Kroner

Wednesday, 06 December, 08:22

Nyheter om Kroner

Klartale - 26 okt 23 kl. 06:00

Dette koster de norske fotballspillerne

Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard er Norges to spillere som er verdt milliarder. Det skriver nettstedet Transfermarkt.Nettstedet har sett på verdien på spillere.

NRK - 3 timer siden

Rekordhøye skatter i fjor – ble betalt over 1700 milliarder Kroner i skatt

I Norge ble det i fjor betalt inn rundt 1702 milliarder Kroner i skatt. Det er det høyeste tallet som noensinne er registrert, ifølge Skatteetaten. Til sammenligning ble det betalt inn 1057 milliarder Kroner i skatt for inntektsåret 2021.

Klartale - Igår: 14:24

Slik påvirker statsbudsjettet deg

Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV) er enige. Sammen har de kommet fram til et forslag for statsbudsjettet 2024.Dette er noen av endringene som påvirker din økonomi:Det skal bli dyrere å dra til legen.

NRK - 24 nov 23 kl. 11:45

162 millioner Kroner til helikopterlandingsplasser i nord

Regjeringen foreslår 162 millioner Kroner til helikopterlandingsplasser i Kirkenes og Hammerfest. I november 2022 fikk Helse Nord i oppdrag å vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedelingen i regionen. Helse Nord arbeider nå med forslag til framtidig organisering, og forslaget vil bli sendt på høring i januar 2024.

NRK - Igår: 06:04

Rekordår for norsk sjømateksport: – Kommer til å ende på over 170 milliarder Kroner

Allerede før midten av november ble årsrekorden for eksport av norsk sjømat slått. Hittil i 2023 har Norge tjent 158,2 milliarder Kroner på sjømateksporten. I november alene ble det eksportert sjømat for 16,7 milliarder Kroner, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding.

NRK - 27 nov 23 kl. 14:54

Nav-dom ankes

Både Staten og saksøkerne anker dommen etter den såkalte trydeskandalen som ble avdekket i 2019. To ofre ble i Oslo tingrett tilkjent 900.000 Kroner mer i oppreisning.

NRK - Igår: 15:28

Årets dyreste strømtime i Oslo, Trondheim og Tromsø tirsdag

Tirsdag får områdene rundt Oslo, Trondheim og Tromsø en timepris på strøm på nesten 4 Kroner per kilowattime (kWh). Det er den høyeste timeprisen hittil i år. Mellom klokken 8 og 9 får de tre prisområdene en timepris på 3,86 Kroner per kWh, melder Europower.

Klartale - 24 nov 23 kl. 13:12

Regjeringen vil gi mer penger til politi og forsvar

Regjeringen vil gi 900 millioner Kroner mer til Forsvaret. Årsaken er at ting er blitt dyrere. – Vi mener det er rett prioritering å kompensere for større utgifter.

NRK - 24 nov 23 kl. 11:30

KrF vil øke barnetrygden med 2,8 milliarder

– KrF prioriterer i vårt alternative budsjett en betydelig økning av barnetrygden, strømstøtten og pensjonen for enslige minstepensjonister, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad. Partiet legger fram sitt alternative budsjett på Stortinget nå. – Med økte rentekostnader, høyere matvarepriser og alt annet som har blitt veldig mye dyrere de siste par årene sliter flere og flere vanlige familier og eldre med å få økonomien til å gå rundt, Ropstad.

NRK - 30 minutter siden

200 norske Sveits-flyttere betalte 340 millioner i skatt

200 norske såkalte «skatteflyktninger» som har flyttet til Sveits betalte 340 millioner Kroner i skatt til Norge i fjor. Det viser tall Finansavisen har innhentet. Aker-eier Kjell Inge Røkke og Sector Alarm-gründer Jørgen Dahl bidro blant annet med henholdsvis 77,8 millioner Kroner og 51,8 millioner Kroner til den norske statskassa i fjor.

NRK - 3 timer siden

Gustav Witsøe fortsatt rikest i Norge – formueshopp på 33 prosent

Laksebaron Gustav Magnar Witzøe (30 år) er fortsatt Norges rikeste menneske og hadde i fjor en formue på 26,5 milliarder Kroner, viser skattelistene. Det er et betydelig formueshopp fra året før, da Salmar-eieren og laksearvingen var verdt 19,8 milliarder Kroner. Witzøe var registrert med en inntekt på 2,4 millioner i fjor og betalte 292,5 millioner i skatt, melder E24.

NRK - 24 nov 23 kl. 11:57

Regjeringa vil auke støtta til palestinarar med 470 millionar Kroner

Den katastrofale humanitære situasjonen i Gaza gjer at regjeringa foreslår å auke støtta til palestinarar med 470 millionar Kroner. Den totale norske hjelpa til palestinarane for 2023 vil dermed bli på over 1,5 milliardar Kroner. Det skriv utanriksdepartementet i ei pressemelding fredag.

Klartale - 06 okt 23 kl. 14:00

Så mye penger vil regjeringen bruke til neste år

Trygve Slagsvold Vedum presenterte regjeringens forslag til statsbudsjett fredag. Budsjettet viser hva regjeringen ønsker å bruke penger på i 2024.Alle de ulike departementene er med på å lage forslaget til statsbudsjettet.

NRK - 45 minutter siden

Jon Fosse hadde en inntekt på 1,6 millioner

Årets nobelprisvinner i litteratur, Jon Fosse, hadde i 2022 en inntekt på litt over 1,6 millioner Kroner, skriver Dagen. Forfatteren betalte 708.535 Kroner i skatt og hadde en formue på 16.

VG - 27 nov 23 kl. 21:08

Fikk 1000 Kroner av regjeringen til jul i fjor. I år sier de nei

I fjor fikk mottakere av sosialhjelp 1000 Kroner i julehjelp, samt 1000 Kroner per barn. I år blir julegaven trolig 0 Kroner..

VG - Igår: 08:19

Mellom klokken 8 og 9 koster strømmen 5,3 Kroner

Kulda fester grepet og strømprisen fyker oppover. Mellom klokken 8 og 9 koster den 5,3 Kroner per kWh med nettleie, avgifter og mva i Oslo og Trondheim. Etter strømstrøtte er prisen 1,71 Kroner..

NRK - Igår: 08:15

Millionar i bu- og reisestøtte til studentar

Nok praksisplassar er den største flaskehalsen for å få utdanna nok helsepersonell. Difor deler regjeringa ut pengar til å dekka utgifter til bustad og reise for helse- og sosialfagstudentar som skal ha praksis langt unna campus, skriv dei i ei pressemelding. – Dette er vinn-vinn for alle.

Klartale - 31 aug 23 kl. 13:00

Regjeringen diskuterer budsjettet for 2024

Forslaget til stats-budsjettet skal presenteres i oktober. Det skal vise hva Norge skal bruke penger på neste år. Regjeringen diskuterer budsjettet torsdag og fredag denne uken.

NRK - Igår: 13:08

Norge gir 100 millioner Kroner til fond for klimatilpasning

Norge bidrar med 100 millioner Kroner til et fond for klimatilpasning i de minst utviklede landene. De minst utviklede landene mangler kapasitet og ressurser til å møte klimautfordringene, likevel er det de som er hardest rammet av klimaendringene. Derfor har regjeringen besluttet å bistå med 100 millioner Kroner til fondet for de minst utviklede landene, LDC fund, som ligger under den globale fondsparaplyen GEF.

Klartale - Igår: 10:30

Vil gjøre det dyrere å dra til legen

Regjeringen har blitt enige med Sosialistisk venstreparti (Sv). De har gjort klart statsbudsjettet for 2024. Dette er noen av prioriteringene:Holde folk i jobb og skape nye jobber.

NRK - 09 nov 23 kl. 09:48

SVs alternative budsjett: 90 millioner mer til samiske formål

Torsdag morgen la Sosialistisk Venstreparti (SV) fram sitt alternativt statsbudsjett. Her foreslår de 90 millioner Kroner mer til samiske formål, skriver partiet i en pressemelding. Det foreslås en økning på 17 millioner Kroner til Saminor, 50 millioner Kroner til Sametinget, 9 millioner Kroner til Samisk høgskole, 6 millioner Kroner til pressestøtte til samiske aviser og 8 millioner Kroner til Samisk filminstitutt (ISFI) – Totalt øker vi satsingen på samiske saker med 90 millioner.

NRK - 24 nov 23 kl. 14:46

Danmark styrker ukrainastøtten med 2,3 milliarder

Den danske regjeringen og et bredt flertall på Folketinget har gått inn for å styrke støtten til Ukraina gjennom Ukraina-fondet med 2,3 milliarder danske Kroner i år. Det skriver Danmarks Radio (DR). Det tilsvarer om lag 3,6 milliarder norske Kroner.

NRK - 24 nov 23 kl. 11:41

Regjeringen oppdaterer budsjettet: 1,6 milliarder Kroner mer til politi og forsvar

Regjeringen øker bevilgningene til politiet og forsvaret for å få budsjettene til å gå opp. Dyrtiden er årsaken. Totalt vil regjeringen øke bevilgningene til Forsvaret med 900 millioner Kroner for å dekke økte kostnader og opprettholde driften.

NRK - 08 nov 23 kl. 08:07

Veidekke omsatte for 10,4 milliarder Kroner i tredje kvartal

Entreprenørselskapet Veidekke omsatte for 10,4 milliarder Kroner i årets tredje kvartal, og fikk et resultat på 601 millioner Kroner. Resultatet før skatt er en bedring fra samme periode i for, da det endte på 545 millioner Kroner. Veidekke hadde også omsetningsvekst fra 800 millioner Kroner tredje kvartal 2022.

NRK - 23 nov 23 kl. 14:15

Høyre foreslår skattekutt på 9,5 milliarder Kroner neste år

Høyre foreslår i sitt alternative budsjett å kutte skatter med 9,5 milliarder Kroner. Partiet kutter både i skatten for personer og bedrifter. Partiets budsjettforslag innebærer blant annet et skattelette på 3300 Kroner for inntekter opp til 827.

NRK - 30 nov 23 kl. 15:54

Gir 20 millioner til kunstig intelligens og digitalisering

Regjeringen setter av 20 millioner Kroner til medfinansiering og oppfølging av to norske prosjekter knyttet til EUs forskningsprogram Digital Europa. Midlene skal sikre at norske miljøer gjennom Nemonoor og Oceanopolis får verdi tilbake for pengene som er investert i EU-programmet. Deltakere i programmet må nemlig finansiere halvparten av arbeidet selv.

NRK - 30 nov 23 kl. 14:17

Stortinget vurderer ombygging – kan koste over 1,9 milliarder Kroner

Stortinget utreder et nytt byggeprosjekt. Foreløpig er det på et tidlig stadium, men prislappen kan bli på over 1,9 milliarder Kroner. Prosjektet omfatter i hovedsak to deler av bygningsmassen på Stortinget: * Tilbygget som ligger helt inn mot den gamle stortingsbygningen i Akersgata, og som ble bygget i 1956.

NRK - 20 nov 23 kl. 07:44

Fem fylker står for nesten all verdiskapning i sjømatnæringen

Fylkene Nordland, Vestland, Troms og Finnmark, Møre og Romsdal og Trøndelag står for 90 prosent av verdiskapningen i sjømatnæringen. Verdiene som ble skapt på sjømat i fjor, økte med 36 prosent fra året før og var på 71 milliarder Kroner, viser en rapport fra matforskningsinstituttet Nofima. Regner man med ringvirkninger, var den totale verdiskapingen på 109 milliarder Kroner.

VG - 20 timer siden

Vårt Oslo: Advokattopp Jon Wessel-Aas får 300.000 Kroner i bot for promillekjøring

Leder av Advokatforeningen Jon Wessel-Aas er idømt 300.000 Kroner i bot og 18 dager betinget fengsel etter å bli tatt for promillekjøring i oktober..

NRK - 20 timer siden

Vårt Oslo: Advokattopp Jon Wessel-Aas får 300.000 Kroner i bot for promillekjøring

Leder av Advokatforeningen Jon Wessel-Aas er idømt 300.000 Kroner i bot og 18 dager betinget fengsel etter å bli tatt for promillekjøring i oktober. Det skriver Vårt Oslo.

NRK - Igår: 19:06

Alan Walker gir 500.000 til Mads Hansen-spleis

Artisten Alan Walker har donert 500.000 Kroner til Mads Hansen sin julespleis, skriver VG. – Jeg er nærmest målløs her.

VG - Igår: 18:35

Alan Walker har gitt 500.000 Kroner til Mads Hansen-spleis: – Målløs

Artisten Alan Walker har donert 500.000 Kroner til Mads Hansen sin julespleis..

Aftenposten - Igår: 16:52

Juseksperter: Aksjeposter over 50.000 Kroner medfører normalt inhabilitet

Aksje- og eierposter verdt mer enn 50.000 Kroner vil normalt medføre inhabilitet..

VG - Igår: 14:15

Disse kommunene gir ekstra julepenger

Alle sosialhjelpsmottagere i Trondheim får 2000 Kroner ekstra i julehjelp per barn. I Stavanger får du 500 Kroner..

NRK - Igår: 10:42

Mindre formuesskatt i 2024

Søndag vart Ap, Sp og SV samde om neste års statsbudsjett. I budsjettet kjem det fram at formuesskatten blir redusert med 0,4 milliardar Kroner. – Likevel er formuesskatten framleis for høg.

Aftenposten - Igår: 10:11

Bankvikaren erkjenner straffskyld for underslag av 75 millioner Kroner hos Sparebank 1 SMN

Den tiltalte bankvikaren erkjenner straffskyld for å ha underslått Sparebank 1 SMN for 75 millioner Kroner..

NRK - 26 nov 23 kl. 09:04

Nær 800 mill. til oppsplitting

Regjeringa set av 177 millionar Kroner ekstra til kommunar og fylkeskommunar som skal splittast opp. Dermed har totalsummen nesten nådd 800 millionar Kroner. – Det har vore viktig for regjeringa at dei fylka og kommunane som vart overkøyrde av Solberg-regjeringa skulle få høve til å stå opp igjen som sjølvstendige fylke og kommunar utan å bli straffa for det økonomisk, seier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

NRK - 26 nov 23 kl. 08:09

Sjømatnæringen tjener milliarder på svak krone

Sjømatrådet anslår at 12 milliarder Kroner årets verdivekst i sjømatnæringen skyldes en svakere norsk krone. Fra januar til oktober i år økte verdien på norsk sjømat som selges til utlandet, med 18 milliarder Kroner til totalt 141,5 milliarder Kroner. Der er rekordmye, melder E24.

NRK - I førrgår: 10:00

Flytter på over 22 milliarder i statsbudsjettet - øker barnetrygden

SV har blitt enig med regjeringspartiene i forhandlingene om neste års statsbudsjett. Partiene flytter på over 22 milliarder Kroner. SV sier de har fått gjennom store økninger i barnetrygd og ytelser, og gratis SFO for tredjetrinnet, og totalt har partiet fått gjennom 19,1 milliarder Kroner i omprioriteringer.

NRK - I førrgår: 10:04

Økt barnetrygd for de eldste

Budsjettenigheten mellom regjeringspartiene Ap og Sp og SV innebærer at barnetrygden for barn over seks år økes med 2400 Kroner. De tre partiene bruker 1,9 milliarder Kroner på dette neste år. De tre partiene legger nå fram enigheten på Stortinget.

NRK - 02 dec 23 kl. 11:03

E24: Dyrevernere har lånt ut millioner i gråmarkedet

Dyrebeskyttelsen Bergen har gitt kortsiktige lån til folk som ikke får lån i en vanlig bank, på grunn av betalingsanmerkninger og misligholdt gjeld, skriver E24. Avisen har avdekket at dyrevernsorganisasjonen siden 2013 har drevet med utlån av penger i gråmarkedet, der private låner av hverandre utenfor det regulerte banksystemet. Renten på lånene har «for det meste» vært 13 prosent, ifølge et dokument fra Stiftelsestilsynet.

NRK - 24 nov 23 kl. 11:30

«The last of us» har søkt om serie-støtte i Norge

NFI har mottatt søknader fra produksjonsselskapet Storm Studios AS som står bak Hbo-suksessen «The last of us» for å produsere deler av den nye sesongen i Norge. Selskapet har søkt om nær 10 millioner Kroner til produksjonen her til lands. Samme produksjonsselskap har også søkt om 10 millioner til produksjon av «Star Trek: Strange New Worlds S3» i Norge.

NRK - 24 nov 23 kl. 09:48

Frp vil kutte 36 milliarder i skatter og avgifter

Frp vil kutte kraftig i skatter og avgifter, men samtidig beholdes alle stønadssatsene regjeringen har foreslått. Pengene skal hentes fra bistand, flyktninger og Statkraft. Frp legger fram sitt alternative statsbudsjett nå klokken 10.

NRK - 02 dec 23 kl. 08:58

Noreg spyttar inn 270 millionar Kroner i klimafond til fattige land

170 verdsleiarar er samla i Dubai og skal i to veker gjennom beinharde klimaforhandlingar. Til no har det ikkje vore kjend kor mykje Noreg vil bidra med, men i dag gjekk Jonas Gahr Støre på talarstolen i Dubai og sa at Noreg vil gi 25 millionar dollar til fondet. Det tilsvarar 270 millionar Kroner..

NRK - 01 dec 23 kl. 14:17

Nytt klimafond lansert på toppmøte

Et nytt klimafond med over 320 milliarder Kroner i verdier er lansert på Cop 28 av vertsnasjonen De forente arabiske emirater. Landets president, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presenterte nyheten fredag. Håpet er at fondet vil gi støtet til flere tusen milliarder Kroner i investeringer i klimatiltak innen 2030.

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt

contact@nyhetspressen.com