Handlingsplanen

Lørdag, 06 Mars, 05:43

Nyheter om Handlingsplanen

Sortering: Relevans | Senaste
Aftenposten - 13 jan. 21 kl. 22:00

Handlingsplanen mot muslimhat uthules

Statsstøtten til Human Rights Service bidrar til å motvirke effekten av tiltakene..

P4 - 10 sep. 20 kl. 11:57

- Det må følge penger med Handlingsplanen

Lavterskeltilbud i hele landet er viktig for å få ned selvmordstallene. Det mener generalsekretær Linda Berg Heggelund i Mental helse. De har store forventinger til den nye Handlingsplanen mot selvmord, som helseministeren og statsministeren legger frem i ettermiddag.

P4 - 06 okt. 20 kl. 10:44

100 millioner til å styrke norsk eksport

Regjeringen vil sette av 100 millioner kroner til å styrke norsk eksport. Det kom fram i den nye Handlingsplanen for eksport som ble presentert nå i formiddag. Gjennom det nye prosjektet "Business Norway" skal det etableres et tettere samarbeid med næringslivet, sier næringsminister Iselin Nybø..

NRK - 13 juli 20 kl. 12:09

Godtgjørelse til villsvinjegere

Mattilsynet vil betale en godtgjørelse til jegere som sender inn prøver av villsvin som felles i Norge. Det skriver de i en pressemelding. Ordningen er ett av tiltakene i Handlingsplanen mot villsvin.

Dagbladet - 06 juli 20 kl. 11:20

Hvorfor engasjerer ikke rasisme politikerne?

Statsminister Erna Solberg viser til en handlingsplan mot rasisme og diskriminering, som skal løse problemet. Min bekymring er at Handlingsplanen blir en sovepute, uten noen form for forpliktelse i måloppnåelse..

P4 - 18 juni 20 kl. 17:14

-Plan om nullvisjon er for lite konkret

Planen for å nå målet om null selvmord i Norge er for lite konkret. Det sier Generalsekretær i Rådet for psykisk helse Tove Gundersen til NRK. I dag presenterte regjeringen en nullvisjon for selvmord og en foreløpig handlingsplan for å nå målet.

NRK - 18 juni 20 kl. 16:44

Mener plan er for lite konkret

Regjeringen presenterte i dag en nullvisjon for selvmord, og en foreløpig handlingsplan for å nå målet. Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, mener Handlingsplanen er god, men at den burde vært mer konkret og realistisk..

P4 - 18 juni 20 kl. 14:56

Roser målet om nullvisjon for selvmord

Organisasjonene roser regjeringens visjon om nullvisjon for selvmord. På et møte med partene i dag kunngjorde helseminister Bent Høie at regjeringen vil ta grep for å sikre at færrest mulig tar selvmord - som en del av Handlingsplanen for selvmordsforebygging. Therese Grøm i foreningen LEVE sier målet gir både økonomiske og politiske forpliktelser..

P4 - 18 juni 20 kl. 12:45

Regjeringen vil ha nullvisjon for selvmord

Regjeringen har et mål om at ingen skal ta sitt eget liv. Det kunngjorde helseminister Bent Høie i et møte med organisasjoner, som jobber for å forebygge selvmord. Til høsten legges Handlingsplanen for selvmordsforebygging frem, der nullvisjon for selvmord er et mål.

P4 - 17 juni 20 kl. 10:31

Nye tiltak mot radikalisering

Regjeringen har i dag lagt fram åtte nye tiltak mot radikalisering. De legges inn i den reviderte Handlingsplanen mot voldelig ekstremisme. Blant de nye tiltakene er at NAV skal få et kompetansemiljø på feltet og muligheten for bruk av risikovurderingsverktøy for politiet skal utredes..

Dagbladet - 15 mai 20 kl. 07:31

Skal bli mer attraktivt å bli fastlege

Jeg håper og tror den nye Handlingsplanen vil gi pasientene bedre tjenester og gjøre fastlegeyrket mer attraktivt for dagens og morgendagens leger..

P4 - 11 des. 19 kl. 11:45

50 tiltak mot rasisme og diskriminering

Regjeringen lanserer 50 tiltak i arbeidet mot rasisme og diskriminering. Handlingsplanen består både av nye tiltak og videreføring og forsterking av eksisterende tiltak. Blant annet inneholder planen tiltak som forskning på rasisme og diskriminering, opprettelese av et kompetansemilijø innen hatkriminalitet og en egen satsing i barneskolen mot rasisme og antisemittisme.

NRK - 13 nov. 19 kl. 12:44

To millioner til tiltak mot jødehat

Regjeringen har satt av to millioner ekstra til å styrke Handlingsplanen mot antisemittisme i Norge. Det kommer frem i det endelige budsjetter for 2020. I september vedtok regjeringen å forlenge og videreføre denne Handlingsplanen..

NRK - 11 des. 19 kl. 14:56

Handlingsplan mot rasisme

Regjeringen lanserte onsdag en handlingsplan mot rasisme, som vil gjelde fra neste år, og frem til 2023. Handlingsplanen består av 50 tiltak og skal fornye og forsterke innsatsen mot rasisme og diskriminering på bakgrunn av etnisitet og religion..

NRK - 30 nov. 19 kl. 09:38

Mener villsvin bør utryddes i Norge

Det burde ha blitt laget en bekjempelsesplan for villsvin i stedet for en handlingsplan, mener Norsvin i Hamar. Bedriften mener at den manglende handlekraft som Miljødirektoratet og Mattilsynet viser i Handlingsplanen, må tas opp på politisk nivå..

P4 - 16 aug. 19 kl. 12:24

Høyre-topp ønsker plan mot muslimhat

Mudassar Kapur går nå ut, som første Høyre-politiker på Stortinget, og etterlyser en egen handlingsplan mot muslimhat. Etter angrepet mot moskeen i Bærum forrige lørdag har både SV og Arbeiderpartiet gått inn for en egen plan. Regjeringen har foreløpig sagt nei og mener tiltak mot muslimhat skal inngå i den varslede Handlingsplanen mot rasisme og diskriminering..

P4 - 12 aug. 19 kl. 07:36

- Ekstremt viktig med en god handlingsplan

- Det er veldig viktig at Handlingsplanen mot hat fra regjeringen har et stort fokus på hat mot muslimer. Det sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. I går sa statsminister Erna Solberg at alle har et ansvar for å hindre slikt hat i samfunnet, som en reaksjon på skyteepisoden i en moske i Bærum.

P4 - 24 juli 19 kl. 07:52

- Treg post øker smittefare

Stadig tregere postgang øker smittefaren fra kylling. Det varsler Mattilsynet, som frykter de ikke klarer hindre like mange smittetilfeller som før. Handlingsplanen mot campylobacter sparer samfunnet for 18.

NRK - 24 juli 19 kl. 07:29

Treg postgang truer smittetiltak

Mattilsynet mener Handlingsplanen mot campylobacterbakterier fra kylling er i ferd med å bli veltet av treg og dyr postgang, skriver Nationen. Årsaken er at prøvene må tas tidligere og at det påvirker treffsikkerheten..

P4 - 22 juli 19 kl. 07:15

Større smitterisiko i dyr kylling

I følge Mattilsynet kan det være større risiko for smitte fra saktevoksende og økologisk kylling. Nå skal et pilotprosjekt teste forskjellene mellom disse og vanlig kylling, skriver Nationen. Det er Handlingsplanen mot campylobacter som skal hindre at folk blir akutt syke, men testprogrammet omfatter bare konvensjonell kylling, mens kylling eldre enn 50 dager ikke blir testet og behandlet.

NRK - 24 juni 19 kl. 21:29

Plan mot vold i nære relasjoner

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en nasjonal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Arbeidet skal ledes av Justisdepartementet. Den nye Handlingsplanen skal ha en egen del om vold og overgrep i samiske samfunn..

VG - 25 mars 19 kl. 20:07

Tanja om den nye Handlingsplanen mot voldtekt: – Det er ekte mennesker bak tallene

Mandag la regjeringen frem den nye Handlingsplanen mot voldtekt. Flere av punktene på papiret betyr særlig mye for Tanja Arntsen (47). Hun ber om at det følges opp i praksis..

Aftenposten - 12 juni 19 kl. 15:58

Truer med å trekke seg fra Oslopakke 3

Høyre og Venstre mener Byrådet bryter avtalen om Oslopakke 3. De vil nå sende Handlingsplanen tilbake til ny behandling, for å sikre byggingen av den planlagte Røa-tunnelen..

Aftenposten - 12 juni 19 kl. 15:58

Vil ha nye forhandlinger om Oslopakke 3

Høyre og Venstre mener Byrådet bryter avtalen om Oslopakke 3. De vil nå sende Handlingsplanen tilbake til ny behandling, for å sikre byggingen av den planlagte Røa-tunnelen..

VG - 12 mai 19 kl. 19:27

Eldreråd om selvmordtall: – Det er en uverdig situasjon

Eldrerådet i Bergen ville ha manglende obduksjon av eldre inn på Handlingsplanen, men kommunen sa nei. – Det er greit for alle å tenke at vedkommende døde en naturlig død, heller enn å etterforske om det var selvmord, sier saksbehandler..

VG - 28 mars 19 kl. 12:37

Tannløs handlingsplan mot voldtekt

Voldtekten. Anmeldelsen. Etterforskningen.

NRK - 30 jan. 19 kl. 22:24

Norske dyr får mindre antibiotika

Bruken av antibiotika er redusert med 30 prosent på kjæledyr og ti prosent på husdyr i Norge de siste tre årene, viser tall fra Landbruks- og matdepartementet. Dermed er målene for 2020 i Handlingsplanen mot antibiotikaresistens allerede nådd..

P4 - 14 feb. 18 kl. 11:51

Skal jobbe for å tette gapet på etterslep

Statens Vegvesen skal bruke 135 milliarder kroner på nye veier i årene fremover. Handlingsplanen for de neste seks årene innebærer blant annet arbeid på 50 nye veier, miljøtiltak i de store byene og vedlikeholdsetterslep over hele landet. Og det er spesielt ett vedlikeholdsarbeid som vil være en prioritet, sier Vegdirektør Terje Moe Gustavsen..

P4 - 03 mars 17 kl. 07:20

Listhaug vil innføre plikt til å melde fra om unge i tvangsekteskap

Innvandringsminister Sylvi Listhaug vil gjøre det straffbart å ikke melde fra om unge jenter i tvangsekteskap. Det går frem av den nye Handlingsplanen til regjeringen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll som legges frem neste uke, skriver Dagbladet. De som gjør dette mot jentene skal straffes, understreker hun..

NRK - 21 nov. 16 kl. 11:56

Strategi mot hatefulle ytringer

Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer lanseres av statsminister Erna Solberg, barne- og likestillingsminister Solveig Horne og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Forskere legger først fram sine funn, og Handlingsplanen kommer 14.00..

Aftenposten - 17 juli 16 kl. 21:15

Handlingsplanen mot menneskehandel er gått ut på dato | Synnøve Økland Jahnsen

Prostitusjonspolitikk kan ikke isoleres fra andre politiske felt – som folkehelse og innvandringspolitikk..

Hegnar.no - 21 juni 16 kl. 14:55

LIVE: Slik vil regjeringen hindre diskriminering

Statsråd Solveig Horne lanserer Handlingsplanen Trygghet, mangfold og åpenhet..

NRK - 16 okt. 15 kl. 01:58

EU fornøyd med plan Tyrkia

EUs toppledere hilser velkommen Handlingsplanen som EU-kommisjonen forhandlet fram med Tyrkia for hvordan tyrkerne skal stagge strømmen av flyktninger og migranter til Europa. EU lover Tyrkia pengestøtte og forenkling av visumregler for tyrkere i EU..

NRK - 29 sep. 15 kl. 23:47

USA imponert over Norge

Arbeidet mot ekstremisme blant unge i Norge får merksemd i USA. – Dei meiner vi kanskje har den mest aktive Handlingsplanen av dei europeiske landa, seier statsminister Erna Solberg (H) etter toppmøtet om terror i FN tysdag..

NRK - 10 des. 14 kl. 07:59

Rom-situasjonen uendret

En Fafo-rapport slår fast at Handlingsplanen fra 2009 ikke har ført til noen vesentlig bedring av levekårene for rom, og at det heller ikke er mindre diskriminering av gruppen. Handlingsplanen skulle trekke norske rom inn i samfunnet..

Hegnar.no - 05 sep. 14 kl. 10:15

NSB positiv til regjeringens kollektivplan

Regjeringen sender mange positive signaler i den nye Handlingsplanen for kollektivtrafikken, mener konsernsjef Geir Isaksen i NSB..

DN - 26 juli 14 kl. 10:39

Ap-politiker roser regjeringens handlingsplan

Arbeiderpartipolitikeren Mohamad Jaman mener Norges planer for å forhindre radikalisering skulle startet tidligere, men han tror likevel Handlingsplanen kan minske sannsynligheten for terror..

NRK - 11 juni 14 kl. 16:42

Handlingsplanen kommer for sent

Samtidig med at regjeringen legger frem nye hastetiltak mot radikalisering, sitter to av sønnene til familiefaren (51) i varetekt, siktet for terrorvirksomhet. I tillegg er en tredje sønn drept i borgerkrigen Syria. – Det er bra at planen kommer, men for meg er det for sent, sier den fortvilte faren til NRK..

P4 - 07 mai 14 kl. 05:00

- Mangelfull handlingsplan

Handlingsplanen som regjeringen i forrige uke la frem for å forebygge selvmord og selvskading er mangelfull. Det mener Mental Helse Norge. Planen inneholder 29 konkrete tiltak som skal gjennomføres de neste årene, men landsleder i Mental Helse, Dagfinn Bjørgen, mener at fokuset er skjevt fordelt.

Hegnar.no - 26 april 14 kl. 09:13

Varsler ny handlingsplan for radioaktiv mat

Handlingsplanen for håndtering av radioaktivt avfall i mat ble utviklet i krisesituasjonen etter Tsjernobyl i 1986. Nå skal den oppdateres..

P4 - 14 mars 14 kl. 09:38

Til krig mot økonomisk kriminalitet

Det skal utarbeides en ny, konkret plan i kampen mot økonomisk kriminalitet som skal være ferdig i desember. Det sier justisminister Anders Anundsen til Dagbladet. Anundsen sier den nasjonale Handlingsplanen som har vært mot denne typen kriminalitet har vært for dårlig.

NRK - 15 okt. 13 kl. 05:18

HBK har levert Handlingsplanen

Styrelederen tror Norges Fotballforbund kommer til å være fornøyde..

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt