NSR-Nuorat

Tuesday, 16 July, 18:37

Nyheter om NSR-Nuorat

NRK - 30 apr 24 kl. 12:56

Sametinget sier nei til nedleggelse av psykiatritilbud

Et bredt flertall på Sametinget går imot Helse Nords forslag om å legge ned en rekke psykiatriske behandlingstilbud i Troms og Finnmark. Sametinget vedtok tirsdag høringsuttalelsen til Helse nords sykehusutredning. – Jeg er glad for at Sametinget nå kan sende et svært tydelig og entydig signal til Helse nord om at flere av forslagene de har til behandling, anses som en trussel mot helsetjenestene til den samiske befolkningen, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

NRK - 11 jun 24 kl. 17:48

Kritisk til nominering av partifelle

Nordkalottfolket er kritisk til at Sametingrådet har nominert Elle Márgget Nystad til Studentenes fredspris. Nystad er leder for NSR-Ungdom og var en av frontfigurene under Fosen-aksjonene i 2023. Vibeke Larsen fra Nordkalottfolket stilte spørsmål til rådet om hvorfor nominasjonsbegrunnelsen ikke er offentlig.

NRK - 21 maj 24 kl. 13:58

Skuffet over forslag til ny motorferdsellov

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) er ikke fornøyd med forslag til ny motorferdsellov. Hun mener det er behov for anerkjennelse av rettsgrunnlaget for meahccásteapmi (samisk utmarksbruk), og at regjeringens utvalg ikke har tatt hensyn til dette. – Jeg er svært skuffet over at anerkjennelse av hensynet til meahccásteapmi (samisk utmarksbruk) ikke er med i forslaget fra utvalget, sier Muotka.

NRK - 04 dec 23 kl. 05:56

Sametinget får 20 millioner mer

Sametinget, Samisk høgskole og folkehelseundersøkelsen Saminor 3 får økte bevilgninger etter budsjettenigheten. SV og regjeringen kom til enighet om budsjett for neste år, og da vanket det økte tilskudd til samiske, skogfinske og kvenske formål, skriver Vårt Land. – Det er bare å takke SV for at de har stått på og forhandlet fram et løft til Sametinget og andre samiske formål i budsjettforhandlingene.

NRK - 10 nov 23 kl. 11:29

Samisk fremmedkriger - gifter seg ved fronten i Ukraina

Den samiske fremmedkrigeren Sandra Andersen Eira, som jobber som sanitetssoldat i den ukrainske hæren, skal gifte seg ved fronten i Øst-Ukraina. Det melder Eira selv i sine sosiale medier. Hennes ektemann er amerikansk statsborger, og er også fremmedkriger i Ukraina.

NRK - 10 nov 23 kl. 11:29

Samisk fremmedkriger – gifter seg ved fronten i Ukraina

Den samiske fremmedkrigeren Sandra Andersen Eira, som jobber som soldat i den ukrainske forsvaret, skal gifte seg ved fronten i Øst-Ukraina. Det melder Eira selv i sine sosiale medier. Hennes ektemann er en ukrainsk offiser i den ukrainske marinen.

NRK - 02 jun 23 kl. 10:10

– Fosen-saken gjør det umulig med forsoning

Leder i Romssa Sámi Searvi-NSR (RSS-NSR), Hilde Pedersen, mener at Fosen-saken gjør det umulig med forsoning mellom samene og norske myndigheteter. – Jeg syns det er ille. Jeg syns at myndighetene må ta grep og rydde opp.

NRK - 14 sep 23 kl. 08:37

To millioner til samisk språk i barnehager

Sametinget gir over to millioner kroner til barnehager som tilbyr samisk språkopplæring. Pengene fordeles på 21 barnehager fra Oslo i sør til Tana i nord. Totalt er det 143 barn som får tilbud om samisk språkopplæring i Norge.

NRK - 11 sep 23 kl. 18:29

Aksjonerer utenfor Stortinget på valgdagen: – Jeg mener det er riktig

– Jeg mener det er riktig av Mihkkal Hætta å starte hans aksjon på en valgdag, da kan han påvirke velgere til å stemme for menneskerettighetene og på partier som ikke bryter menneskerettigheter. Det sier leder for Norske Samers Riksforbund (NSR) sitt ungdomsutvalg, Elle Nystad, til NRK. I dag, på valgdagen, er det 700 dager siden Høyesterett slo enstemming fast at vindkraftanleggene på Fosen krenker samenes rettigheter.

Klartale - 02 jun 23 kl. 12:01

Aksjonister vil blokkere Statsministerens kontor

Da bilene var på vei til statsråd, sto aksjonistene klare. De hadde bannere, kamprop og flagg.– Vi ble lovet endring.

NRK - 24 maj 23 kl. 18:02

Fosen-aksjonistene varsler ny demonstrasjon i Oslo

I forbindelse med at det er 600 dager siden Høyesterett-dommen som erklærte at vindmøllene på Fosen er ulovlige, skal aksjonistene igjen til Oslo, melder Adresseavisen. – Vi lager dette demonstrasjonstoget i solidaritet med samene på Fosen som har stått så lenge alene. Vi vil også minne staten på at vi følger med.

NRK - 02 mar 23 kl. 17:50

NSR-nestleder: – De har ikke samme virkelighetsforståelse

Beaska Niillas, samisk politiker og parlamentarisk leder og nestleder i Norske Samers Riksforbund (NSR), er i likhet med Ella Marie Hætta Isaksen ikke fornøyd med olje- og energiminister Terje Aaslands beklagelse torsdag. – Jeg var på telefon med Leif Arne Jåma (leder for Sør-Fosen Sijte, journ.anm.

NRK - 15 maj 23 kl. 18:05

Sametingspresidenten: – Det betyr mye for oss

Med 147 mot 22 stemmer vedtok Stortinget på mandag å endre §108 i Grunnloven til å lyde: «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at det samiske folk, som urfolk, kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.» I innstillingen fra flertallet i kontroll- og konstitusjonskomitéen understrekes det at denne endringen som ble vedtatt på mandag, ikke vil endre det rettslige innholdet i paragrafen. Endringen ligger i de to ordene «som urfolk».

NRK - 23 feb 23 kl. 16:29

OED fortsatt okkupert av aktivister

Kontorene til Olje- og energidepartementet i Akersgata i Oslo er fortsatt okkuppert av aktivister fra Natur og Ungdom og Norske Samers Riksforbund (NSR). Det bekrefter NRKs reporter på stedet, og aktivistene selv. – Vi kommer til å være her helt til vi blir fjernet av politiet, sier leder i Natur og Ungdom Gina Gylver.

NRK - 10 mar 23 kl. 10:18

Enstemmig Sameting vedtok å be om uavhengig gransking av Fosen-saken

Sametinget vedtok i dag enstemmig å be om en uavhengig gransking av Fosen-saken, fra første saksbehandling til oppfølgingen av dommen fra Høyesterett. En uavhengig gransking ble foreslått av posisjonen på Sametinget (Beiveálgu-gruppa; Norske Samers Riksforbund, Senterpartiet og Ávjovári Johttisápmelaččaid Listu) tirsdag. – Jeg er glad for at et enstemmig Sameting nå har gitt klar beskjed om at det bes om en uavhengig gransking av Fosen-saken fra første saksbehandling til oppfølgingen av dommen fra Høyesterett, sier parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Beaska Niillas i en pressemelding.

NRK - 09 mar 23 kl. 13:43

Sametinget slår fast at alle samer er gode nok samer

– Vedtaket er et signal fra samenes eget folkevalgte parlament at det finnes ikke noe halvsamer eller juksesamer. Alle er gode nok samer. Det sier sametingsrepresentant Piera Heaika Muotka i Norske Samers Riksforbund (NSR), som førte saken i plenum på onsdag.

Klartale - 09 mar 23 kl. 11:15

– Helt åpent hva som vil skje med vindmøllene på Fosen

Jonas Gahr Støre er Norges statsminister. Nå må han og regjeringen finne ut hva de skal gjøre med vindmøllene på Fosen. De har det vært mye debatt rundt de siste ukene.

E24 - 02 mar 23 kl. 16:18

Regjeringen beklager: Fosen-konsesjoner krenket menneskerettighetene

I krisemøte med sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) kom energiminister Terje Aasland med en beklagelse til Fosen-samene..

VG - 02 mar 23 kl. 15:54

Møter pressen etter krisemøte

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) og energiminister Terje Aasland (Ap) og landbruksminister Sandra Borch (Sp) har i en time sittet i krisemøte. I 16-tiden møter de pressen..

NRK - 26 sep 22 kl. 07:54

NSR er størst i byene – men sliter i bygdene

Norges største samiske organisasjon er ikke lenger så stor. I de tradisjonelle samiske kommunene har de få medlemmer. Tall fra NSR viser at organisasjonen i 2021 hadde 1155 medlemmer.

Klartale - 01 mar 23 kl. 08:33

De nekter å snakke med andre enn statsministeren

Aktivister sitter ved flere departementer. De protesterer mot vindmøller (vindturbiner) på Fosen i Trøndelag. Aksjonen vokser fra dag til dag, skriver nyhetsbyrået NTB.

NRK - 26 feb 23 kl. 18:53

Greta Thunberg kommer til Oslo for å støtte aksjonister

Greta Thunberg har bekreftet at hun slutter seg til aksjonene utenfor olje- og energidepartementet, ifølge Natur og Ungdom og NSR-N. Aksjonistene krever at det pågående menneskerettighetsbruddet mot Fosensamene opphører. Siden torsdag morgen har unge samiske aktivister okkupert lobbyen til departementet.

NRK - 23 feb 23 kl. 19:57

Sameaktivister forbereder seg på å tilbringe natten hos OED

Fremdeles befinner det seg aktivister fra Norske Samers Riksforbund (NSR) og Natur og Ungdom inne hos Olje- og energidepartementet. Det opplyser aktivistene til NRK. Aktivistene er villige til å bryte loven ved å ikke flytte seg for å kreve at vindkraftanlegget på Fosen i Trøndelag rives ned.

NRK - 18 okt 21 kl. 08:57

Her er det nye sametingsrådet

To kvinner og tre menn skal sitte på sametingsrådet de neste fire årene. Silje Karine Muotka (NSR), Runar Myrnes Balto (NSR), Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), Maja Kristine Jåma (NSR), Hans Ole Eira (SP)-Muotka presenterte mandag morgen det nye sametingsrådet. Les mer her..

Klartale - 12 okt 21 kl. 15:07

Hun skal lede det nye Sametinget

Tre partier har forhandlet i tre uker. Det er Norske Samers Riksforbund (NSR), Flyttsamelista og Senterpartiet. Nå har de endelig blitt enige.

NRK - 12 okt 21 kl. 11:14

Muotka blir sametingspresident

Silje Karine Muotka blir ny sametingspresident, skriver Norske Samers Riksforbund (NSR) i en pressemelding. NSR har blitt enige med Flyttsamelista og Senterpartiet om å danne flertall på Sametinget de neste fire årene..

VG - 15 sep 21 kl. 20:05

Valgvinner utsatt for kraftig angrep på Sametinget: – Elitesamer

Norske Samers Riksforbund (NSR) er med 31,3 prosent oppslutning vinneren av sametingsvalget. Opposisjonspartiet Nordkalottfolket bykser fram, og påstår at «NSR har bygd opp en politikk om at noen samer er bedre enn andre»..

NRK - 28 okt 21 kl. 10:02

Samehets blir eget saksområde

Det nye sametingsrådet prioriterer samehets som eget saksområde som de skal jobbe med de neste fire årene. Det er rådsmedlem Runar Myrnes Balto (NSR) som har fått dette i sin portefølje. Sametinget vil ha økt fokus på at samer opplever mer hets på sosiale medier og i det offentlige rom.

NRK - 20 okt 21 kl. 19:18

Muotka velges offisielt

Det niende Sameting ble i kveld kl. 17 offiesielt konstituert. Torsdag morgen skal møtelederskapet velges.

NRK - 30 jan 21 kl. 15:34

Nyvalgt presidentkandidat for NSR

Norske Samers Riksforbund (NSR) har ved sitt digitale landsmøte 30. januar enstemmig valgt sjøsamen Silje Karine Muotka som sin presidentkandidat for sametingsvalget 2021, NSR er landets største samiske organisasjon, og har flertall på Sametinget..

NRK - 03 jun 21 kl. 16:48

Samiske synspunkter skal høres

Med 71 mot 14 stemmer vedtok Stortinget en endring i Sameloven som skal sikre at samiske synspunkter blir hørt også i lokalpolitikken. Myndighetenes konsultasjonsplikt blir nå lovfestet, og den skal gjelde både for både stat, fylkeskommuner og kommuner. – Konsultasjoner handler om at myndighetene plikter å ta oss med tidlig inn i beslutningsprosesser, hvor målet er å oppnå enighet om en sak, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

NRK - 19 maj 21 kl. 15:33

Glad for nei til jernbane

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) er glad for at planene om den arktiske jernbanen er lagt på is. Det viser at man tar bekymringen på alvor, sier Keskitalo – som nå er på vei til å delta på årets Arktiske råd møte på Island..

NRK - 25 jun 20 kl. 19:37

Keskitalo tar ikke gjenvalg

Sametingspresident Aili Keskitalo sier nei til gjenvalg under sametingsvalget i 2021. Det skriver Norske Samers Riksforbund (NSR) og sametingspresident Aili Keskitalo i en pressemelding. Keskitalo har vært president i tre perioder, fra 2005 til nå..

NRK - 25 jan 20 kl. 10:24

NSR er for Frp-exit

Norske Samers Riksforbund mener regjeringen nå kan redde sitt samepolitiske ettermæle etter at Fremskrittspartiet forlot regjeringen. Leder i NSR, Runar Myrnes Balto, mener Frp har fungert som en bremsekloss for samisk politikk de siste seks årene..

NRK - 25 jan 20 kl. 10:24

NSR ser muligheter i Frp-exit

Norske Samers Riksforbund mener regjeringen nå kan redde sitt samepolitiske ettermæle etter at Fremskrittspartiet forlot regjeringen. Leder i NSR, Runar Myrnes Balto, mener Frp har fungert som en bremsekloss for samisk politikk de siste seks årene..

P4 - 19 sep 19 kl. 15:46

– Cybertrusselen er den største trusselen mot samfunnet

Vil ha mer fokus på sikkerhet. – Den største trusselen mot samfunnet er cybertrusselen. Det sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, som i dag deltok på Sikkerhetskonferansen i regi av NSR.

Dagbladet - 09 jan 19 kl. 15:55

Sikkerhetseksperter advarte om at «Tiger-kidnapping» kunne komme til Norge

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) har sett tegn til at kidnapping med krav om løsepenger er et fenomen som også kunne ramme norske næringslivstopper..

Aftenposten - 15 nov 18 kl. 06:00

Sametingspolitiker anmeldte stalker etter flere år

Sametingsrepresentant Sandra Andersen Eira (NSR) har politianmeldt en eldre kvinne som i flere år har kommet med trusler og plaget henne..

VG - 02 aug 18 kl. 06:21

Sikkerhetsekspert om Sandbergs Iran-reise: – Går imot alle sunne prinsipper

Jack Fischer Eriksen, direktør i Næringslivets sikkerhetsråd (NSR), reagerer kraftig på flere aspekter ved Sandbergs Iran-tur. Statsråden burde vite bedre, mener han..

VG - 12 sep 17 kl. 12:39

Brakvalg for NSR på Sametinget

Norske Samers Riksforbund (NSR) nærmer seg flertall på Sametinget. Samtidig har det vært flere utfordringer under valgavviklingen..

VG - 12 sep 17 kl. 12:39

NSR gjør brakvalg på Sametinget

Norske Samers Riksforbund (NSR) nærmer seg flertall på Sametinget. Samtidig har det vært flere utfordringer under valgavviklingen..

Aftenposten - 12 sep 17 kl. 08:45

Norske Samers Riksforbund blir den store vinneren

Norske Samers Riksforbund (NSR) ligger an til å få 27,5 prosent av stemmene og blir dermed den store vinneren i årets sametingsvalg..

Aftenposten - 17 mar 17 kl. 18:51

Samisk jubel etter at ung reineier vant over staten for andre gang i retten

Reindriftsutøver Jovsset Ánte Sara (25) trenger ikke å halvere reinflokken sin slik staten har bedt om. Det får Norske Samers Riksforbund (NSR) til å juble..

NRK - 09 dec 16 kl. 15:29

Helga Pedersen trekker seg

Helga Pedersen trekker seg som Aps presidentkandidat til Sametinget. Hun sier til Nordlys at bakgrunnen er Aps sametingsgruppes hardkjør mot NSR i Sametingets behandling av budsjettforslag, som endte med at Keskitalo ble kastet fra presidentvervret..

NRK - 09 okt 16 kl. 12:15

Niillas gjenvalgt som NSR-leder

Beaska Niillas fra Tana ble søndag gjenvalgt som leder for Norske Samers Riksforbund. Han hadde ingen motkandidater..

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt

contact@nyhetspressen.com