Seier

Tuesday, 07 April, 11:43

Nyheter om Seier

Sortering: Relevans | Senaste
NRK - 19 timer siden

– Me har epidemien under kontroll

Bent Høie Seier på ein pressekonferanse at tal frå FHI syner at ein koronasmitta person no i snitt smittar 0,7 fleire personar. Det vil seie at Noreg no har fått epidemien under kontroll, Seier helseministeren..

NRK - 16 timer siden

Seier nei til å opne skulane

Fleire kommunar og fylke Seier nei til å opne skulane etter påske. Utfordringane med å få på plass alle dei naudsynte smitteverntiltaka er hovudårsaka til at ei rekke kommunar føretrekker at skulane held stengt i vert fall ei veke til etter påske..

NRK - 01 Apr 20 kl. 11:45

Vil ikkje stenge Japan

Til trass for ein vekst i smittetala i Japan Seier statsminister Shinzo Abe at dei ikkje kan stenge landet. Japan har så langt få smittetilfelle i forhold til befolkningstalet, men Abe Seier landet er på veg til å erklære nasjonal krise..

NRK - 19 timer siden

FHI: Trur det er 14.000 smitta

Camilla Stoltenberg i FHI Seier at dei trur det er drygt 14.000 koronasmitta i Noreg..

NRK - 20 timer siden

Nytt møte om krisepakke

Partia på Stortinget møtes att klokka 15 for å diskutere kontantstøtte til bedriftene. Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum Seier han framleis har tru på semje i ettermiddag eller kveld..

NRK - 15 timer siden

Forbod mot store samlingar fortset

Danmark sin statsminister Mette Frederiksen Seier at forbodet mot store arrangement og samlingar av folk vil gjelde til og med august i år..

NRK - 19 timer siden

Norwegian Seier opp tilsette

Alle Norwegian-tilsette i Sverige får varsel om oppseiing, melder Dagens Næringsliv..

NRK - 15 timer siden

Roskilde-festivalen avlyst

Danmark sin statsminister Mette Frederiksen Seier at forbodet mot store arrangement og samlingar av folk vil gjelde til og med august i år. Det vil mellom anna seie at årets Roskilde-festival ikkje vert noko av..

NRK - 29 Mar 20 kl. 19:58

– Tiltaka mot koronaviruset verkar

Tala på registrerte koronasmitta og døde personar med påvist koronasmitte stig jamt. – Det syner at tiltaka verkar, Seier helsedirektør Bjørn Guldvog. Han Seier også at regjeringa vil ta stilling til om tiltaka skal vidareførast etter påske..

NRK - 19 timer siden

Føreslår kutt i inkassogebyra

Regjeringa set fart i arbeidet med å kutte i inkassogebyra og sender eit forslag på høyring med under to vekers svarfrist. Grunngjevinga er at stadig fleire får problem med å gjere opp for seg på grunn av korona, Seier justisminister Monica Mæland..

NRK - Igår: 11:08

Sju drepne i Kamerun

Sju personar vart drepne da to sjølvmordsbombarar, som skal vere medlemmer av jihadistgruppa Boko Haram, sprengde seg sjølv i Kamerun ved grensa til Nigeria. Det Seier ein politimann ifølge nyheitsbyrået AFP..

NRK - 15 timer siden

Danmark vil forsøke attopning

Danmark sin statsminister Mette Frederiksen Seier at Danmark forsiktig vil starte attopninga av samfunnet etter påske dersom tala fortset å vere stabile. Fyrst ut vil vere barnehagar og skular for dei minste elevane..

NRK - 21 timer siden

Roskilde planlegg som vanleg

Roskilde-festivalen i Danmark satsar framleis på å kunne invitere til fest i sommar, men Seier dei fylgjer utviklinga av koronasituasjonen nøye. Festivalen skal etter planen skje mellom 27. juni og 4.

NRK - 22 timer siden

1000 vil bidra på St. Olavs

Rundt 1000 personar har meldt seg til teneste ved St. Olavs hospital i Trondheim for å bidra under koronakrisa. Det Seier administrerande direktør Grethe Aasved på ein pressekonferanse.

NRK - Igår: 07:21

– Sakte, men sikkert færre innlagde

I veka som gjekk var det ein svak nedgang av folk som testa positivt, og ein trend der det sakte, men sikkert blir færre som ligg på sjukehus, Seier assisterande helsedirektør Espen Nakstad til NRK. Det er framleis rundt 300 sjukehusinnlagte i Noreg..

NRK - Igår: 11:17

Milliardar til humanitær hjelp

Noreg har inngått avtaler om partnarskap med ei rekke humanitære organisasjonar for til saman 6,8 milliardar kroner, skriv NTB. Behova i verda har auka trass i at mange land aldri har gitt meir, Seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide..

NRK - Igår: 10:07

Trondheim opnar ikkje skolane

Skolane i Trondheim vil ikkje opne etter påske, skriv Trondheim kommune i ei pressemelding. – Vi treng lenger tid på å planlegge dette godt nok, Seier oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid..

NRK - Igår: 07:13

Nakstad: – Forstår bekymringa

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad Seier at han skjønner bekymringa rundt opning av skolar, og at når skolane skal opnast skal det skje på ein trygg måte. I helga sa skolebyråd i Oslo at skolane der ikkje blir opna første veka etter påske..

NRK - 04 Apr 20 kl. 11:17

Johnson vil ha opposisjonssamarbeid

Storbritannia sin statsminister Boris Johnson inviterer opposisjonsleiarane til å samarbeide for å takle koronasituasjonen. Han Seier han vil høyre deira synspunkt og vise resultata av tiltaka dei har så langt på eit møte neste veke, skriv Reuters..

Aftenposten - I førrgår: 22:25

Reitan styrte Rosenborg til Seier over Vålerenga i TV-spill

Rosenborgs Erlend Dahl Reitan slo Vålerenga-spiller Bård Finne 6-3 i Fifa20 da TV-sendt TV-spill erstattet den utsatte serieåpningen i fotball lørdag..

NRK - 26 Mar 20 kl. 11:27

«Korona-flaum» på britiske sjukehus

Britiske sjukehus har ein «tsunami» av pasientar med covid-19-sjukdom, Seier ein representant for legar i det statlege helsevesenet i Storbritannia, melder AFP. Det er svært sjukepasientar, Seier administrerande direktør i det britiske helsevesenet..

NRK - 01 Apr 20 kl. 11:38

Restriksjonar på idrettsaktivitet

All idrettsaktivitet bør skje med mindre enn fem deltakarar, og på ein måte at alle kan ha ein avstand på to meter, Seier helsedirektør Bjørn Guldvog og idrettspresident Berit Kjøll på ei pressekonferanse i dag..

NRK - 03 Apr 20 kl. 06:30

– Legevakten kunne ha testa fleire

Legevakten i Bergen kunne ha testa dobbelt så mange som dei 100-125 pasientane dei gjer i dag, Seier etatsjef Brita Øygard i Bergen kommune til BT. Kommunen har no bede FHI utvida dei strenge testkriteria..

Aftenposten - 02 Apr 20 kl. 06:31

Her jubler Skåla-løper etter lukrativ Seier. Pengene må hun leve av til krisen er over.

Triumfen i Italia for to måneder siden sikrer langrennsløper Kari Vikhagen Gjeitnes økonomisk i koronakrisen..

NRK - 03 Apr 20 kl. 08:55

Kuwait støttar oljemøte i Opec

Kuwait, eit av landa i Organisasjonen for oljeproduserande land (Opec), Seier dei støttar inivitasjonen frå Saudi-Arabia om at landa i organisasjonen skal halde eit møte om å gjenoppretta balansen i oljemarknaden, melder Reuters fredag morgon..

NRK - 03 Apr 20 kl. 10:03

400.000 arbeidssøkarar i Noreg

400.000 menneske er heilt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkarar ved utgangen av mars i Noreg, viser ferske tal frå Nav. Sidan februar har 235.

P4 - 03 Apr 20 kl. 08:06

-Helsevesenets beredskap på et lavmål

Beredskapen til det norske helsevesen er på et lavmål. Det Seier professor Sven Erik Gisvold i en kommentar i dagens Aftenposten. Antallet sykehussenger i Norge er halvert siden 1980, og Norge er blant de land i Europa som ar lavest antall senger per innbygger.

NRK - 01 Apr 20 kl. 16:21

Bekymra for auken i Oslo øst

Tore Steen, smittevernoverlege i Oslo, er bekymra for auken i koronasjuke personar i Alna, Stovner og Gamle Oslo. – Dei siste vekene har vi sett ei dreiing mot at det er meir ny smitte i bydelar med mange innvandrarar, Seier Tore Steen..

Aftenposten - 29 Mar 20 kl. 06:00

Vi kan gjøre det helt store | Halvor Hegtun

Norge er på vei mot Seier. Alle kan bli folkehelter..

NRK - 29 Mar 20 kl. 17:20

Fryktar hundre tusen dødsfall i USA

USA kjem truleg til å få fleire millionar koronasmitta, Seier president Donald Trump sin smittevernsekspert Anthony Fauci. Han fryktar at over 100.000 kan døy, men understrekar at han ikkje kan vite dette sikkert.

NRK - 28 Mar 20 kl. 22:18

Baby i USA død av koronavirus

Ein baby i Chicago i USA har døydd av koronaviruset, skriv CNN. Det er det fyrste koronarelaterte dødsfallet blant spedbarn i USA. Helsestyresmaktene i delstaten Illinois Seier dei skal undersøke dødsfallet nærare..

NRK - 29 Mar 20 kl. 18:07

Semje om lokale karantenereglar

– Me meiner det ikkje er behov for at kommunane innfører eigne karantenereglar, Seier helseminister Bent Høie. Regjeringa har vorte samd med NHO, LO og KS om formuleringane i ein ny rettleiar for kommunane om nettopp lokale karantenereglar..

VG - 30 Mar 20 kl. 01:40

Donald Trump om coronaviruset: Venter topp i dødsfall om to uker

USAs president Donald Trump sier han venter en dødstopp i USA om to uker. – Vi kan ikke erklære Seier før vi har vunnet..

NRK - 27 Mar 20 kl. 15:15

MDG held landsmøtet på nett

Miljøpartiet Dei Grøne har bestemt seg for å halde årets landsmøte over internettet. Det digitale landsmøtet går av stabelen 25. april, men det vert litt nedskalert, Seier Une Bastholm i MDG til NTB..

NRK - 27 Mar 20 kl. 10:22

Politiet: Meir råkøyring no

Mindre trafikk på vegane under koronautbrotet gjer at enkelte trykker langt hardare på gassen. Politiet melder om fleire grove brot på fartsgrensene. – Dei som er villige til å tøye grensene, ser ut til å utnytte den sjansen, Seier politiet til BT..

NRK - 28 Mar 20 kl. 11:51

Raudekrossen utvidar hjelpetilbod

Raudekrossen utvidar opningstidene til hjelpetilbod til barn og unge. Sidan 12. mars har det kome over 1500 førespurnader frå barn og unge, skriv organisasjonen i ei pressemelding.

NRK - 28 Mar 20 kl. 11:51

Røde Kors utvidar hjelpetilbod

Røde Kors utvidar opningstidene til hjelpetilbod til barn og unge. Sidan 12. mars har det kome over 1500 førespurnader frå barn og unge, skriv organisasjonen i ei pressemelding.

E24 - 27 Mar 20 kl. 10:38

Virke: – En kjempestor Seier

Virke og NHO berømmer regjeringen for å ha lyttet til næringslivet etter å ha presentert «kontantstøtten» til bedriftene fredag morgen..

NRK - 27 Mar 20 kl. 08:39

Virke fornøgd med krisehjelp

Virke-leiar Ivar Horneland Kristensen roser den nye kompensasjonsordninga til Regjeringa. Den gir håp til mange personar og familiar i ei vanskeleg tid, Seier han. Regjeringa skal dekke faste utgifter til bedrifter som mistar inntekt i koronakrisa..

NRK - 27 Mar 20 kl. 08:31

Kan bli uventa koalisjon i Israel

Opposisjonsleiar Benny Gantz vart vald til parlamentsleiar i Israel. Det blir tolka som at han og statsminister Netanyahuhar vorte einige om å danne ei koalisjonsregjering. Gantz Seier at koronakrisa gjer det nødvendig å ta uvanlege avgjerder..

NRK - 27 Mar 20 kl. 09:13

To koronadødsfall i Sør-Afrika

Dei to første dødsfalla som følge av koronaviruset er stadfesta i Sør-Afrika, melder AFP. Talet på smitta i landet har passert 1000. – Vi vakna til den triste nyheita om dei første dødsfalla, Seier helseministeren i landet..

NRK - 27 Mar 20 kl. 06:50

Maduro åtvarar USA etter sikting

Nicolás Maduro kallar Donald Trump for ein «rasistisk cowboy», og Seier at han er klar til kamp dersom USA eller Colombia kjem for å invadere Venezuela. Reaksjonen kjem etter at USA har sikta den venezuelanske presidenten narkotikahandel..

NRK - 26 Mar 20 kl. 12:29

WHO ser teikn på betring i Italia

Det har vore litt lågare smittetal i Italia sidan laurdag. Verdas helseorganisasjon Seier det er oppløftande, men understrekar at det er for tidleg å seie om toppen er nådd. Italia har flest smitta i Europa, med drygt 74.

NRK - 25 Mar 20 kl. 12:58

Utset avgjersle om NorthConnect

Regjeringa stoppar behandlinga av den planlagde sjøkabelen NorthConnect mellom Noreg og Skottland. – Ikkje godt nok grunnlag for konsesjonsbehandling, Seier oljeministeren..

NRK - 26 Mar 20 kl. 06:56

Handverkarar ber om skattefrådrag

Handverkarar ber om at skattefrådrag for oppussing må vere med i den neste krisepakken til Regjeringa. Direktør i NHO-foreininga Nelfo, Tore Strandskog, Seier til Finansavisen at 95 prosent av bedriftene må permittere tilsette og får avbestillingar..

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt