Fosen-aksjonistene

Tuesday, 16 July, 12:28

Nyheter om Fosen-aksjonistene

NRK - 18 dec 23 kl. 17:47

Avtale inngått mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind

Meklingen mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind har resultert i at det inngås en minnelig avtale mellom partene, opplyser Olje- og energidepartementet i en pressemelding. Avtalen skal bidra til å sikre videre reindrift, avbøte driftsmessige ulemper, samt gi et grunnlag for fremtidig kulturutøvelse for Sør-Fosen sijte i et generasjonsperspektiv. Det legges til rette for at Sør-Fosen sijte skal kunne ta i bruk et tilleggsareal for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt.

NRK - 11 jun 24 kl. 15:25

Regjeringen må forklare seg om Fosen-saken

Kontrollkomiteen ber regjeringen om å redegjøre for Stortinget om sin oppfølging av Fosen-saken. I dag ba et flertall i komiteen regjeringen ta lærdom av Fosen-saken og redegjøre for Stortinget om framdrift i arbeidet i løpet av høsten 2024. – Regjeringen får en ny mulighet til å vise at den har lært av Fosen-saken, sier SVs Audun Lysbakken, som sitter i kontrollkomiteen.

Klartale - 19 dec 23 kl. 08:53

Enige i striden om vindturbiner på Fosen

Ungdommer har sittet i gatene i Oslo. De har sperret innganger til dem med makt. Med krav om at vindturbinene på Fosen fjernes.

NRK - 28 jun 24 kl. 15:34

Må ta hensyn til reindrifta for å bygge kraftlinje

NVE gir Statnett avslag på å kunne ekspropriere områder innenfor Sør-Fosen sijtes beiteområde for å bygge ny hovedkraftlinje over Fosen. Statnett fikk i 2013 konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å bygge og drive en ny 420 kV kraftledning mellom Åfjord og Snilldal. Denne måtte fornyes.

NRK - 07 mar 24 kl. 16:28

Reineier på Fosen: – Vi har kjempet tappert

Loga sámegilli. I går undertegnet Nord-Fosen sijte og Roan Vind en avtale, og dermed opphører menneskerettighetsbruddet på Fosen. – Det har jo mildt sagt vært et helvetes liv rundt dette, som har pågått rimelig lenge, sier reineier Terje Haugen, fra Nord-Fosen sijte.

NRK - 06 mar 24 kl. 13:46

Sametingspresidenten: Nord-Fosen-avtale gjør slutt på menneskerettsbrudd

Det kommer fram i en pressemelding fra Sametinget. – Med avtale både for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen sijte er det grunn til å mene at menneskerettsbruddet er bragt til opphør, og at avtalen legger et grunnlag for at menneskerettsbruddet kan repareres. Det er derfor avgjørende at staten raskt sikrer det nødvendige tilleggsarealet for begge sijtene, sier sametingspresident Silje K.

NRK - 06 mar 24 kl. 13:46

Sametingspresidenten: Nord-Fosen-avtale kan gjøre slutt på menneskerettsbrudd

Det kommer fram i en pressemelding fra Sametinget. – Med avtale både for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen sijte er det grunn til å mene at menneskerettsbruddet er bragt til opphør, og at avtalen legger et grunnlag for at menneskerettsbruddet kan repareres. Det er derfor avgjørende at staten raskt sikrer det nødvendige tilleggsarealet for begge sijtene, sier sametingspresident Silje K.

NRK - 06 mar 24 kl. 13:21

Fosen-saken: Enighet mellom Nord-Fosen og Roan vind

Nord-Fosen siida har i dag akseptert et tilbud som er utarbeidet av Staten og Roan Vind. Avtalen skal gjøre at Nord-Fosen siida kan bruke et tilleggsareal for vinterbeite, utenfor selve reindistriktet. Forhandlingen mellom partene har pågått siden mai 2023.

NRK - 04 jul 24 kl. 11:05

Aneo legger vekk Fosen-planene

Vindkraftselskapet Aneo legger bort planene om å bygge ut vindkraft i Indre Fosen kommune. Aneo har blant annet hatt møte med grunneiere på Stadsbygd for å vurdere utbygging tett inntil reinbeitedistriktet. Men de har fått sterk kritikk fra reindriftsnæringa..

E24 - 28 jun 24 kl. 17:25

Avslag i Fosen-sak: Må bli enig med reindriften

NVE avslår en søknad fra Statnett om å få ekspropriere grunn til en kraftlinje på Fosen. Statnett må i dialog med reindriften..

Aftenposten - 28 jun 24 kl. 17:25

Avslag i Fosen-sak: Må bli enig med reindriften

NVE avslår en søknad fra Statnett om å få ekspropriere grunn til en kraftlinje på Fosen..

NRK - 06 mar 24 kl. 14:40

Nord-Fosen-avtale på minst 175 millioner kroner

Avtalen som er inngått om Nord-Fosen innebærer at Roan Vind betaler Nord-Fosen siida sju millioner kroner i årlig kompensasjon i hele konsesjonsperioden, ut 2043. Første år for utbetaling er 2018. Med dagens kroneverdi vil det totalt innebære 175 millioner kroner over 25 år.

Aftenposten - 06 mar 24 kl. 13:25

Enighet om vindkraften på Fosen

Saken oppdateres. Tidligere har Sør-Fosen sijte og Fosen Vind blitt enige i striden rundt vindkraften på Fosen..

NRK - 05 mar 24 kl. 14:14

Fosen-samene får besøk av FN

FNs ekspertorgan for urfolk skal besøke samene på Fosen. – Naturinngrep i samiske områder står på agendaen, og vi skal på befaringer til Laksefjordvidda og Rásttigáisá, Nussir og Repparfjord, samt vindkraftanleggene på Fosen, sier Eirik Larsen, leder for Samerådets menneskerettighetsavdeling til NTB. Han sier de har forhåpninger om at besøket fra FN vil kunne hjelpe til med å unngå at man aldri for en ny Fosen-sak..

NRK - 01 maj 24 kl. 20:12

Trafikkulykke på Fosen – to fraktet til sykehus

To personer er fraktet bort i luftambulanse etter en trafikkulykke i Indre Fosen. De satt i samme bil, som skal ha kjørt av veien og truffet et tre. Skadeomfanget er ukjent..

NRK - 19 dec 23 kl. 10:00

Støre om Fosen-saken: – Burde ikke skjedd

Statsminister Jonas Gahr Støre sier han nå håper på en løsning også med den andre reineier-gruppa på Fosen. I går ble den ene reineiergruppa på Fosen enig med om en avtale med Fosen vind etter mekling. Avtalen innebærer at vindturbinene blir stående, men at reineieren får kompensasjon og et erstatningsområde for beite.

NRK - 11 jun 24 kl. 17:48

Kritisk til nominering av partifelle

Nordkalottfolket er kritisk til at Sametingrådet har nominert Elle Márgget Nystad til Studentenes fredspris. Nystad er leder for NSR-Ungdom og var en av frontfigurene under Fosen-aksjonene i 2023. Vibeke Larsen fra Nordkalottfolket stilte spørsmål til rådet om hvorfor nominasjonsbegrunnelsen ikke er offentlig.

NRK - 07 jun 24 kl. 07:27

Fare for fergestreik

Dersom ikke sjømannsorganisasjonene og NHO Sjøfart blir enige innen meklingsfristen ved midnatt, blir ansatte på ferger og passasjerbåter over hele landet tatt ut i streik. I første omgang blir to av fem ferger tatt ut av trafikk mellom Moss og Horten, opplyser Bastø Fosen til NRK. Totalt 33 fergesamband her i landet blir berørt dersom det blir streik..

NRK - 13 dec 23 kl. 17:25

Ber Støre om rask løsning på Fosen-saken

Reindriftsgruppene i Nord-Fosen siida ber i et brev til statsminister Jonas Gahr Støre om en rask løsning på Fosen--saken. Mer enn to år etter Høyresteretts dom, etter langvarige konsultasjoner og mekling, konstaterer Nord-Fosen siida at man ikke har kommet noen vei med hensyn til reparasjon av menneskerettighetsbruddet, heter det i brevet. Vi tilskriver Regjeringen og Statsministeren fordi det nå er nødvendig med ledelse for å løse saken.

NRK - 06 mar 24 kl. 15:21

Støre om Fosen-saken: – Staten skal ta lærdom

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) holder onsdag pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget. Det skjer etter at reindriftssamene på Fosen har akseptert tilbudet som er utarbeidet av Staten og Roan Vind DA. Med det har menneskerettighetsbruddet på Fosen opphørt, slår Støre fast.

NRK - 25 maj 24 kl. 08:43

Brann i enebolig

Lørdag morgen begynte det å brenne i en enebolig i Leksvik på Fosen. Det var full overtenning da brannvesenet kom fram, men de fikk kontroll over flammene. Ingen var i huset.

NRK - 18 mar 24 kl. 13:35

Vil gje Fosen-aksjonistane 6000 kroner i bot

Aktoratet legg fram påstand om at Fosen-aksjonistane burde straffast med bøter på 6000 kroner kvar, eller fengsel i seks dagar. Aksjonistane er tiltalt etter at dei ikkje godtok bøtene dei fekk for å okkupere lobbyen i Olje- og energidepartementet..

E24 - 18 dec 23 kl. 17:53

Avtale inngått mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind

Meklingen mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind har resultert i at det inngås en minnelig avtale mellom partene, opplyser Olje- og energidepartementet..

NRK - 14 mar 24 kl. 10:13

Aasland på spørsmål om beklagelse: – Har ikke noe godt svar på det

Statsråd Terje Aasland fikk flere spørmål om hvorfor regjeringen ikke beklaget menneskrettighetsbruddet før 500 dager etter at Høyesterett hadde avsagt dom i Fosen saken. Først etter at han hadde fått gjentagende spørsmål om dette med at regjeringen etter 500 dager ennå ikke hadde beklaget brudd på menneskerettigheter., sa Aasland at han ikke hadde noe godt svar på det.

NRK - 14 mar 24 kl. 09:07

Trekker tiltale mot fem av Fosen-aksjonistane

Aktor trekker tiltalen mot Fosen-aktivistane som demonstrerte utanfor finansdepartementet og blei arresterte for å ikkje fjerne seg. – Det er bevistvil rundt kven som fatta den første pågripinga. Det seier aktor Stian Hermansen i retten..

Aftenposten - 11 mar 24 kl. 19:01

Rødt: Fosen-saken må følges opp i kontrollkomiteen

Rødt mener at menneskerettighetsbruddet på Fosen må få etterspill på Stortinget..

NRK - 24 apr 24 kl. 10:57

Samiske aktivister og Natur og Ungdom får Amnestyprisen

Prisen får de for deres kamp i Fosen-saken. – Vi håper at prisen kan hjelpe aktivistene til å finne ny motivasjon. Saken er åpenbart en stor belastning for dem, sier generalsekretær i Amnesty International, John Peder Egenæs i en pressemelding.

Aftenposten - 22 apr 24 kl. 13:06

Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av 13 av Fosen-demonstrantene

Samtidig slipper de 12 som aksjonerte utenfor Finansdepartementet straff, melder NTB..

VG - 06 mar 24 kl. 14:55

TV 2: Aasland kalles inn som vitne av Fosen-aksjonister

Tiltalte Fosen-aksjonister kaller energiminister Terje Aasland (Ap) inn som vitne..

E24 - 06 mar 24 kl. 13:25

Enighet om vindkraften på Fosen

Nord-Fosen siida har inngått en minnelig avtale med vindkraften etter høyesterettsdommen i 2021. – Har vært en belastende og vanskelig sak, sier energiminister Terje Aasland..

NRK - 01 dec 23 kl. 19:23

MDG tar opp Fosen-saken i kontroll og konstitusjonskomiteen

Miljøpartiet De Grønne har løftet Fosen-saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Komiteen skal bestemme neste uke hvordan det skal følges opp videre. – En av grunnene til at vi vil ta opp Fosen-saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen er fordi urfolks rettigheter er vedtatt på Stortinget, som en del av at Norge har tatt inn menneskerettighetene i norsk lov.

NRK - 01 dec 23 kl. 15:42

Statsministeren svarer på brev om Fosen-sak fra Den norske Dommerforening

23. november sendte den Den norske Dommerforening brev til stortingspresident Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre om Høyesteretts dom i Fosen-saken. Nå har statsministeren svart på brevet.

NRK - 10 okt 23 kl. 14:28

Fem statsråder må svare om Fosen-saken

I morgen er det to år siden Høyesterett avsa en enstemmig dom i Fosen-saken, og det markeres også på Stortinget. Onsdag er det som vanlig Stortingets spørretime, og nesten samtlige av de 14 spørsmålene som skal besvares av regjeringen, handler om Fosen-saken. Det er Rødt og SV som stiller i alt 11 spørsmål om regjeringens håndtering av det pågående menneskerettighetsbruddet i Fosen saken.

NRK - 31 mar 24 kl. 16:30

Påsketrafikken i Trøndelag

På E6 mellom Soknedal og Trondheim går trafikken sakte i nordgåande retning. – Det er sakte trafikk frå Korporalsbrua til Lundamo. Det seier Tormod Sunde Tangen i NRK Trafikk.

NRK - 12 feb 24 kl. 15:42

Stortinget strammer inn besøksreglene

I oktober markerte Fosen-aksjonister i vandrehallen etter å ha blitt invitert som gjester av Rødt-representant Geir-Asbjørn Jørgensen. Aktivistene satte seg ned i vandrehallen og joiket og protesterte mot de ulovlige vindparkene på Fosen. Nå strammer Stortinget inn besøksgrensene som en direkte følge av demonstrasjonen.

NRK - 06 feb 24 kl. 07:56

Støre gjentar beklagelse til reindriftssamene på Fosen

I et innlegg på Instagram gratulerer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) det samiske folk med deres nasjonaldag. – Selv om vi har en jobb å gjøre med å ta vare på vår samiske kulturarv, heises det samiske flagget på stadig flere flaggstenger. Jeg er glad for å se at samisk språk og kultur for hvert år blir mer synlig i samfunnet.

NRK - 01 feb 24 kl. 11:32

Norges institusjon for menneskerettigheter ber om evaluering av Fosen-saken

Norges institusjon for menneskerettigheter ønsker en uavhengig evaluering av myndighetenes håndtering av Fosen-saken. Myndighetene bør iverksette tiltak for å beskytte det samiske folkets rettigheter i det grønne skiftet, mener Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Gjennom den ferske rapporten «Canary in the Coal Mine», har NIM sett på hvilke tiltak staten kan iverksette for å beskytte samiske rettigheter mot naturinngrep og det grønne skiftet.

VG - 18 dec 23 kl. 17:51

Enige om Fosen-avtale

Meklingen mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind har resultert i at det inngås en minnelig avtale mellom partene, opplyser Olje- og energidepartementet..

Aftenposten - 18 dec 23 kl. 17:49

Avtale på plass i striden om vindturbinene på Sør-Fosen

Meklingen mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind har resultert i at det inngås en minnelig avtale mellom partene, opplyser….

E24 - 18 dec 23 kl. 17:53

Enige om Fosen-avtale

Meklingen mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind har resultert i at det inngås en minnelig avtale mellom partene, opplyser Olje- og energidepartementet..

Aftenposten - 30 jan 24 kl. 17:54

Fosen Yard med 132 ansatte konkurs: – Tung dag

To kostnadssmeller gjør at skipsverftet Fosen Yard begjæres konkurs. Men de håper å finne løsning..

E24 - 30 jan 24 kl. 17:54

Fosen Yard med 132 ansatte konkurs: – Tung dag

To kostnadssmeller gjør at skipsverftet Fosen Yard begjæres konkurs. Men de håper å finne løsning..

Dagbladet - 14 mar 24 kl. 19:16

Kritiseres: - Rammer tilliten

Dommeren som skal avgjøre Fosen-demonstrantenes skjebne, tvitret kritisk om saken i fjor. Jusprofessor reagerer..

VG - 14 mar 24 kl. 09:06

Dropper tiltalen mot fem av Fosen-aktivistene

Nå er politiet usikre på hvem som ga beskjed om at de fem skulle pågripes..

Dagbladet - 11 mar 24 kl. 12:25

I retten: - Ekstemt sliten

Mandag møter 18 samiske ungdom og deres støttespillere i retten etter å ha nektet å godta forelegg for Fosen-demonstrasjoner..

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt

contact@nyhetspressen.com