Klima

Tuesday, 16 July, 15:03

Nyheter om Klima

Klartale - 05 jun 24 kl. 05:00

Klima kan tape EU-valget

Mye har skjedd på fem år. Ytre høyre kan få mer makt. Det bekymrer politiker Abir Al-Sahlani fra det svenske Centerpartiet.

Klartale - 11 jul 24 kl. 05:45

Sommeren er en av de varmeste noensinne

Utenfor Las Vegas ligger Death Valley. Der ble det målt 53,9 grader 7. juli.

E24 - 06 jul 24 kl. 18:58

Klima- og miljøministeren: – Hvis vi ikke klarer å sette inn tiltak, så blir laksen borte

33 lakseelver er stengt etter enda et dårlig år for villaksen. – En trend som bare vil fortsette hvis vi ikke gjør konkrete tiltak, sier Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen..

NRK - 01 jul 24 kl. 12:03

50 millioner ekstra til Klima- og miljøtiltak i kommunene

Miljødirektoratet sier de vil bruke mer penger på Klima- og naturtilltak i kommunene etter revidert nasjonalbudsett. Klimasats, som støtter kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av Klimagasser, styrkes med 50 millioner kroner. Det betyr at Miljødirektoratet i 2024 skal fordele rundt 270 millioner kroner til tiltak som kutter utslipp av Klimagasser og bidrar til omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Klartale - 09 jul 24 kl. 11:37

Flere har blitt syke av flått de siste årene

Flere har fått sykdommen Lyme borreliose. Du kan få sykdommen hvis du blir bitt av flått. 175 har meldt fra om sykdommen fra januar til juni i år.

NRK - 04 jun 24 kl. 13:37

Metan-avtale mellom Kina og Norge

Kina og Norge har inngått en avtale om å redusere metanutslipp fra husdyrproduksjon og avfall. Målet med prosjektet er å bidra til at Kina oppnår sine forpliktelser under Parisavtalen, og målet om karbonnøytralitet innen 2060, ifølge Klima- og miljødepartementet. – Utslipp fra metan er en viktig årsak til den globale oppvarmingen.

NRK - 03 jul 24 kl. 18:32

Laksefisker anmelder staten for å utrydde villaks

Laksefiskere fra hele Norge mener oppdrettskonsesjonene utrydder både villaks og sjøørret. Nå anmelder en av dem staten for det han mener er grunnlovsstridig. 1300 underskrifter er samlet inn så langt.

NRK - 02 jun 24 kl. 20:54

Norge punger ut for struping av indonesisk avskoging

De siste tre årene har Norge betalt et milliardbeløp til Indonesia for å hindre avskoging. Det er en god investering, mener Klima- og miljøministeren. – Siste års resultat som er fra skogåret 2018 til 2019, viser at Indonesias reduserte utslipp fra avskoging tilsvarer fire ganger Norges årlige Klimagassutslipp, sier Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

E24 - 28 jun 24 kl. 20:47

Utslippstillatelsen for Johan Castberg opprettholdes

Equinor har fått grønt lys fra Klima- og miljødepartementet til utslipp av kjemikalier og avløpsvann fra Johan Castberg-skipet i Klosterfjorden..

NRK - 28 jun 24 kl. 14:41

Paven: Vatikanet skal gå over til solenergi

Pave Frans sier Vatikanet kun skal driftes av solenergi i framtiden. Han lufter også tanken om å bytte Vatikanets biler til elbiler, skriver NTB. Paven deler sine ambisjoner om solenergi i et brev med overskriften «Bror Sol».

NRK - 26 apr 24 kl. 06:41

Klima ikke omtalt i EUs femårsplan: – Forståelig, mener Norges Klimaminister

I EUs neste femårsplan står sikkerhet og industri i fokus, mens Klima ikke er nevnt. Det har Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) stor forståelse for. – EUs strategiske agenda slik den er formulert nå, er basert på den verden vi lever i.

VG - 24 jun 24 kl. 12:31

Er lunsjen i det grønne over?

Klima- og miljøengasjementet er på vikende front, ikke minst blant de unge. Men er det egentlig et så stort problem?.

NRK - 21 jun 24 kl. 14:41

Regjeringa vernar 27 skogsområda i åtte fylka

– Med dette vedtaket bevarer vi viktige leveområde for mange trua artar, seier Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap). To av områda som blir verna, er eigde av Statskog, medan dei andre 25 områda er frivillig vern av privateigd skog. Over 5,3 prosent av all skog i Noreg er nå verna.

NRK - 21 jun 24 kl. 14:24

Regjeringen verner åtte skogområder i Trøndelag

Regjeringen har i dag vedtatt vern av 27 skogområder i landet. Åtte av dem ligger i Trøndelag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier det er viktig å ta vare på skogen.

NRK - 21 maj 24 kl. 18:19

Må fjerne russisk kors på Svalbard

I fjor høst krevde Sysselmesteren på Svalbard at et sju meter høyt russisk-ortodoks kors måtte fjernes. Nå har han fått medhold fra Klima- og miljødepartementet, skriver Svalbardposten. Korset ble satt opp i det tidligere gruvesamfunnet Pyramiden på Svalbard.

NRK - 17 jun 24 kl. 22:56

Sverige avslår ny kraftledning til Tyskland

Den svenske regjeringen avslår søknaden om tillatelse til ny kraftledning til Tyskland fra Sør-Sverige. Den såkalte Hansa PowerBridge-linjen. Grunnen er at svenske myndigheter mener det tyske markedet ikke fungerer godt nok.

NRK - 14 jun 24 kl. 13:34

G7-møtet: Ber Kina stanse leveranser til Russland, og skal øke innsatsen for Klima

Landene lover også å støtte Ukraina «så lenge det er behov for det», i et utkast til uttalelse. G7-landene vil også øke tempoet bort fra fossil energi for å nå null-sum-målet innen 2050. Landene har også som mål å fase ut kullkraft i løpet av første halvdel av 2030-årene.

NRK - 12 jun 24 kl. 17:19

SV: Revidertfristen må utsettes

SV sier til NRK onsdag ettermiddag at partene ikke kommer i mål i tide. Avstanden mellom SV og regjeringspartiene er for stor til at de kommer i havn med forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett innen fristen. Det er for lite bevegelse mellom partene til at de kan samles om en innstilling i tide, sier stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski – Vi har ikke fått store nok gjennomslag på Klima for å kutte utslippene i Norge, og for å gi folk bedre råd og få ned de økonomiske forskjellene, sier hun.

Aftenposten - 08 jun 24 kl. 09:21

Europa stemmer. Norge ser på.

Klima. Korona. Krig.

Klartale - 08 maj 24 kl. 06:00

Hvorfor stemmer jenter og gutter på forskjellige partier?

Gutter og menn har sine egne problemer. Og disse har vært hyppig diskutert i år. Men også når gutter legger stemmeseddelen i urna, skiller de seg fra jentene.

Klartale - 05 jun 24 kl. 06:00

Derfor bør du bry deg om EU-valget

Rundt 373 millioner europeere har mulighet til å stemme ved EU-valget. Likevel er det ikke fullt så mange som vet hva EU-parlamentet gjør.For hva er det egentlig folk stemmer over?

Klartale - 28 apr 24 kl. 06:05

– For omtrent all natur er den største trusselen den samme

Klima og miljø har vært et tema i lang tid. António Guterres snakker om det stadig vekk; utslipp av Klimagasser og hogging av skog.– Det kveler planeten vår, sier FN-sjefen.

NRK - 28 maj 24 kl. 12:17

Nye krav til kildesortering av tekstiler

Hvert år havner omtrent halvparten av brukte tekstiler i søpla. Nå må alle kommuner og bedrifter samle inn tekstilavfall, slik at dette ikke havner i restavfallet. – Det er et stort problem at det produseres, forbrukes, og kastes altfor mye klær i dag.

E24 - 23 maj 24 kl. 21:26

Tegn til sterkere krone: – Mer kronevennlig Klima

– Ikke bare et blaff, sier valutastrateg..

NRK - 23 maj 24 kl. 16:58

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn tar gjenvalg til Stortinget

Sveinung Rotevatn (V) varsler i en podkast torsdag at han stiller seg til disposisjon for en ny periode på Stortinget fra Hordaland. Seks av Venstres åtte stortingsrepresentanter har dermed varslet at de søker gjenvalg. Beskjeden kom i podkasten «Sikre kilder i Venstre», der Rotevatn er fast programleder med stortingskollega Ingvild Wetrhus Thorsvik og Oslo-politiker Kristin Dubland Marken.

Klartale - 23 maj 24 kl. 16:17

De unge får nyheter fra medier som TikTok

Krig på Gaza, et Klima i full endring og økonomiske vansker. Store og viktige nyheter i dag. Men hvordan får unge og unge voksne vite om dette?

Klartale - 23 apr 24 kl. 06:00

Temperaturene stiger raskt i Norge

2023 var et vått og varmt år. Du fikk kanskje med deg nyhetene om skogbranner? Det var også hetebølger og flommer.

NRK - 16 mar 24 kl. 08:55

Akershus klager på utslippstillatelse

Akershus er den tredje kommunen som klager på Klima- og miljødepartementets avgjørelse om utvidet utslippstillatelse for Chemring Nobel AS. Onsdag forrige uke ble det kjent at sprengstoffprodusenten på Hurum i Akershus har fått tillatelse til å femdoble nitrogenutslippet i Oslofjorden fram til 1. januar 2028.

NRK - 15 maj 24 kl. 12:09

Equinor får ja til utslipp i Klosterfjorden

Miljødirektoratet gir Equinor tillatelse til å slippe ut kjemikalier fra Johan Castberg-skipet i Klosterfjorden, kun 1,6 kilometer fra et foreslått marint verneområde i Ytre Hardangerfjord. Godkjenningen gjelder utslipp av klor og biocid i Klosterfjorden før skipets avreise til Barentshavet, melder E24. «Miljødirektoratet vurderer at behovet for inshore testing av systemene er tilstrekkelig begrunnet», skriver direktoratet i sin avgjørelse.

NRK - 14 maj 24 kl. 10:56

MDG: Har glemt det viktigste

Regjeringen har glemt det viktigste, sier MDG-nestleder Lan Marie Berg om forslaget til revidert budsjett. Hun viser til tiltak som kutter utslipp og tar vare på naturen – Regjeringen setter Norges Klimamål i fare når de kutter nesten 1 milliard kroner CO2-rensing, ett av de viktigste tiltakene for å redusere utslippene i Norge. Regjeringen halverer bevilgningene til grønn skipsfart, og det kommer ingen nye penger til grønn industri, sier Berg.

NRK - 14 maj 24 kl. 06:58

Varsler tiltak mot Mjøsforurensning

Klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen mener det kan bli aktuelt med nye krav til jordbruket for å redusere forurensningen i Mjøsa. Statsråden mener flommen i forbindelse med ekstremværet Hans i fjor høst er et eksempel på at kravene bør skjerpes. Han sier det for eksempel kan komme ulike krav om tidsfrister for utslipp av husdyrgjødsel.

Klartale - 10 apr 24 kl. 13:00

Hva må til for at vi når Klimamålene?

Klima og miljø er ikke noe nytt tema. De fleste av verdens land vet at de må gjøre noe for å hindre at Klimaendringene blir verre. Ulike avtaler skal sørge for at det skjer.

NRK - 10 maj 24 kl. 04:59

MDG vil forby plantejord med torv

Nesten all plantejord som selges i Norge, inneholder torv. Det vil Miljøpartiet De Grønne forby. Tre av partiets folkevalgte ber i et representantforslag regjeringen legge en plan for full utfasing av torv i plantejord innen 2030, skriver TV 2.

NRK - 07 maj 24 kl. 05:28

Kinas Klimautsending skal til USA

Kinas fremste Klimautsending Liu Zhenmin drar tirsdag til USA for møter med den amerikanske Klimautsendingen John Podesta, opplyser kinesiske myndigheter. Samtalene blir de første mellom de to utsendingene, og de første mellom USA og Kina om Klima, siden FNs Klimatoppmøte i fjor, skriver nyhetsbyrået AFP. På Klimatoppmøtet ble verdens land for første gang enige om å på sikt gå bort fra fossile energikilder.

NRK - 06 maj 24 kl. 08:58

Møter i retten for millionbedrageri

Mandag må to menn møte i Oslo tingrett, tiltalt for grovt bedrageri av Utenriksdepartementet og Klima – og miljødepartementet for nesten 50 millioner kroner. De to mennene var tilknyttet en forening som utarbeidet rapporter for departementene om blant annet temaer som organisert kriminalitet og ekstremisme. Økokrim mener flere titalls millioner kroner ikke gikk til dette formålet, men heller til å dekke private utgifter ved kjøp av hytte, biler, eksklusive utenlandsreiser, hotellopphold, klær og våpen.

NRK - 05 maj 24 kl. 08:23

Xi til Europa

Kinas president Xi Jinping er på vei til Europa og er ventet å lande i Paris senere søndag. I tillegg til Frankrike skal han besøke Ungarn og Serbia. Samtalene med franske ledere risikerer å bli preget av uenighet om krigen i Ukraina og om økonomiske konflikter.

NRK - 03 maj 24 kl. 16:34

Hermstad ut mot Vedum: Identitetspolitikk!

– Mange opplever ekte sorg over å se så mye verdifull og vakker natur gå tapt i Norge, sier MDG-leder Arild Hermstad. I landsmøtetalen sin slo han fast at «naturen har motstandere i regjeringen». – Naturpolitikken er i ferd med å bli for Sp-ledelsen det Klima har vært for Frp i årevis: Identitetspolitikk og kulturkrig, fortsatte han.

NRK - 03 maj 24 kl. 16:11

Hermstad: Oljebransjen er en gjøkunge

– Oljeselskapene er vår tids tobakksselskaper. De gjør alt de kan for å grønnvaske seg mens de driver rovdrift på klodens Klima, sa MDG-leder Arild Hermstad i talen til partiets landsmøte på Fornebu. – Oljebransjen er blitt gjøkungen som kaster ut alle andre, fortsatte Hermstad.

Aftenposten - 03 maj 24 kl. 14:10

Zero-leder Sigrun Aasland blir statssekretær

Leder Sigrun Gjerløw Aasland i miljøstiftelsen Zero slutter og blir statssekretær i Klima- og miljødepartementet..

E24 - 03 maj 24 kl. 14:10

Zero-leder Sigrun Aasland blir statssekretær

Leder Sigrun Gjerløw Aasland i miljøstiftelsen Zero slutter og blir statssekretær i Klima- og miljødepartementet. – Overrasket og glad over å bli spurt, sier hun..

NRK - 02 apr 24 kl. 11:20

Klima- og miljødepartementet: Reduserer bruken av eingongsplast

Klima- og miljødepartementet inngår plastpartnarskap med fleire næringslivsorganisasjonar, skriv departementet i ei pressemelding. Målet er å redusere bruken av eingongsprodukt av plast. Det er organisasjonane Næringslivets Hovedorganisasjon, Virke, NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, NHO Service og Handel, Handel og Kontor Noreg og Emballasjeforeningen som blir med i partnarskapet.

NRK - 02 maj 24 kl. 13:16

SAS må svare om mulig grønnvasking

SAS bekrefter til NTB at de er blant de 20 flyselskapene som må svare EU-kommisjonen om mulig grønnvasking. Flyselskapene har fått 30 dager på seg til å svare på spørsmål om markedsføring knyttet til bærekraft og Klima. Særlig gjelder dette påstander om såkalt Klimakompensasjon.

NRK - 02 maj 24 kl. 13:16

SAS og Norwegian må svare om mulig grønnvasking

SAS og Norwegian bekrefter til NTB at de er blant de 20 flyselskapene som må svare EU-kommisjonen om mulig grønnvasking. Flyselskapene har fått 30 dager på seg til å svare på spørsmål om markedsføring knyttet til bærekraft og Klima. Særlig gjelder dette påstander om såkalt Klimakompensasjon.

NRK - 02 maj 24 kl. 10:33

Flyselskaper må svare om mulig grønnvasking

Air France, KLM og Brussels Airlines er blant de 20 flyselskapene som europeiske forbrukermyndigheter gransker for grønnvasking. Flyselskapene har fått 30 dager på seg til å svare på spørsmål om markedsføring knyttet til bærekraft og Klima. Særlig gjelder dette påstander om Klimakompensasjon.

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt

contact@nyhetspressen.com