Kuttar

Saturday, 30 May, 06:34

Nyheter om Kuttar

Sortering: Relevans | Senaste
NRK - 29 Apr 20 kl. 22:36

Kuttar norsk oljeproduksjon

Noreg Kuttar oljeproduksjonen med 250.000 fat dagleg i juni og med 134.000 fat dagleg i andre halvår, skriv Oljedepartementet i ei pressemelding.

NRK - 14 May 20 kl. 07:13

Frelsesarmeen Kuttar i korpsa

Stadig færre medlemmar tvingar Frelsesarmeen til kutt. Hovudkvarteret i Oslo må bli selt og talet på nærmiljøkyrkjer (korps) blir redusert. Frå 1986 til 2016 er medlemsmassen i Oslo redusert frå 10.

NRK - 03 May 20 kl. 11:38

Kuttar busstilbod ved skulestart

Medan fleire elevar er tilbake på skulen måndag blir busstilbodet i Bodø gjort om til sommarruter. Sjåførane fryktar fulle bussar og smittefare. Fylkeskommunen meiner det er forsvarleg og seier dei må ha sjåførar i beredskap om smitten spreier seg..

NRK - 27 Mar 20 kl. 11:00

India Kuttar renta

Sentralbanken i India Kuttar renta til 4,4 prosent og sprøytar 50 milliardar dollar inn i finanssystemet for å handtere konsekvensane av koronapandemien. Dei set i verk tiltaket tre dagar etter at landet stengde ned for å bremse virusspreiinga..

NRK - 11 Apr 20 kl. 07:27

Boeing-leverandør permitterer 2300

Selskapet Triumph, som produserer flydelar til Boeing, Kuttar produksjonen og permitterer 2300 tilsette i USA og Europa i to til fire veker, melder Reuters. Permitteringane til Triumph er knytt til stansen i passasjerflyprogram til Boeing..

NRK - 08 Apr 20 kl. 07:11

Tesla permitterer og stenger

Bilprodusenten Tesla permitterer alle tilsette som ikkje er rekna som avgjerande. Dei stenger fabrikken i California, og i samband med det Kuttar dei i lønningane til dei tilsette. Det skriv Reuters.

NRK - 27 Feb 20 kl. 09:57

Danske bank Kuttar stillingar

Danske Bank Kuttar 400 stillingar og seier opp 230. Det skriv banken sjølv i ei pressemelding. Av dei 230 er det om lag 120 i Danmark, 60 i Finland og 44 i Litauen som vert sagt opp.

NRK - 19 Feb 20 kl. 20:16

Airbus Kuttar 2300 jobbar

Airbus Kuttar 2362 jobbar i forsvars- og romfartsdivisjonen over dei neste to åra. Dei fleste jobbane blir kutta i Tyskland, Spania, Frankrike og Storbritannia. Årsaka er det dei sjølv kallar eit «flatt marked og utsette kontraktar»..

NRK - 10 Mar 20 kl. 14:10

Amerikansk flyselskap Kuttar

Det store amerikanske flyselskapet Delta Air Lines varslar tysdag kutt i internasjonale flygingar med mellom 20 og 25 prosent og mellom ti og 15 prosent for reiser i landet for å tilpasse seg kraftig nedgang i bestillingar, melder CNN på Twitter..

NRK - 12 Feb 20 kl. 15:58

Kuttar prognosar grunna Covid-19

Organisasjonen for oljeeksporterande land (OPEC) trur den globale etterspurnaden etter råolje vil vakse med 990.000 fat per dag i år, som er 230.000 færre enn dei først spådde.

NRK - 17 Jan 20 kl. 06:29

Kuttar band med Venezuela

Guatemalas nye president Alejandro Giammattei har kunngjort at landet Kuttar dei diplomatiske banda med Venezuela. Giammattei tok over som president to dagar sidan. I oktober nekta Venezuelas president Nicolás Maduro Giammattei inngang i Venezuela..

NRK - 30 Jan 20 kl. 14:53

Filmfestivalen i Berlin Kuttar pris

Filmfestivalen i Berlin droppar prisen som er kalla opp etter grunnleggaren Alfred Bauer. Grunnen er at nye dokument viser at han hadde sterke band til nazistane, og arbeidde med propagandafilmar under andre verdskrigen, skriv Die Zeit..

NRK - 27 Dec 19 kl. 11:29

Kuttar internett i delstat i India

Styresmaktene i den indiske delstaten Uttar Pradesh har kutta internett og plassert ut ekstra politi. Dei ventar protestar mot ei lov som opnar for å gi statsborgarskap til personar frå forfølgde religiøse minoritetar i naboland, men ikkje muslimar..

NRK - 24 Sep 19 kl. 14:17

Hydro Kuttar 2200 tilsette

Hydro Kuttar 2200 tilsette, det melder Dagens Næringsliv. Men kor mange i Noreg som misser jobben er framleis uklart, ifølgje avisa. Finansdirektøren i Hydro seier at både avdelingane i Holmestrand, Karmøy og på Vækerø kjem til å miste tilsette..

NRK - 19 Sep 19 kl. 15:25

USA Kuttar økonomisk hjelp

USA Kuttar økonomisk hjelp til Afghanistan, fordi dei meiner regjeringa ikkje gjer nok for å kjempe mot korrupsjon. Det melder AFP. Det er førebels usikkert kor mykje pengar det er snakk om..

NRK - 21 May 19 kl. 09:58

Telia Kuttar 240 årsverk i Noreg

Telia skal kutte 240 årsverk i Noreg tida framover, skriv DN. Prosessen startar i dag, etter at dei hadde eit allmøte med dei tilsette..

NRK - 20 May 19 kl. 08:54

Tre nye selskap droppar Huawei

Dei tre amerikanske selskapa Intel, Qualcomm og Broadcom Kuttar samarbeidet med den kinesiske telegiganten Huawei, skriv Bloomberg. Google har gjort det same. Trump-administrasjonen meiner Huawei utgjer tryggleiksrisiko har sett dei på svarteliste..

NRK - 10 May 19 kl. 10:17

Kongsberg Gruppen Kuttar 260 jobbar

Oppkjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine gjer at Kongsberg Gruppen reduserer talet på fulltidstilsette med 260, skriv E24. Det blei klart då konsernet sitt resultat for første kvartal blei lagt fram fredag..

NRK - 18 Sep 18 kl. 11:57

DR Kuttar fleire stillingar

Den danske allmennkringkastaren Danmarks Radio skal kutte om lag 400 stillingar. Grunnen er at inntektene skal kuttast med 20 prosent. Det betyr blant anna at seks tv-kanalar blir til tre og at tre radiokanalar forsvinn..

NRK - 01 Sep 18 kl. 16:13

Reagerer på at USA Kuttar støtte

Det kjem sterke reaksjonar etter at USA fredag sa dei ville kutte støtta til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktningar i Midtausten. Ein talsmann for den palestinske presidenten seier til The Jerusalem Post at avgjerda kan bidra til terror..

NRK - 04 Sep 18 kl. 09:12

CargoNet seier opp kvar 10. tilsett

CargoNet Kuttar om lag 50 av 440 årsverk, det betyr kvar tiande tilsett. Det betyr dårlegare rutetilbod på både Sørlandsbanen, Dovrebanen, Bergensbanen og Nordlandsbanen, skriv Dagsavisen. Årsaka er at dei slit med å drive lønsamt..

NRK - 03 Jul 18 kl. 11:47

Kuttar ein femtedel av dei tilsette

Mobilprodusenten HTC Kuttar ein femtedel av sine tilsette, grunna økonomiske problem. Kring 1500 stillingar kan bli ramma. I fjor hadde dei eit underskot på 554 millionar dollar, som er deira største underskot sidan dei gjekk på børsen i 2002..

NRK - 11 Jul 18 kl. 04:36

Starbucks Kuttar ut plastsugerøyr

Den amerikanske kaffekjeden Starbucks har vedteke å slutte med sugerøyr og kaffelokk i plast, melder AP. Plastsugerøyra skal bort frå alle Starbucks sine kafear over heile verda innan 2010, melder selskapet..

NRK - 12 Jun 18 kl. 20:08

Tesla Kuttar 9 % av dei tilsette

Elon Musk skriv på Twitter at Tesla vil seie opp 9 % av dei tilsette. Dette skjer i samband med omorganisering i selskapet. – Dette vil ikkje påverke produksjonen av Tesla Model 3, skriv Musk..

NRK - 20 Apr 18 kl. 14:10

Russen droppar sex-knute

Russen i Ringsaker Kuttar ut russeknute for sex i rundkøyring, etter at vegdirektør Terje Moe Gustavsen si oppmoding til russen om ikkje å ha slike knutar fekk internasjonal mediemerksemd. – Kjempebra, seier vegdirektøren..

NRK - 08 Dec 17 kl. 17:57

Kuttar i regnskogutbetalingar

Klima- og miljødepartementet har kraftig redusert regnskogsutbetalinga til Brasil. Grunnen er at avskoginga i Amazonas har auka det siste året og difor har departementet kutta overføringane med 60 prosent. Brasil får utbetalt 350 millionar kroner i år..

NRK - 13 Sep 17 kl. 15:00

Skattekutt til svenske pensjonistar

Den svenske regjeringa Kuttar skattar til pensjonistar med låg inntekt. Dette vil gi ca. 5000 svenske kroner ekstra i året til pensjonistane.

NRK - 08 Sep 17 kl. 11:08

Kuttar 130 stillingar

Kongsberg Gruppen skal kutte 130 stillingar og alle tilsette får tilbod om sluttpakke. Nedbemanninga kjem i samband med at to av dei fire verksemdene som utgjer Kongsberg Gruppen, blir slått saman til ei eining, skriv Nettavisen..

NRK - 16 Jan 17 kl. 11:05

Ser på tryggleiken i oljebransjen

Eit utval skal sjå på tryggleiken på norsk sokkel i ei tid der bransjen Kuttar kostnadar. Fleire alvorlege hendingar dei siste to åra er bakgrunnen for at arbeidsminister Anniken Hauglie ønskjer svar om sikkerheitsutfordringane i oljebransjen..

NRK - 10 Jan 17 kl. 10:45

Rema kastar ut Lerum

Rema 1000 Kuttar ut produkt frå produsenten Lerum i alle sine butikkar. I helga vart det kjent at Mack-ølet frå Troms kan bli borte i 18 av 19 fylker i Rema 1000 sine butikkar. Men Rema seier dei vil selje Mack i heile Nord-Noreg..

NRK - 12 Apr 16 kl. 22:00

Volkswagen Kuttar i bonusar

Volkswagen-konsernet gir etter for press og Kuttar kraftig i bonusane til toppsjefane i selskapet, melder Reuters. Dette skjer etter avsløringa av omfattande juks med utsleppstala for dieselbilar..

NRK - 12 Apr 16 kl. 20:00

Ber flyselskap droppe prisauke

Arbeidarpartiet krev at flyselskapa Norwegian og Widerøe Kuttar den nye auken i billettprisane til flypassasjeravgifta er innført. Norwegian avviser at prisauken skuldast den varsla avgifta..

NRK - 16 Feb 16 kl. 12:00

Større moglegheit for rentekutt

Moglegheita for at Noregs Bank Kuttar renta i mars er blitt større, meiner fleire økonomar. Årsaka er at vi i fjor hadde den lågaste veksten i bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Noreg sidan finanskrisa i 2009..

NRK - 24 Sep 15 kl. 10:16

Norges Bank set ned styringsrenta

Norges Bank Kuttar styringsrenta med ytterlegare 0,25 prosentpoeng til rekordlåge 0,75 prosent..

NRK - 18 Jun 15 kl. 06:13

Kuttar oljeforskning

Eit av landets største forskingsmiljø innan olje og gass, forskingsinstituttet IRIS i Stavanger, Kuttar opp mot 10 prosent av dei tilsette. Oljeindustrien bestiller ikkje lengre nok oppdrag..

NRK - 05 May 15 kl. 22:35

Frp avviser styrt pels-avvikling

Landbrukspolitisk talsmann i Frp, Morten Ørsal Johansen, avviser at kutta i støtta til pelsdyrnæringa er det same som ei styrt avvikling av næringa. Regjeringa Kuttar 18 millionar i støtte til utkøyring av for..

NRK - 29 Jan 15 kl. 10:39

NRK Kuttar i tilsette i distrikta

Toppleiinga i NRK har bestemt å kutte 40 tilsette ved NRK sine distriktskontor. Sju av 15 distriktsredaksjonar må redusere talet på redaksjonelle medarbeidarar. Trøndelag og Hedmark/Oppland er hardast råka av kutta..

NRK - 29 Jan 15 kl. 09:57

NRK Kuttar i arkiv og research

Toppleiinga i NRK har vedteke at talet på årsverk i Arkiv & Research-avdelinga skal reduserast frå 90 til 52 iløpet av året. – Det er opplagt at dette vil få konsekvensar, seier direkfør for Marienlystdivisjonen, Vibeke Fürst Haugen..

NRK - 15 Jan 15 kl. 23:51

Schlumberger Kuttar 9000 jobbar

Det internasjonale oljeserviceselskapet Schlumberger kjem til å kvitte seg med 9000 tilsette på grunn av dei låge oljeprisane, som igjen har ført til færre oppdrag for selskapet..

NRK - 29 Aug 14 kl. 11:04

Sunnmørsposten Kuttar ti årsverk

Ti årsverk må vekk i Sunnmørsposten dei neste to åra. Totalt skal Polaris-konsernet spare 100 millionar kroner..

NRK - 05 Dec 13 kl. 13:15

Kuttar ikkje akutt- og fødeavdeling

Signal frå Helse Midt-Noreg og helseminister Bent Høie dei siste dagane gjer at administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik legg vekk kuttplanane..

NRK - 11 Nov 13 kl. 14:42

Skuffa over den blå regjeringa

Leiar Paul Joakim Sandøy i Unge Høyre er skuffa over at den blå regjeringa Kuttar i Stoltenberg sitt budsjettforslag om studiestøtte i elleve månadar..

NRK - 15 Oct 13 kl. 05:47

Håpar regjeringa ikkje Kuttar

Både fylkeskommunen og Innovasjon Norge set sin lit til at den nye regjeringa ikkje rokkar ved løyvingane til distriktsutvikling..

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt