Veslemannen

Monday, 17 June, 19:12

Nyheter om Veslemannen

Sortering: Relevans | Senaste
NRK - 13 Jun 19 kl. 14:16

Veslemannen rører seg igjen

Rørslene i det skredutsette fjellpartiet Veslemannen i Rauma aukar. Fjellet er svakare enn før, og geologane vil no følge ekstra godt med framover..

Aftenposten - 13 Jun 19 kl. 13:15

Gult farenivå for Veslemannen

Økte bevegelser i fjellet Veslemannen i Romsdalen fører til at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter opp gult farevarsel..

P4 - 13 Jun 19 kl. 12:20

Setter opp farenivå for Veslemannen

Det er økt fare for ras fra fjellpartiet Veslemannen i Møre og Romsdal. Bevegelsene i fjellpartier har økt den siste uken og i den øvre delen er det registrert opp mot 15 millimeter i døgnet. Norges vassdrags- og energidirektoratet setter nå opp farenivået til gult nivå..

NRK - 13 Jun 19 kl. 12:40

Set opp farenivået for Veslemannen

NVE sett opp farenivået til gult for fjellpartiet Veslemannen, på grunn av auka bevegelsar. Gult farenivå vil seie moderat fare..

VG - 13 Jun 19 kl. 13:41

Gult farenivå for Veslemannen

Økte bevegelser i fjellet Veslemannen i Romsdalen fører til at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter opp gult farevarsel..

NRK - 13 Jun 19 kl. 12:40

Sett opp farenivået til Veslemannen

NVE sett opp farenivået til gult for fjellpartiet Veslemannen, på grunn av auka bevegelsar. Gult farenivå vil seie moderat fare..

NRK - 18 Dec 18 kl. 11:47

Mannen har flyttet seg seks meter

Det rasutsatte fjellpartiet Veslemannen i Rauma har flyttet seg mer i år enn de fire siste årene til sammen. I løpet av 2018 har fjellpartiet flyttet seg over seks meter og de elleve innbyggerne ved fjellet har blitt evakuert seks ganger..

NRK - 17 Nov 18 kl. 09:02

Fortsatt oransje farenivå

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opprettholder oransje farenivå for det rasutsatte fjellpartiet Veslemannen i Rauma. Tidligere i uka ble farenivået oppgradert etter økte bevegelser i fjellet..

NRK - 16 Nov 18 kl. 18:41

Framleis oransje farenivå

I går kveld vart farenivået ved det rasutsette fjellpartiet Veslemannen i Rauma i Romsdal heva frå gult til oransje nivå. I kveld melder NVE at dei held oppe dette nivået. Det auka farenivået skuldast snøsmelting, vind og høge temperaturar..

Hegnar.no - 23 Oct 18 kl. 10:11

Nedjusterer farenivået for Veslemannen

Bevegelsene i fjellet Veslemannen har avtatt og farenivået er igjen nedjustert til gult nivå..

Hegnar.no - 21 Oct 18 kl. 08:01

Farenivået for Veslemannen hevet til rødt

NVE varsler rødt farenivå for Veslemannen på bakgrunn av varsel om store nedbørsmengder fra lørdag kveld og at fjellet et svært følsomt for vanntilførsel..

NRK - 21 Oct 18 kl. 18:03

Opprettholder rødt farenivå

Hastighetene ved fjellpartiet Veslemannen øker raskt og har nå en døgnhastighet på rundt 20–40 cm i øvre del og 3–9 cm i nedre del. NVE opprettholder derfor rødt farenivå for Veslemannen..

Aftenposten - 20 Oct 18 kl. 19:30

Farenivået for Veslemannen oppgradert til rødt

NVE varsler rødt farenivå for Veslemannen på bakgrunn av varsel om store nedbørsmengder fra lørdag kveld og at fjellet et svært følsomt for vanntilførsel..

Aftenposten - 20 Oct 18 kl. 19:30

Farenivået for Veslemannen hevet til rødt

NVE varsler rødt farenivå for Veslemannen på bakgrunn av varsel om store nedbørsmengder fra lørdag kveld og at fjellet et svært følsomt for vanntilførsel..

NRK - 20 Oct 18 kl. 19:09

Rødt farenivå på Veslemannen

NVE oppjusterer til rødt farenivå for det rasutsatte fjellpartiet Veslemannen. Det er meldt mye regn i Rauma fra i kveld og fjellpartiet har de siste ukene reagert kraftig på nedbør, med betydelig økning i bevegelsene også i nedre delen..

Dagbladet - 14 Oct 18 kl. 09:58

Fortsatt rødt for Veslemannen, men bevegelsene avtar

NVE opprettholder rødt farenivå for Veslemannen, til tross for at bevegelsene i fjellpartiet har avtatt ytterligere siden lørdag..

VG - 20 Oct 18 kl. 19:27

Farenivået for Veslemannen oppgradert til rødt

NVE varsler rødt farenivå for Veslemannen på bakgrunn av varsel om store nedbørsmengder fra lørdag kveld og at fjellet et svært følsomt for vanntilførsel..

NRK - 10 Oct 18 kl. 23:25

Ras frå Veslemannen

Seint onsdag kveld gjekk det eit mindre ras frå fjellet Veslemannen i Rauma..

VG - 20 Oct 18 kl. 19:27

Farenivået for Veslemannen oppgradert til rødt – beboere evakueres for sjette gang i år

NVE varsler rødt farenivå for Veslemannen på bakgrunn av varsel om store nedbørsmengder fra lørdag kveld og at fjellet et svært følsomt for vanntilførsel..

NRK - 16 Oct 18 kl. 09:31

Setter ned farenivået ved Mannen

NVE setter ned farenivået for Veslemannen til gult på bakgrunn av avtagende bevegelser i fjellpartiet. Hastighetene minker, og er nå rundt 12 cm/døgn i øvre del og 2,5 cm/døgn i den nedre delen. Veslemannen har hatt rødt farenivå siden 9.

Dagbladet - 10 Oct 18 kl. 10:15

Beboere rundt Veslemannen får ikke flytte hjem

NVE opprettholder rødt farenivå for Veslemannen på bakgrunn av store bevegelser i fjellpartiet og fortsatt snøsmelting..

Hegnar.no - 12 Oct 18 kl. 06:51

Flere steinsprang fra Veslemannen

Det har gått 31 steinsprang på et døgn og dannet seg en stor sprekk i fjellet Veslemannen, opplyser NVE som opprettholder rødt farenivå..

VG - 12 Oct 18 kl. 09:52

Veslemannen har flyttet seg en halvmeter

RAUMA (VG) Etter flere dager med store bevegelser og flere steinsprang har Veslemannen roet seg noe. De evakuerte beboerne må smøre seg med tålmodighet..

VG - 16 Oct 18 kl. 08:07

Veslemannen nedjustert til gult nivå

Etter en periode med mindre bevegelser i fjellet, justerer NVE farenivået på fjellet Veslemannen til gult nivå..

Dagbladet - 13 Oct 18 kl. 09:53

Fortsatt store bevegelser i Veslemannen - opprettholder rødt farenivå

Evakueringen av beboerne ved fjellet Mannen fortsetter. Det har gjennom det siste døgnet vært vedvarende store bevegelser i Veslemannen..

Klartale - 11 Oct 18 kl. 09:16

Veslemannen beveger seg mye

Fjellpartiet Veslemannen beveger seg opp mot 80 centimeter i døgnet. Det er stor fare for ras..

Aftenposten - 11 Oct 18 kl. 19:17

Flere steinsprang fra Veslemannen

Det har gått 31 steinsprang på et døgn og dannet seg en stor sprekk i fjellet Veslemannen, opplyser NVE som opprettholder rødt farenivå..

Aftenposten - 12 Oct 18 kl. 18:45

Fortsatt stor rasfare og rødt farenivå for Veslemannen

Bevegelsene i fjellpartiet Veslemannen har avtatt noe, men er fremdeles store. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opprettholder rødt farenivå..

VG - 17 Oct 18 kl. 18:49

Farenivået for Veslemannen heves til oransje

NVE melder om økt hastighet og flere ras ved Veslemannen. Derfor heves farenivået til oransje..

NRK - 11 Oct 18 kl. 23:07

Minkande rørsler ved Veslemannen

Rørslene i fjellpartiet Veslemannen har minka i løpet av kvelden, men er framleis store. – Rørslene har no ei døgnhastigheit på ca. 45 cm i øvre del og ca.

Dagbladet - 09 Oct 18 kl. 16:41

Farenivået for Veslemannen økes

Nedbør, mildvær og økte bevegelser på Veslemannen fører til at NVE hever farenivået for fjellpartiet i Rauma kommune i Møre og Romsdal fra gult til oransje..

Aftenposten - 12 Oct 18 kl. 10:07

Mindre bevegelse i Veslemannen – fortsatt rødt farenivå

Bevegelsene i fjellpartiet Veslemannen har avtatt noe, men ikke nok til å nedjustere farenivået. Fredag blir det nytt informasjonsmøte for de evakuerte..

Aftenposten - 13 Oct 18 kl. 10:04

Fortsatt store bevegelser i Veslemannen – NVE opprettholder rødt farenivå

Evakueringen av beboerne ved fjellet Mannen fortsetter. Det har gjennom det siste døgnet vært vedvarende store bevegelser i Veslemannen..

NRK - 10 Oct 18 kl. 17:47

NVE opprettholder rødt farenivå

Det er fortsatt store bevegelser i fjellpartiet Veslemannen, og det har gått små steinsprang. NVE opprettholder derfor rødt farenivå for Veslemannen..

Aftenposten - 09 Oct 18 kl. 18:09

Flere ras fra Veslemannen

Økte bevegelser på Veslemannen har ført til at NVE på nytt har hevet farenivået til rødt. Tirsdag kveld gikk det flere større ras fra fjellpartiet..

Aftenposten - 10 Oct 18 kl. 06:51

Fortsatt mye bevegelse i Veslemannen

Det er fortsatt høy hastighet på fjellpartiet Veslemannen, selv om bevegelsene har minket noe de siste timene onsdag morgen..

Aftenposten - 10 Oct 18 kl. 06:51

Fortsatt rødt nivå for Veslemannen

NVE opprettholder rødt farenivå for Veslemannen på bakgrunn av store bevegelser i fjellpartiet og fortsatt snøsmelting. Beboerne får derfor ikke flytte hjem..

Aftenposten - 10 Oct 18 kl. 06:51

NVE venter fortsatt mye bevegelse i Veslemannen

NVE opprettholder rødt farenivå for Veslemannen, og beboerne får ikke flytte hjem. Trolig vil det være mye snøsmelting og mye bevegelse fram til neste helg..

Aftenposten - 09 Oct 18 kl. 18:09

Farenivået for Veslemannen økes til rødt – beboere evakueres

Økte bevegelser på Veslemannen fører til at NVE hever farenivået for fjellpartiet i Rauma kommune til rødt, og dermed blir beboerne i området evakuert..

Aftenposten - 12 Oct 18 kl. 10:07

Flere steinsprang, men mindre bevegelse i Veslemannen

Natt til fredag var det mindre bevegelse i fjellpartiet Veslemannen. Det har vært flere steinsprang fra fjellet..

VG - 13 Oct 18 kl. 09:45

Fortsatt rødt farenivå for Veslemannen

Det er fortsatt rødt farenivå for Veslemannen og bevegelsene i fjellpartiet det siste døgnet har vært i underkant av 30 cm i øvre del og 2 centimeter i nedre del..

VG - 11 Oct 18 kl. 08:50

Tredje dag med rødt farenivå for Veslemannen

RAUMA (VG) Det har gått en rekke ras på Veslemannen i går kveld og natt, melder NVE. De forventer at skredfaren vil holde seg høy i dagene som kommer..

Dagbladet - 20 Oct 18 kl. 19:21

Rødt farenivå for Veslemannen

På grunn av værvarsel om store nedbørsmengder fra i kveld..

NRK - 21 Oct 18 kl. 17:53

PK: Siste nytt frå Veslemannen

Den kjente krigsveteranen Joachim Holmboe Rønneberg sovnet stille inn i natt 99 år gammel. Det opplyser familien til NRK..

VG - 14 Oct 18 kl. 09:44

Sjette dag med rødt farenivå for Veslemannen

NVE opprettholder rødt farenivå for Veslemannen for sjette dag på rad..

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt