Noko

Fredag, 27 November, 11:56

Nyheter om Noko

Sortering: Relevans | Senaste
NRK - 4 timer siden

Israel ber om 1,6 millionar av NFF

Israel ynskjer seg 1,6 millionar kroner frå Noregs Fotballforbund (NFF) etter at privatlandskampen mellom Noreg og Israel ikkje vart Noko av 11. november. Pengane er meint å dekke utgifter Israel hadde i samband med kampen, skriv Dagbladet..

NRK - 4 timer siden

Ny smittetopp i Ukraina

Det siste døgnet har det vorte registrert 16.218 nye smittetilfelle av koronaviruset i Ukraina, Noko som er ein ny smittetopp i landet. Det opplyser helseminister Maksym Stepanov fredag..

NRK - 16 timer siden

Enno strid i budsjettforhandlingane

Budsjettkrangelen i EU held fram, melder AP. EU føreslår at prinsipp om demokrati og rettstryggleik skal vere blant vilkåra som avgjer om medlemsland får pengar frå langtidsbudsjettet og korona-redningspakken, Noko Ungarn og Polen nektar å gå med på..

E24 - 20 nov. 20 kl. 11:47

Lyse og IVAR vil fanga karbon for å få ned utsleppa

Forus Energigjenvinning har rekna seg fram til at dei står for fem prosent av utsleppa av karbondioksid i regionen, Noko som gjer dei til det største punktutsleppet. Dei er lokaliserte i Sandnes kommune, og her står dei for ein fjerdedel av utsleppa..

NRK - 18 nov. 20 kl. 15:37

Nabo varsla før drap i Trondheim

Ei kvinne som var nabo med drapstiltalte på Lademoen i Trondheim meiner både han og avdøde Cathrine Sand var for sjuke til å greie seg sjølve i leilegheita. Fleire gonger varsla ho kommunen og Nav om at dei måtte gjere Noko, sa ho i retten i dag..

NRK - 28 sep. 20 kl. 10:51

– Ikkje mistanke om Noko kriminelt

Politiet seier det ikkje er grunnlag for å anta at det har skjedd Noko kriminelt, etter at dei søndag fann ei omkomen kvinne i ei elv på Lena i Østre Toten kommune. Den døde er i 50-åra og frå Østre Toten. Politiet utfører no fleire vitneavhøyr..

NRK - 30 okt. 20 kl. 13:19

Tolga-brørne med millionsøksmål

Advokaten til to av brørne i Tolga-saka har stemna både staten og Tolga kommune, og krev erstatning på 1,5 millionar kroner kvar. Dei to m ennene blei registrerte som psykisk utviklingshemma utan å ha diagnosen, Noko kommunen og staten har beklaga..

NRK - 30 okt. 20 kl. 11:20

Tysk økonomi vaks med 8,2 prosent

Økonomien i Tyskland har henta seg inn i tredje kvartal, melder nyheitsbyrået AFP. Bruttonasjonalproduktet vaks med 8,2 prosent, Noko meir enn dei 7,3 prosentane som var venta. Tyske styresmakter ventar at økonomien vil krympe med 5,5 prosent..

NRK - 30 okt. 20 kl. 08:00

Kongsberg Gruppen styrka resultatet

Trass i ei Noko lågare omsetting i tredje kvartal i år enn i same periode i fjor, blei driftsresultatet betre for Kongsberg Gruppen. Driftsresultatet (EBITDA) auka med 919 millionar kroner i år, mot 496 millionar kroner i tredje kvartal 2019..

NRK - 24 okt. 20 kl. 11:37

La bort sak om drap i politiaksjon

Riksadvokaten har lagt bort saka om Tron Simen Lien som blei drepen i ein politiaksjon på Jaren. Sonen til Lien anka Spesialeininga si avgjerd om at det ikkje hadde skjedd Noko straffbart under aksjonen, men riksadvokaten har avvist denne anken..

