, ifølge Mattilsynet. Mattilsynet bekrefter overfor Nationen at det er påvist salmonella i produktet Bislett Døner.

Klartale - 01 mar 23 kl. 06:30

Krever at vindmøller rives

Sist torsdag var det 500 dager siden dommen i Høyesterett. Der står det at menneske-rettighetene ble brutt da det ble bygget vindmøller på Fosen i Trøndelag. Årsaken er at de er et hinder for at samer kan drive med rein.

NRK - 22 feb 23 kl. 03:13

Stadig mindre areal til økologisk jordbruk

I løpet av det siste tiåret er jordbruksarealet som brukes til økologisk matproduksjon her i landet, redusert med rundt 20 prosent. I 2010 var nær 574.000 dekar godkjent eller under omlegging til økologisk produksjon.

NRK - 19 feb 23 kl. 12:27

Søker sultne husdyr som kan stoppe gjengroing

Åpne landskap med populære turområder er i mange bykommuner i ferd med å gro helt igjen på grunn av at beitedyra forsvinner. I tillegg truer den sterke gjengroingen det rike biologiske mangfoldet med variert dyre- og planteliv rundt større byer, skriver Nationen. Ikke altfor langt unna Norskegrensen, i Karlstad i Värmland midt i Sverige, søker nå kommunen etter beitende husdyr og bønder som kan trå til for å sikre åpne kulturlandskap for både biologisk mangfold, trivsel og rekreasjon for bybefolkningen, skriver avisen.

NRK - 17 feb 23 kl. 07:51

Nedgangen i antall mjølkebønder avtar

Fra i fjor til i år ble det 168 færre mjølkebønder. Det er den laveste nedgangen på 25 år skriver Nationen. Det er nå vel seks tusen seks hundre mjølkebønder her i landet.

NRK - 17 feb 23 kl. 05:36

Nedgangen i melkebønder har stoppa opp

Det blir stadig færre melkebønder her i landet. Fra i fjor til i år har det blitt 168 færre bønder. Det er den laveste nedgangen på 25 år.

NRK - 17 feb 23 kl. 04:37

Nedgangen i antall melkebønder har stoppet opp

Det blir stadig færre melkebønder her i landet. Fra i fjor til i år har nedgangen vært på 168 færre bønder. Det er den laveste nedgangen på 25 år.

E24 - 15 feb 23 kl. 18:18

257 bedrifter har tegnet fastprisavtale på strøm

Det er nå 257 bedrifter som har tegnet fastprisavtale på strøm, viser en rundspørring Nationen har gjennomført..

NRK - 14 feb 23 kl. 06:01

NAF: Norske fylkesveier er for smale

Nesten en firedel av norske fylkesveier er for smale sammenlignet med trafikken på veiene. Det viser en undersøkelse fra NAF. Bilorganisasjonen har gjennomgått veibredden på alle 44.

Klartale - 02 jan 23 kl. 08:39

Tre av ti unge voksne sier de vil kutte rødt kjøtt

Flere ungdommer vil slutte å spise rødt kjøtt. Det viser ny undersøkelse. Den er utført av InFact på oppdrag fra Nationen.

NRK - 02 jan 23 kl. 02:06

Tre av ti unge voksne sier de vil kutte rødt kjøtt

Nesten hver tredje person under 30 år hevder de vil kutte forbruket av rødt kjøtt i år, skriver Nationen. InFact har på oppdrag fra Nationen, spurt nordmenn om de har planer om å spise mindre rødt kjøtt i 2023. Nesten en av fire, 23,6 prosent, svarer at de ønsker å redusere forbruket.

NRK - 31 dec 22 kl. 06:48

Mener norske matvarepriser er for høye

Hele 70 prosent av nordmenn mener matvareprisene er blitt for høye, ifølge en undersøkelse gjennomført av InFact på vegne av Nationen. Det er en økning på 30 prosentpoeng sammenlignet med da Nationen hadde et tilsvarende undersøkelse i 2019. 20 prosent svaret at prisene er omtrent passe.

NRK - 03 feb 23 kl. 03:33

Nordmenns melkeforbruk har gått ned det siste året

Hver nordmann inntok 75 liter melk i 2022, mot 80 liter året før. Det tilsvarer en nedgang på 6 prosent. De siste 20 årene har melkeforbruket i Norge hatt en nedgang på hele 30 prosent, skriver Nationen.

NRK - 31 jan 23 kl. 04:20

Matministeren går imot et eget dyretilsyn

Landbruks– og matminister Sandra Borch (Sp) vil ikke flytte ansvaret for dyrevelferd til et eget dyretilsyn. Miljøpartiet De Grønne (MDG) krever at ansvaret for dyrevelferd må flyttes vekk fra Mattilsynet, skriver Nationen. Partiet mener et eget dyretilsyn vil være mer uavhengig.

Klartale - 30 jan 23 kl. 08:22

300.000 brød kastes hver dag

Rundt 300.000 brød kastes hver dag i Norge. Butikkene kaster over 100.

NRK - 30 jan 23 kl. 04:29

Hver dag blir 270.000 brød kastet i norske søppelkasser

Godt over 100.000 av disse brødene kastes daglig i butikkene, mens husholdninger kaster rundt 170.000 brød.

NRK - 30 jan 23 kl. 02:19

Færre bedrifter vil jobbe med bærekraft i 2023

44 prosent av små og mellomstore bedrifter oppgir at de vil gjennomføre bærekraftstiltak i år, en nedgang fra 51 prosent i 2022. Det kommer fram i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDOs nye nasjonale barometer for små og mellomstore bedrifter (SMB). Dårligere økonomi og usikre tider gjør at stadig flere små og mellomstore virksomheter i Norge velger å nedprioritere arbeidet med bærekraftstiltak, skriver Nationen.

NRK - 24 jan 23 kl. 03:28

Dyrevernere vil ha krav om vandelsattest for alle som jobber med dyr

Dyrevernalliansen vil ha krav om politiattest for alle som skal kjøpe eller jobbe med dyr. De ønsker seg en vandelsattest etter modell av den man må legge frem om man skal jobbe med barn. Dyrevelferdsattesten skal gjelder alle som skal kjøpe eller jobbe med husdyr eller kjæledyr, skriver Nationen.

Klartale - 23 jan 23 kl. 08:57

Regjeringen vil endre lover for å få nok boliger

Nancy Porsanger Anti sier til avisa Nationen at regjeringen jobber med flere endringer i lovene. Hun er statssekretær i Kommunal- og distrikt-departementet.– Vi jobber med å lage forslag til endringer i blant annet plan- og bygningsloven og husleieloven.

NRK - 23 jan 23 kl. 04:13

Regjeringen: Endrer lover for å få nok boliger til flyktninger

Regjeringen arbeider med endringer i både plan- og bygningsloven og husleieloven. Målet er flere boliger til flyktninger. Statssekretær Nancy Porsanger Anti (Sp) i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) opplyser til Nationen at regjeringen jobber med en rekke endringer i flere regelverk for å sikre nok boliger.

VG - 22 jan 23 kl. 05:44

Stadig flere vegetarianere og veganere i Norge

Fra 2021 til 2022 har antall vegetarianere og veganere i Norge økt med hele 36 prosent, skriver Nationen..

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt

contact@nyhetspressen.com