NSM

Tuesday, 16 July, 10:38

Nyheter om NSM

NRK - 01 mar 24 kl. 13:05

NSM villedet justisdepartementet

Fredag kom rapporten om NSM-lånet. Og kritikken er skarp: «Endringer i leieavtalen var av en slik karakter at normale saksbehandlingsprinsipper i forvaltningen tilsier at overordnet departement skulle vært informert. Det utkastet NSM hadde sendt til JD var etter den nevnte endringene villedende».

Klartale - 11 dec 23 kl. 10:55

Nasjonal sikkerhets-myndighet tok opp ulovlig lån – sjefen måtte slutte

NSM er kort for Nasjonal sikkerhets-myndighet. Fredag ble det kjent at NSM hadde tatt opp ulovlig lån. Lånet var på 200 millioner kroner.

NRK - 20 dec 23 kl. 12:36

NSM glemte viktig klausul i leieavtalen

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) glapp en viktig klausul i leieavtalen, og glemte med det å sikre at bygget de leier ikke kan selges til utlendinger. 22. juni 2022 ga Justis- og beredskapsdepartementet (JD) NSM grønt lys til å signere avtalen om nytt bygg på Fornebu.

NRK - 30 jan 24 kl. 16:09

NSM: Innrømmet manglende økonomikompetanse

Allerede i fjor sommer erkjente Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) at de var for dårlige på økonomistyring. NSM ble kalt inn på teppet hos Justisdepartementet i juni fjor, ifølge møtereferater VG har fått innsyn i. Der måtte de forklare seg om et «betydelig merforbruk», ifølge referatene.

NRK - 30 apr 24 kl. 14:03

Riksrevisjonen: Brot på Grunnlova og kritikk til departementet i NSM-saka

Lånet til Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) var i strid med Grunnlova, og Justisdepartementet følgde ikkje godt nok opp. Det er kritikkverdig, meiner Riksrevisjonen. – Dette er ei svært spesiell sak.

NRK - 01 mar 24 kl. 15:47

Ny NSM-direktør: – Vi skal gjenopprette orden

Den nye direktøren i Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) karakteriserer funna om ulovlege låneopptak og dårleg styring som alvorlege, skriv NPK. – Rapporten frå utvalet understrekar at dette er ei alvorleg sak, seier NSM-direktør Lars Christian Aamodt i ei fråsegn fredag ettermiddag. .

NRK - 01 mar 24 kl. 13:05

NSM får krass kritikk

Utvalget råder justisdepartementet til å foreta en ekstern, fullstendig gjennomgang av NSM. De skriver at NSM må så snart som mulig gjennomgå styrings- og forvaltningspraksis i organisasjonen, og kommer med krass kritikk. – NSM hadde ikke dekning i de gjeldende budsjetter for de samlede leie- og lånekostnadene de påtok seg, slik regelverket sier det skal være Videre påpeker de at: – Hadde NSM brukt Statsbygg som rådgiver og fulgt deres tilhørende retningslinjer, slik de var pålagt, ville opptak av lån ikke kunne skjedd og andre feil vært unngått.

NRK - 01 mar 24 kl. 13:14

Justisdepartementet får kritikk i NSM-rapporten

NSM-rapporten sier at justisdepartementet burde satt seg bedre inn i den økonomiske og administrative styringen av NSM da det ble overført fra forsvarsdepartementet. Videre sier de at departementet burde forsikret seg om at «ny leder var rustet til å styre virksomheten løpende, herunder kontrollere NSMs økonomi.» Det poengteres også at de kunne fulgt saken jevnlig opp i faste møter med NSM.

NRK - 05 jun 24 kl. 20:45

NSM hever farenivået etter alvorlig cyberangrep

Det er oppdaget en alvorlig sårbarhet i sikkerhetsproduktet Check Point Quantum Security Gateway, som er utbredt hos norske virksomheter. Det skriver TV 2. Sårbarheten kan gi en angriper mulighet til å hente ut sensitiv informasjon fra enheter.

NRK - 24 maj 24 kl. 11:51

Ny direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Arne Christian Haugstøyl (49) ble i statsråd fredag utnevnt som ny direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Perioden hans varer i seks år. Haugstøyl er politiutdannet og har mesteparten av sin erfaring fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

NRK - 12 dec 23 kl. 13:00

Riksrevisjonen: NSM informerte ikke om låneavtalen

Riksrevisjonen har på nytt gått gjennom Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sitt regnskap for 2022 og annen relevant informasjon, skriver Riksrevisjonen i pressemeldingen. Låneavtalen med Norwegian Property er ikke omtalt i årsregnskapet. NSM informerte heller ikke Riksrevisjonen om avtalen.

NRK - 08 dec 23 kl. 11:48

NSM-direktør går av

Direktør Sofie Nystrøm går av fordi Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har inngått en ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner, skriver Justisdepartementet i en pressemelding. – Dette er en alvorlig sak. Justis- og beredskapsdepartementet vil, i samarbeid med Forsvarsdepartementet, sette inn en interimledelse i NSM, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i pressemeldingen.

NRK - 01 mar 24 kl. 13:14

Justisdepartementet får kritikk i ny NSM-rapport

I en ny rapport om Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sin låneavtale får også justisdepartementet gjennomgå. Rapporten sier at de burde satt seg bedre inn i den økonomiske og administrative styringen av NSM da det ble overført fra forsvarsdepartementet. Videre sier de at departementet burde forsikret seg om at «ny leder var rustet til å styre virksomheten løpende, herunder kontrollere NSMs økonomi.

NRK - 02 jun 24 kl. 21:39

Brenna: – Jeg har ikke noe annet valg enn å stoppe streiken

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) mener de ikke vil kunne levere tjenester som beskytter nasjonal sikkerhet hvis streiken ble videreført. Situasjonen beskrives som så alvorlig allerede fra mandag morgen, at tvungen lønnsnemnd nå settes i verk. – Jeg har ikke noe annet valg enn å stoppe streiken, sier Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap).

NRK - 24 maj 24 kl. 11:51

Arne Christian Haugstøyl (49) er ny direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet

8. desember ble det kjent at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har inngått en låneavtale på 200 millioner kroner med det John Fredriksen-kontrollerte selskapet Norwegian Property. Det er tidligere antatt at lånet er i strid med Grunnloven, fordi staten kun kan bruke penger som er bestemt av Stortinget.

NRK - 11 dec 23 kl. 16:34

Statsbygg ba Justisdepartementet vurdere risiko ved NSM-avtale

I et brev datert 20. juni 2022 kommer det fram at Statsbygg ba Justisdepartementet vurdere risikoen ved at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ville inngå leieavtale med en privat aktør. «Statsbygg legger til grunn av NSM ønsker å leie i markedet, og at virksomheten selv har vurdert risikoen ved dette.

VG - 09 jul 24 kl. 15:01

Sto midt i NSM-skandalen – får sikkerhets­toppjobb på Stortinget

Han var assisterende direktør da Nasjonal Sikkerhetsmyndighet brøt grunnloven. Nå skal Helge Rager Furuseth (47) styre sikkerheten på Stortinget..

NRK - 11 dec 23 kl. 14:08

Utleier mener de ikke har gjort noe ulovlig i NSM-avtalen

Selskapet som leier ut til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), avviser at det ble gjort noe galt fra deres side da kontrakten ble inngått. – Vi mener at alle våre inngåtte avtaler er lovlige, sier administrerende direktør Bent Oustad i Norwegian Property til TV 2. Selskapet leier ut til NSM på Fornebu og står også bak lånet som ble inngått i forbindelse med leiekontrakten.

NRK - 09 dec 23 kl. 00:09

Filter: Varsel om regelbrudd fra NSM allerede i fjor

Justisdepartementet ble i fjor varslet om at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ikke fulgte reglene i forbindelse med den nå omstridte leieavtalen. Sofie Nystrøm gikk fredag av som sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) fordi de hadde tatt opp ulovlige lån i forbindelse med leie av nye kontorlokaler. Filter Nyheter skriver at varsellampene gikk i Kommunaldepartementet allerede i fjor, før leieavtalen ble inngått.

E24 - 30 apr 24 kl. 14:08

Riksrevisjonen: NSM tok opp lån i strid med Grunnloven – Justisdepartementet fulgte ikke godt opp

Både Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Justisdepartementet får sterk kritikk fra Riksrevisjonen..

E24 - 30 apr 24 kl. 14:08

Låneavtale bryter med Grunnloven – NSM og Justisdepartementet får kritikk fra Riksrevisjonen

Både Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Justisdepartementet får kritikk for NSMs ulovlige låneavtale. – Har aldri vært borti lignende, sier riksrevisoren..

NRK - 05 jun 24 kl. 20:45

TV 2: Nasjonalt cybersikkerhetssenter hever trusselnivået

Det er oppdaget en alvorlig sårbarhet i et sikkerhetsprodukt som er utbredt hos norske virksomheter. NCSC-pulsen er derfor hevet til nivå 2, forhøyet fare, opplyser Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) til TV 2. Sårbarheten kan gi en angriper mulighet til å hente ut informasjon fra enheter..

E24 - 02 jun 24 kl. 21:06

Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i Akademikerne-streiken

Det begrunnes med konsekvensene av streik i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Unio-streiken fortsetter..

E24 - 02 jun 24 kl. 21:06

Tvungen lønnsnemnd i Akademikerne-streiken

Regjeringen mener konsekvensene av streik i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er for alvorlige. Unio-streiken fortsetter..

NRK - 11 sep 23 kl. 04:08

Sikkerhetssvikt og personvernsbrudd hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet

En sikkerhetssvikt hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gjort at ansatte over tid har kunnet lese vurderinger og sensitive opplysninger i ansettelser. Dagens Næringsliv skriver at en intern rutinesvikt har gjort at alle ansatte har fått tilgang til detaljerte vurderinger om søkere til nye stillinger. Det har vart i ti måneder fram til august i år.

NRK - 29 maj 24 kl. 18:21

Akademikerne trapper opp streiken

Også Akademikerne øker sitt streikeuttak. Fra og med mandag tas ytterligere 378 medlemmer ut, og totalen blir da på mer enn 2250 streikende. Uttaket rammer blant annet flere offentlige tilsyn og departementer, Kripos og Oslo politidistrikt.

NRK - 20 dec 23 kl. 10:33

Lars Christian Aamodt blir midlertidig sjef i NSM

Generalmajor (p) Lars Christian Aamodt blir interimsdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)fra 2. januar 2024, melder NSM på sine hjemmesider. Det ble klart i statsråd onsdag.

NRK - 19 dec 23 kl. 11:14

NSM foreslo forretningsmodell for å dekke økte leiekostnader

NSM foreslo å ta seg betalt for «råd og veiledningstjenester» for å dekke økte leiekostnader ved sine lokaler på Fornebu. Den statlige enheten Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) fortalte ifølge VG om disse planene i et møte med Justisdepartementet den 11. mai i år.

NRK - 13 dec 23 kl. 10:19

VG: Samferdselsdepartementet leter etter NSM-avtaler i egne rekker

Samferdselsdepartementet er ikke kjent med lignende avtaler innenfor sitt ansvarsområde. Men: – Vi har likevel i lys av NSM-saken kontaktet våre underliggende virksomheter for å undersøke om det kan eksistere avtaler med lignende finansieringsmekanismer, skriver kommunikasjonssjef Camilla Bredde Pettersen i en e-post til VG. Forrige uke ble det kjent at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har inngått en ulovlig låneavtale i forbindelse med sine lokaler på Fornebu.

NRK - 12 dec 23 kl. 20:58

Riksrevisoren mener fortsatt de ikke fikk nok informasjon

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen svarer Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM): – NSM sitt tilsvar illustrerer problemet i denne saken. De synes fortsatt å mene at den ulovlige låneavtalen med Norwegian Property ikke er av betydning for revisor. Det er jeg uenig i.

NRK - 12 dec 23 kl. 16:51

NSM slår tilbake mot Riksrevisjonen

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sier de ikke har utelatt opplysninger som hadde relevans for årsregnskapet 2022, skriver fagdirektør Andreas Skjøld-Lorange i en e-post til VG, som var først med å omtale dette. – NSM fører og avlegger sitt regnskap etter kontantprinsippet, altså basert på innbetalinger og utbetalinger i regnskapsåret. Det var i perioden 1.

NRK - 12 dec 23 kl. 13:38

NSM informerte ikke om lån: - Fullstendig uten styring

Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik reagerer kraftig på Riksrevisjonens pressemelding. – Jeg er sjokkert over det som nå kommer frem om at NSM ikke har informert Riksrevisjonen om låneavtalen med Norwegian Property, sier Thorsvik til NRK. Hun mener låneopptaket i seg selv, sammen med manglende rapportering til Riksrevisjonen og varslinger fra tillitsvalgte om økonomistyringen i NSM tyder på en etat fullstendig uten styring fra øverste politiske myndighet.

NRK - 11 dec 23 kl. 14:52

Ekstraordinært møte for tillitsvalgte i NSM

De tillitsvalgte i de ansattes fagforeninger i Nasjonal sikkerhetsmyndighet møtes til nytt ekstraordinært møte tirsdag. Det får NRK opplyst etter et videomøte mellom de tillitsvalgte i NSM mandag. Etter det NRK forstår, ble varslingsbrevet NRK omtalte mandag, drøftet på møtet, og konklusjonen var at brevet står seg.

NRK - 11 dec 23 kl. 12:21

SV vil stemma for ekstrabevilgning til NSM

SV kjem til å stemma for regjeringsforslaget om ekstraløyving til Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) for å betala tilbake eit grunnlovsstridig lån. Det stadfestar SVs fungerande kommunikasjonssjef Martin Grüner Larsen til NTB. Dermed har regjeringa fleirtal for forslaget.

Dagbladet - 15 maj 24 kl. 22:35

Mehl snur

Kontrollkomiteen på Stortinget dropper høring mot justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) etter at hun erkjenner ansvar for NSM, som inngikk et ulovlig lån..

NRK - 09 dec 23 kl. 11:54

Riksrevisjonen skal sjå på revisjonen av NSM på nytt

Då Riksrevisjonen reviderte årsrekneskapen til NSM for 2022, fann dei ikkje noko gale. Sjølv om NSM det året hadde teke opp eit privat lån på 100 millionar kroner. I eit utsegn skreiv Riksrevisjonen at dei ikkje hadde funne forhold som tilsa at verksemda hadde disponert midla sine i strid med administrative reglar med betydning for økonomistyring i staten.

NRK - 13 mar 24 kl. 12:41

Fire uker langt hackerangrep mot Posten i fjor høst

Høsten 2023 hadde Posten det de kaller en alvorlig sikkerhetshendelse. – Vi fikk alarmer om at det var alvorlige ting som skjedde i våre interne systemer. Det er en avansert trusselaktør inne, og det er avansert skadevare, sier Tore Orderløkken, sikkerhetsdirektør i Posten Bring AS.

NRK - 16 jan 24 kl. 10:36

Frp om NSM-saken: – Vanskelig å forstå

Opposisjonen på Stortinget er kritisk til Justisdepartementets rolle i NSM-saken. Det kom fram i innleggene i stortingssalen etter Mehls redegjørelse i dag. – Spørsmålet er jo hvordan et så alvorlig regelbrudd kunne skje, uten at det ble fanget opp underveis, sa Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi.

NRK - 16 jan 24 kl. 10:36

Ramsalt kritikk i NSM-saken: – Ufattelig

Opposisjonen på Stortinget kom med ramsalt kritikk av NSM-saken i Stortinget i dag. Flere var også sterkt kritiske til Justisdepartementets rolle i innleggene etter Mehls redegjørelse. – Spørsmålet er jo hvordan et så alvorlig regelbrudd kunne skje, uten at det ble fanget opp underveis, sa Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi.

NRK - 16 jan 24 kl. 10:08

Mehl: Fortsatt uavklarte forhold i NSM-saken

– Det er fortsatt mange spørsmål og uavklarte forhold, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) da hun redegjorde om NSM-saken i Stortinget i dag. Hun fastholdt at Nasjonal sikkerhetsmyndighet har inngått det hun beskrev som ulovlige låneavtaler på til sammen 200 millioner kroner, med eiendomsselskapet Norwegian Property. – Avtalene innebærer brudd på gjeldene lover og regelverk, blant annet Grunnlovens bestemmelse om Stortinget som bevilgende myndighet, sa Mehl, som understreket at regjeringen ser på saken som alvorlig.

Aftenposten - 30 apr 24 kl. 14:10

Refser Justisdepartementet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) tok opp lån i strid med Grunnloven. Det slår Riksrevisjonen fast i ny rapport..

Aftenposten - 01 mar 24 kl. 15:33

NSM-skandalen viser seg å være mye verre enn antatt

NSM-saken viser seg å være mye verre enn antatt..

VG - 05 jan 24 kl. 15:37

Justisdepartementet om NSM-fullmakt: – Gir ikke rett til å ta opp lån

Justisdepartementet avviser at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) hadde fullmakt til å ta opp lån – slik NSM hevder at de hadde..

NRK - 20 dec 23 kl. 12:58

Korona-syk Mehl ikke til Stortinget

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) skulle i dag møtt i Stortinget for å svare på hard kritikk fra en nær samlet opposisjon i NSM-saken. Men Justisdepartementet opplyser nå til NRK at justisministeren har fått korona og derfor er forhindret fra å møte i Stortinget i dag. SV, Høyre, Venstre og Frp forsterket i dag sin kritikk av Mehl i NSM-saken.

Klartale - 24 okt 23 kl. 08:27

Nytt dataangrep mot Norge

Norske myndigheter har opplevd et nytt dataangrep. Det skriver avisa Dagens Næringsliv mandag kveld. Sofie Nystrøm bekrefter dette.

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt

contact@nyhetspressen.com