NRK - 10 sep. 20 kl. 06:30

4.4 millionar koronasmitta i India

India har det siste døgnet registrert 95.735 nye koronasmittetilfelle, Noko som gjer at dei har passert 4.4 millionar smitta i landet.

NRK - 10 sep. 20 kl. 06:30

4,4 millionar koronasmitta i India

India har det siste døgnet registrert 95.735 nye koronasmittetilfelle, Noko som gjer at dei har passert 4,4 millionar smitta i landet. Talet på koronarelaterte dødsfall har auka med 1172 det siste døgnet, Noko som tar talet på dødsfall over 75.

NRK - 19 okt. 20 kl. 06:39

Vasslekkasje i Oslo stoppa

Vasslekkasjen i Oslo sentrum er stoppa, det seier Oslo Brann og redningsetat til NTB. Det kjem til å foregå Noko gravearbeid for å utbetre skadene utover dagen. Delar av Storgata kjem difor til å vere stengt..

NRK - 18 okt. 20 kl. 16:33

Færre trur pandemien vert langvarig

Færre enn før trur koronaviruset vil verte verkeleg langvarig, syner tal frå Norsk koronamonitor frå Opinion. 36 prosent trur at pandemien vil vare i meir enn eitt år, Noko som er 9 prosentpoeng færre enn i september..

NRK - 17 okt. 20 kl. 20:50

14 soldatar drepne i Nigeria

Jihadistar knytt til IS har drepe 14 nigerianske soldatar i eit åtak mot ein militærbase nordaust i landet, fortel militæret laurdag. Ifylgje AFP vart basen angripe med maskingevær og granatar, Noko som førte til harde kampar..

NRK - 17 okt. 20 kl. 17:06

Endå ein ny smittetopp i Italia

Italia har registrert 10.925 nye smittetilfelle av koronaviruset det siste døgnet, Noko som er det høgste registrerte døgntalet der sidan pandemien starta. Førre smittetopp vart registrert fredag, då var talet på 10.

NRK - 16 okt. 20 kl. 21:06

Ny smittetopp i Spania

Styresmaktene i Spania registrerte fredag 15.186 nye koronatilfelle, Noko som er det høgste talet sidan pandemien starta i landet. Samstundes vart det registrert 222 nye koronarelaterte dødsfall..

NRK - 14 okt. 20 kl. 08:36

Blei smitta to gonger og døydde

Ei eldre nederlandsk kvinne er død, etter å ha blitt smitta av koronaviruset for andre gong, melder CNN. Dette skal vera fyrste gong Nokon har døydd etter å ha blitt smitta to gonger, Noko ekspertar seier reiser spørsmål om immunitet og antistoff..

NRK - 13 okt. 20 kl. 14:18

Høgste smittetal sist veke

Europeiske land rapporterte inn over 700.000 nye smittetilfelle av koronaviruset førre veke, Noko som er det høgste talet sidan pandemien starta, opplyser WHO. Storbritannia, Frankrike, Russland og Spania sto for over halvparten av dei nye tilfella..

NRK - 02 okt. 20 kl. 10:01

Fortsatt nær 200.000 arbeidslause

Ved utgangen av september var det registrert 197.900 heilt arbeidslause, delvis arbeidslause og arbeidssøkjarar på tiltak hos Nav, Noko som utgjer 7,0 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 18.

NRK - 02 okt. 20 kl. 08:07

Jagland seier han har møtt Epstein

Thorbjørn Jagland stadfestar at han møtte overgrepsdømte Jeffrey Epstein i 2013 og beklagar at han sa Noko anna til leiaren i Nobelkomiteen i fjor. Møtet skjedde i Strasbourg, i residensen han hadde som leiar av Europarådet, melder Dagens Næringsliv..

NRK - 29 sep. 20 kl. 10:55

Fekk låneramme på 20 milliardar

Husbanken fekk 5 milliardar kroner ekstra i låneramme i vårens krisepakkar, melder NTB. I forslaget til statsbudsjett for 2021 blir nivået justert Noko ned igjen. Hovudsatsinga er at fleire skal få tilgang på startlån, opplyser kommunalministeren..

NRK - 28 sep. 20 kl. 09:15

Minst 1 av 4 kan miste skulegang

163 skular i den libanesiske hovudstaden Beirut blei øydelagde som følge av eksplosjonen i august, Noko som gjer at minst eitt av fire barn kan miste skulegangen sin, ifølgje hjelpeorganisasjonen IRC. Skuleåret i Libanon startar opp att neste månad..

NRK - 28 sep. 20 kl. 06:55

Politiet har undersøkt campingvogn

Kriminalteknikarar er ferdige på staden der to jegerar blei funne omkomne i ei campingvogn søndag kveld. Omstenda rundt dødsfalla er foreløpig ikkje kjende, men undersøkingane tyder på at det ikkje har skjedd Noko kriminelt, melder politiet..

E24 - 19 sep. 20 kl. 15:44

Solbergs hydrogen-strategi kan vere byrjinga på Noko bra

KOMMENTAR: Noreg har ikkje lenger råd til å bruke milliardar på klimatiltak som ikkje bygger framtidas arbeidsplassar..

NRK - 18 sep. 20 kl. 10:51

Stansar endringar i postvesenet

Ein føderal dommar i USA har mellombels stansa dei omstridde endringane i postvesenet. Endringa har forseinka postleveransen i landet, Noko som kunne ha fått konsekvensar for om poststemmene til valet i november ville nådd fram i tide..

NRK - 15 sep. 20 kl. 17:53

Heile Danmark kan bli raudt

FHI anbefalar å gjere heile Danmark raudt, det skriv dei på nettsidene sine. Dei rår regjeringa til å innføre reisekarantene for regionane Sjælland og Nordjylland, Noko som vil føre til at heile landet vert raudt..

NRK - 15 sep. 20 kl. 14:05

25 nye smittetilfelle i Bergen

Talet på nye koronasmitta i Bergen kommune det siste døgnet er 25 personar. Det er Noko lågare enn smittetala dei siste dagane..

NRK - 14 sep. 20 kl. 11:37

Vollviks munnbind bedre enn frykta

Politiet har motteket resultat frå testar av munnbind dei beslagla frå Idar Vollvik tidlegare i september. Munnbinda er 98% effektive. Det tilfredsstiller krava.

NRK - 06 sep. 20 kl. 14:52

Avdøde på Hvaler identifisert

Personen som blei funnen i vatnet på Spjærøy er ei kvinne i 40-åra frå Østfold, melder politiet. Politiet er ferdige med tekniske og taktiske undersøkingar på staden, og førebels er det ikkje mistanke om at Noko kriminelt har skjedd..

NRK - 02 sep. 20 kl. 18:38

EU fordømmer forgifting av Navalnyj

EU fordømmer onsdag det tyske styresmakter kallar ei forgifting av den russiske opposisjonspolitikaren Aleksej Navalnyj med nervegassen Novitsjok, melder AFP. Russiske styresmakter har sagt at sjukehus i landet ikkje fann Noko bevis på forgifting..

NRK - 02 sep. 20 kl. 18:21

Mogleg eksplosjonsfare i Horten

Det er meldt om mogleg brann i ein lekter som ligg i tørrdokk i Horten. Det melder politiet på Twitter, og seier at det er Noko uavklart om det kan vere gassflasker om bord, som i så fall kan stå i fare for å eksplodere. Naudetatane er på staden..

NRK - 27 aug. 20 kl. 10:07

Over 975.000 smitta i Russland

Russiske styresmakter rapporterte torsdag om 4711 nye tilfelle av koronaviruset, Noko som gjer at det no er over 975.000 registrerte smittetilfelle i landet. Det er registrert 16.

NRK - 18 aug. 20 kl. 09:03

Oljefondet krympa med 3,4 prosent

I fyrste halvdel av 2020 krympa Statens pensjonsfond med 3,4 prosent, Noko som svarar til om lag 188 milliardar kroner..

NRK - 17 aug. 20 kl. 12:42

Vil stenge Libanon i to veker

Den fungerande helseministeren i Libanon har bede om at landet vert stengt i to veker for å hindre koronasmitte. Smitten i landet auka etter eksplosjonen i hovudstaden Beirut. Sundag vart det meldt om 439 nye smittetilfelle, Noko som var ein ny topp..

NRK - 17 aug. 20 kl. 12:47

Avviser kravet om nyval

President i Kviterussland, Alexandr Lukasjenko, seier han ikkje vil gå av som president. – Me har akkurat halde eit val. Så sant de ikkje drep meg, vert det ikkje Noko nytt val, seier han måndag ifylgje AFP..

NRK - 17 aug. 20 kl. 10:28

Rasar mot Netanyahu

Israelske busetjarar er rasande for at statsminister Benjamin Netanyahu ikkje held løftet om å annektere delar av den okkuperte Vestbreidda, Noko han droppar i tråd med ein avtale med Dei sameinte arabiske emirata, skriv NTB..

NRK - 17 aug. 20 kl. 10:28

Skuldar Netanyahu for løftebrot

Israelske busetjarar er rasande for at statsminister Benjamin Netanyahu ikkje held løftet om å annektere delar av den okkuperte Vestbreidda, Noko han droppar i tråd med ein avtale med Dei sameinte arabiske emirata, skriv NTB..

NRK - 17 aug. 20 kl. 06:08

Over 50.000 døde i India

Det siste døgnet har det vorte registrert 941 fleire koronarelaterte dødsfall i India, Noko som gjer at det totale talet på døde no er 50.921. Landet har registrert nesten 2.

NRK - 13 aug. 20 kl. 15:10

Noreg kan verte raudt om to veker

I ein ny rapport spår Folkehelseinstituttet ein kraftig oppgang i smitten i Noreg dei neste tre vekene, skriv VG. Dersom det stemmer vil Noreg om to veker ligge over 23 nye smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar, Noko som FHI reknar som «raudt»..

NRK - 13 aug. 20 kl. 14:54

963.000 melde seg som arbeidslause

963.000 personar melde seg som arbeidslause i USA i førre vekke, Noko som var eit mindre tal enn venta. Veka før melde 1,2 millionar personar seg som arbeidslause..

NRK - 12 aug. 20 kl. 21:13

Nesten 3000 milliardar i underskot

Budsjettunderskotet i USA har stige til 2810 milliardar dollar i dei ti fyrste månadane i budsjettåret. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet. Underskotet for heile året er venta å verte dobbelt så stort som Noko tidlegare registrert..

NRK - 12 aug. 20 kl. 20:25

262 fleire smitta i Hellas

Hellas har registrert 262 fleire tilfelle av koronaviruset i løpet av eit døgn, Noko som er den kraftigaste smitteauken der sidan landet vart råka av koronapandemien. Ifylgje greske styresmakter har dei også registrert to fleire koronadødsfall..

NRK - 10 aug. 20 kl. 08:03

100 dagar utan lokal smitte

Ikkje sidan 1. mai har det vorte registrert tilfelle av lokal koronasmitte i New Zealand. Søndag var òg den fjerde dagen på rad utan Noko registrert smitte i det heile.

NRK - 05 aug. 20 kl. 09:34

Helseminister skal til Taiwan

Den amerikanske helseministeren Alex Azar planlegg eit besøkt til Taiwan, Noko som truleg vil utløyse sterke reaksjonar frå regjeringa i Kina. Besøket vil finne stad i løpet av dei neste dagane, opplyste Det amerikanske instituttet på Taiwan onsdag..

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt