FHI

Monday, 16 May, 22:49

Nyheter om FHI

Sortering: Relevans | Senaste
NRK - 10 maj 22 kl. 10:53

Norge har overskudd av koronavaksiner – ingen vil ha

Titusenvis av koronavaksiner som ligger på norske lagre, blir trolig kassert fordi lavinntektsland ikke vil ha dem, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI). – Vi har derfor et overskudd av koronavaksiner for øyeblikket, skriver FHI på sine nettsider. Norge og EU har investert tungt i vaksineutvikling for å sikre nok vaksiner til befolkningen.

NRK - 11 apr 22 kl. 11:09

FHI foreslår at staten dekker skabb-behandling

Folkehelseinstituttet anbefaler at staten skal ta en større andel av skabb-behandlingen og foreslår at behandlingen skal være subsidiert fra begynnelsen av. – Vi har familier, spesielt større familier, hvor du må behandle hele familien to ganger etter våre anbefalinger og da kan man komme opp i 10.000 kroner før man kvalifiserer til behandling med ivermerktin på blå resept.

NRK - 11 maj 22 kl. 14:58

Fortsatt nedgang i innlagte koronapasienter

Koronasmitten er fortsatt synkende, men synker trolig ikke like raskt som i mars og april, mener FHI. Hittil denne uka er det 62 nye innlagte mot 79 uka før. Det viser Folkehelseinstituttets (FHI) ukerapport for koronasituasjonen.

NRK - 31 mar 22 kl. 14:11

FHI: – Influensaaktiviteten i Norge er hurtig økende

I forrige uke ble det påvist influensa hos 1.180 personer. FHI mener nå at sesongens influensautbrudd er i gang.

NRK - 11 apr 22 kl. 11:27

Tilbakekaller parti med vaksiner: Funnet mygg i hetteglass

Moderna har tilbakekalt et produksjonsparti med vaksinedoser på grunn av funn av et fremmedlegeme i ett hetteglass i Spania, skriver FHI i en pressemelding. Det er ikke grunn til å tro at tilsvarende forurensning er i vaksinedosene som er distribuert i Norge. FHI ber likevel kommuner og apotek telle opp gjenværende doser og returnere resten av dosene fra partiet til FHI.

Klartale - 09 maj 22 kl. 14:21

Anbefaler å droppe all skjermtid for de minste barna

Mandag la Helsedirektoratet fram sine nye råd om fysisk aktivitet. De er basert på råd Verdens helseorganisasjon (WHO) kom med i 2019 og 2020. Men rådene er tilpasset til Norge.

NRK - 30 mar 22 kl. 14:36

FHI: Koronasmitten vil halveres annenhver uke

Antall nye koronasmittede i Norge vil halveres hver andre uke dersom trenden fra de siste ukene fortsetter, mener FHI. I sin ukesrapport skriver FHI at smittetrenden er synkende, med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 7. mars på 0,7.

NRK - 28 apr 22 kl. 10:50

Smittetoppen for influensa kan være passert

FHI tror smittetoppen for influensa kan være passert. Andelen positive influensaprøver går ned, og det samme gjør antall legebesøk som en følge av influensa. – Dette tyder på at smittetoppen kan være passert, skriver FHI i sin ukesrapport.

NRK - 21 apr 22 kl. 10:50

Auke av akutt leverbetennelse hos barn under 10 år i fleire land

Fleire europeiske land og USA rapporterer om ei auke i talet på tilfeller av alvorleg, akutt leverbetennelse (hepatitt) blant barn under 10 år, skriver FHI på sine nettsider. Åraka er førebels ukjent, men FHI følg situasjonen nøye. Folkehelseinstituttet har sendt varsel til alle landet sine barneavdelingar om å vera ekstra merksam på tilstanden.

NRK - 12 feb 22 kl. 10:47

FHI trur me nærmar oss smittetoppen

Noreg har framleis ikkje nådd den nasjonale smittetoppen, ifølge FHI. Under dagens pressekonferanse fortalte FHI-direktør Camilla Stoltenberg at aukinga på innlagte pasientar frå førre veke er på 40 prosent. FHI trur denne aukinga vil fortsette i vekene framover.

NRK - 15 apr 22 kl. 09:45

FHI: Noen koronatiltak var for strenge

Noen av koronatiltakene, særlig i møtet med omikronvarianten, var for strenge, sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg – Vi har hele tiden forsøkt å gi råd om de riktige tiltaksnivåene, men fordi usikkerheten har vært så stor hver gang det har kommet en ny variant, måtte vi ta utgangspunktet i scenarioer og risikoen for at den nye varianten kunne være like alvorlig som den forrige, sier Stoltenberg til ABC Nyheter. – Slik var det også med omikron rett før jul. Tiltakene vi hadde fra midten av desember 2021 og til midten av januar 2022, de var sannsynligvis for strenge, men det var ikke mulig å vite i midten av desember, sier Stoltenberg..

NRK - 10 feb 22 kl. 09:05

FHI: Lite sannsynleg for langtidsbiverknadar etter koronavaksine

FHI slår fast at det er lite sannsynleg med langtidsbiverknadar etter koronavaksine, og meiner det ville vore uventa om nye biverknader dukka opp no. Etter eitt år med koronavaksinasjon har Folkehelseinstituttet (FHI) fått auka innsikt og kunnskap om biverknader. – Det vil vere veldig uvanleg og uventa dersom det skulle dukke opp nye biverknader vi enno ikkje har sett teikn til etter at det no er gitt 11 millionar dosar i Noreg, seier seniorrådgivar Gro Evensen i FHI.

NRK - 13 apr 22 kl. 17:15

Influensabølgen fortsetter å vokse

Influensasmitten fortsatte å øke i Norge i forrige uke. Det er usikkert når toppen nås. Det skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en ny ukerapport om sesongens influensautbrudd.

NRK - 13 apr 22 kl. 12:26

Hepatittvarsel fra Storbritannia – FHI følger med

Det europeiske smittevernbyrået ECDC skriver i en pressemelding at det har vært en økning i antallet akutte hepatittilfeller hos barn i Storbritannia de siste ukene. Det er ukjent hva som er årsaken til oppblomstringen. I noen tilfeller har sykdommen ført til akutt leversvikt.

NRK - 13 maj 22 kl. 17:21

Må kaste koronavaksiner

Få land i verden vil ta imot koronavaksiner fra Norge. Nå går 137.000 doser ut på dato og må kastes.

NRK - 13 maj 22 kl. 17:23

Tilbyr vaksine til eldre

Drammen kommune tilbyr vaksine mot lungebetennelse til innbyggere over 65 år. Vaksineringen gjelder fra 19. mai og varer så lenge de har vaksiner.

NRK - 13 maj 22 kl. 08:54

Fryktar klamydiabølge

Halvparten av årets russ er ikkje redd for å få kjønnssjukdommar, til trass for at 12 prosent seier at dei kjenner nokon som har blitt smitta med klamydia i russetida. Det kjem det fram i ei undersøking frå Respons Analyse på oppdrag frå nettapoteket Farmasiet. Ifølge undersøkinga svarar 27 prosent at dei ikkje tar med kondom, sjølv om dei veit at dei kjem til å ha sex.

NRK - 07 apr 22 kl. 08:00

Høy oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet

Det var stabilt høy oppslutning om vaksiner til barn og unge i Norge under koronapandemien. Det viser nye tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister Sysvak. Gjennom flere tiår har det vært høy og stabil oppslutning om vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge.

NRK - 05 apr 22 kl. 16:35

Salmonellautbrudd trolig knyttet til kindersjokolade

I en pressemelding fra FHI skriver de at det pågår et utbrudd i Europa forårsaket av salmonella. Så langt er det påvist smitte hos 126 personer fra åtte ulike europeiske land, inkludert ett tilfelle fra Norge. Kindersjokoladeprodukter, inkludert kinderegg, er mistenkt smittekilde, skriver FHI.

NRK - 05 apr 22 kl. 13:38

FHI med nye koronascenarioer

Folkehelseinstituttet har skissert opp fire mulige utfall for koronapandemien framover. Målet er uansett å leve med viruset. Slik er de forskjellige utfallene: * Antatt beste utfall er en variant (kan være omikron) som sprer seg lett, men gir lite alvorlig sykdom.

NRK - 03 mar 22 kl. 15:32

Koronasmitten flater ut, men FHI tror ikke toppen er nådd

Antallet nye koronatilfeller forrige uke var bare ni flere enn uken før, viser Folkehelseinstituttets ukesrapport. Det er foreløpig meldt om 100.722 smittetilfeller i uke åtte, omtrent det samme som i uke sju (100.

NRK - 04 maj 22 kl. 14:23

Nedgangen i koronainnlagte fortsetter

Antall nye koronapasienter innlagt på sykehus gikk ned til 74 i uke 17 etter 137 i uke 16. De siste åtte ukene har det vært en jevn nedgang i nye pasienter. Antall intensivpasienter har også gått ned, fra 17 nye i uke 16 til ni nye i uke 17.

NRK - 01 mar 22 kl. 02:48

FHI: Neste år kommer influensaen tilbake for fullt

– I år har vi hatt influensasmitte på et svært lavt nivå, og det er lite trolig at vi rekker en stor influensaepidemi i år i Norge, sier seksjonsleder for influensa og annen luftsmitte Karoline Bragstad i Folkehelseinstiuttet (FHI) til ABC Nyheter. Samtidig betyr lite influensasmitte denne vinteren at det kan dukke opp et problem med å produsere en ny influensavaksine til neste vinter. – Det blir utfordrende å velge ut de influensavirusstammene som skal inngå i vaksinen til høsten.

NRK - 02 maj 22 kl. 06:57

Gravide dropper snusen

De fleste gravide kvinner klarer å slutte å snuse i løpet av svangerskapet, det melder P4. For første gang foreligger det tall på hvor mange gravide i Norge som snuser. I 2021 oppga 4,7 prosent av landets gravide kvinner at de brukte snus ved svangerskapets start.

Dagbladet - 29 apr 22 kl. 13:46

- Vinterbølgen er over

Coronasmitten har vært på retur den siste tida, og vil trolig bli stadig mindre mot sommeren. Influensaen vil imidlertid kunne smitte mange en stund til, sier FHI..

Dagbladet - 28 apr 22 kl. 10:04

Virus spres - barn alvorlig syke

Folkehelseinstituttet (FHI) har sendt varsel til alle landets barneavdelinger..

NRK - 26 apr 22 kl. 15:08

Solberg ikke enig med Koronakommisjonen i alt

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) sier hun er enig i mange av funnene til Koronakommisjonen, men uenig i noen av dem. Solberg trekker blant annet fram kommisjonens funn om at tidligere skjevfordeling av vaksiner kunne ha hatt en effekt og unngått sykdom. – Jeg er derimot skeptisk til kommisjonens påstander om tidligere skjevfordeling av vaksiner.

NRK - 23 mar 22 kl. 15:38

FHI: Koronaepidemien har passert toppen

Smittespreiinga er framleis på eit høgt nivå, men epidemien har passert toppen og viser ein søkkande trend, melder Folkehelseinstituttet (FHI) i sin vekerapport..

NRK - 21 mar 22 kl. 19:48

FHI advarer mot influensasmitte

FHI følger nøye med på spredning av influensaviruset. Kombinasjonen av lav immunitet i befolkninga og intensiteten i årets virusvariant skaper uro. Det er ikke mer enn to uker siden Folkehelseinstituttet trodde at det kanskje ikke ble noe utbrudd av influensa i Norge i år.

NRK - 20 apr 22 kl. 12:44

Dei over 80 år kan få 4. vaksinedose

Det blir no opna for at dei over 80 år kan ta ein ny oppfriskingsdose med koronavaksine. Det melder Folkehelseinstituttet. – Folkehelseinstituttets vurdering er at vi opnar opp for at personar 80 år og eldre som sjølv ønsker det, kan få tilbod om ein ekstra dose, altså fjerde dose, seier assisterande direktør i FHI Geir Bukholm..

NRK - 18 mar 22 kl. 00:24

4175 nye koronasmittede

Det siste døgnet har FHI registrert 4175 koronasmittede i Norge. Det er 3195 færre enn samme dag i forrige uke, ifølge tall fra FHI. Torsdag var 524 koronapasienter innlagt på sykehus.

NRK - 16 mar 22 kl. 14:27

Trolig nådd smittetoppen i Norge

Antall personer som blir smittet med koronaviruset er fortsatt på et høyt nivå, men Folkehelseinstituttet tror epidemien trolig har nådd toppen og viser nå en synkende trend, ifølge siste rapport fra FHI. 474 personer nye koronapasienter var innlagt på sykehuset i uke 10, det er så langt en nedgang på 12 prosent sammenlignet med uken før. – Selv om epidemien trolig har passert toppen, kan det fortsatt i noen uker til ventes mange innleggelser av pasienter på grunn av covid-19, særlig i de øvre aldersgruppene, skriver de i rapporten for forrige uke.

NRK - 16 mar 22 kl. 08:52

Økende koronasmitte i flere land

Flere land i Europa opplever nå en ny smittebølge. FHI følger nøye med på utviklingen og er forberedt på at det samme kan skje i Norge. – Nå ser vi at smitten øker igjen i flere land.

NRK - 15 mar 22 kl. 09:00

Mindre hiv, gonoré og syflis under koronapandemien

Antall meldte tilfeller av gonoré, syflis og hiv gikk ned i 2021, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). – Trenden med nedgang i meldte tilfeller av hiv og gonoré i 2020 og hiv, gonoré og syfilis i 2021 må i stor grad antas å være koronarelatert. Vi må derfor være forberedt på en endring i smitteutviklingen framover, sier seniorrådgiver Øivind Nilsen ved FHI.

NRK - 10 feb 22 kl. 17:38

FHI: Omikrontoppen kan være nådd

Vi kan ha nådd toppen av smittebølgen og eventuelt bikket så vidt over den, mener FHI. – Norge er på vei mot en så stor grad av befolkningsimmunitet at smitten vil gå ned uten tiltak, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG. Det betyr at det er en grunnimmunitet i befolkningen som gjør at reproduksjonstallet – altså hvor mange personer hver koronasmittede person smitter videre – faller under 1.

Dagbladet - 14 apr 22 kl. 20:43

Influensabølge skyller over Norge

Nylig passerte influensainnleggelsene antall covid-innlagte, og på kort tid anslår FHI at flere titusener har blitt smitta. De har bedt sykehusene forberede seg på enda flere influensainnleggelser i april..

NRK - 10 feb 22 kl. 00:26

25.086 nye koronasmittede

Det siste døgnet har FHI registrert 25.086 koronasmittede i Norge. Etter omlegginger i testsystemet registreres færre tilfeller enn før.

Aftenposten - 13 apr 22 kl. 20:27

I Kina øker smitten kraftig. Det er to grunner til at vi ikke trenger bekymre oss, mener FHI.

Det er to grunner til at situasjonen i Kina skiller seg drastisk fra Norge, mener Preben Aavitsland i….

NRK - 10 apr 22 kl. 10:29

Nakstad: Spørsmål om timing for fjerde dose

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at det helt sikkert kommer et tilbud om en fjerde vaksinedose mot covid-19 etter hvert. Han sier at FHI vurderer dette fortløpende. Det anbefales allerede en fjerde dose til alle med svekket immunforsvar, men spørsmålet er også timingen.

NRK - 09 mar 22 kl. 14:24

FHI: «Epidemien er på eller nær toppen»

Smittespredningen i koronapandemien er fortsatt på et høyt nivå, men epidemien er sannsynligvis i ferd med å flate ut. Det skriver Folkehelseinstituttet i ukesrapporten onsdag ettermiddag. FHI skriver at «epidemien er på eller nær toppen».

NRK - 09 apr 22 kl. 17:38

Fraråder bruk av Oasis-produkter i sykehus

Mattilsynet fraråder sykehus bruk av produkter fra Vernacare merket med «Oasis». Årsaken er at produktene knyttes til bakterieutbrudd ved flere norske sykehus, skriver NTB. – For å beskytte sårbare pasienter og andre forbrukere ber nå Mattilsynet om at ingen bruker Oasis-produkter inntil videre.

NRK - 08 apr 22 kl. 15:32

Stenger Kinder-sjokoladefabrikk

Belgiske myndigheter beordret i dag tenging av en Kinder-sjokoladefabrikk som skal være kilden til en bølge av Salmonella-tilfeller i flere europeiske land og USA den siste tiden, skriver AFP. Mattilsynet trakk onsdag Ferreros Kinderegg og andre Kinder-produkter fra det norske markedet. Tilbaketrekkingen gjelder Kinder Surprise, både enkle og i 3-pakning, Kinder Mini eggs, Kinder Surprise Maxi og Kinder Schokobons, ifølge NTB.

NRK - 07 apr 22 kl. 15:29

Giftinformasjonen fekk rekordmange henvendigar i 2021

I løpet av 2021 fekk Giftinformasjonen fleire henvendingar enn noko år tidelgare, skriv FHI i ei pressemelding. Totalt mottok dei 48.483 henvendingar, som er ei auke på 2,2 prosent frå 2020.

NRK - 07 apr 22 kl. 15:29

Giftinformasjonen fekk rekordmange førespurnader i 2021

I løpet av 2021 fekk Giftinformasjonen fleire førespurnader enn noko år tidlegare, skriv FHI i ei pressemelding. Totalt tok imot dei 48.483 førespurnader, som er ei auke på 2,2 prosent frå 2020.

NRK - 06 apr 22 kl. 14:50

Kinderegg og andre Kinder-produkter trekkes fra markedet

Det skriver NTB. Et salmonella-utbrudd i Europa knyttes til den populære Kindersjokoladen. De fleste smittede er barn, og flere av dem har vært innlagt på sykehus, ifølge FHI.

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt