Barnetrygd

Saturday, 22 September, 02:56

Nyheter om Barnetrygd

Sortering: Relevans | Senaste
Dagbladet - 17 Aug 18 kl. 06:00

Barnetrygd – et universalmiddel

Dersom partiene ønsker å gjøre noe med barnefattigdommen i Norge, er økt Barnetrygd svaret..

NRK - 12 Aug 18 kl. 12:00

Lysbakken urolig for barnefamilier

En økning i strøm- og matpriser, samt en varslet renteøkning, gjør SV-leder Audun Lysbakken bekymret for barnefamilier i høst. Han foreslår en «familiepakke» på fem milliarder kroner til økt Barnetrygd, skattelette og lavere makspris i barnehagen..

Dagbladet - 10 Jul 18 kl. 06:00

Halv pensjon i Spania, Frp?

Norske pensjonister må følge nøye med på hva Frp gjør framover. Kampen for å gjøre noe med Barnetrygd til utlyandet kan fort få utilsiktet effekt..

NRK - 21 Jun 18 kl. 15:25

Sier nei til trygdekutt

Norge ønsker å kutte i Barnetrygd som sendes ut av landet. Nå sier EUs medlemsland nei til forslaget. Den norske regjeringen har gått høyt på banen med krav om at Norge må få lov til å kutte i Barnetrygd og kontantstøtte som sendes ut av landet..

P4 - 16 Jun 18 kl. 07:17

Norge får ikke betale mindre i Barnetrygd

Norge får trolig nei til å kutte i trygdeytelser som sendes ut av Norge. Regjeringen foreslo i fjor å betale mindre Barnetrygd og kontantstøtte til land med lavere prisnivå. I Polen utgjør norske trygdeytelser til barnefamilier en gjennomsnitts årslønn.

Hegnar.no - 21 Jun 18 kl. 15:31

EU sier nei til trygdekut

Norge ønsker å kutte i Barnetrygd som sendes ut av landet. Nå sier EUs medlemsland nei til forslaget..

Aftenposten - 15 Jun 18 kl. 22:51

Norge får ikke betale mindre i Barnetrygd og kontantstøtte til Øst-Europa. Frp truer med EØS-bråk.

EUs ministerråd kommer ikke til å åpne opp for justering av stønader som eksporteres til lavkostland. Det kan sette bom for Regjeringens planer..

Dagbladet - 09 Jun 18 kl. 06:00

Slik kan Norge unngå å havne i fattigdomsfella

En ny modell for Barnetrygd må ryddes av veien. Deretter kan vi gå løs på resten av kampen mot barnefattigdom..

NRK - 05 Jun 18 kl. 10:13

Annakvar nordmann får Nav-stønad

Halvparten av alle nordmenn fekk pengar frå Nav i fjor. I snitt fekk kvar nordmann 80.000 kroner.

NRK - 27 Mar 18 kl. 00:36

Stoppet utbetaling av Barnetrygd

17.000 barn oppholdt seg så lenge i utlandet i 2017, at Nav stoppet utbetaling av Barnetrygd, skriver Aftenposten. Etter reglene stanses utbetalingen når barn har oppholdt seg i utlandet over tre måneder.

P4 - 27 Mar 18 kl. 05:23

Stanser Barnetrygd for 17 000

Nav stanset utbetaling av Barnetrygd til 17 000 barn i fjor fordi de oppholdt seg for lenge i utlandet. Etter reglene stanses utbetalingen når barn har oppholdt seg i utlandet over tre måneder. Nav har ingen oversikt over reisemål, statsborgerskap eller landbakgrunn for dem som får stanset trygden, og foreløpig er det heller ingen planer om å innføre et register for dette, skriver Aftenposten..

Hegnar.no - 27 Mar 18 kl. 06:20

Nav stoppet Barnetrygden for 17.000 barn

17.000 barn oppholdt seg så lenge i utlandet i 2017 at Nav stoppet utbetaling av Barnetrygd. Årsaken til oppholdene blir ikke registrert.

Dagbladet - 27 Mar 18 kl. 00:35

Nav stoppet Barnetrygden for 17.000 barn

17.000 barn oppholdt seg så lenge i utlandet i 2017 at Nav stoppet utbetaling av Barnetrygd. Årsaken til oppholdene blir ikke registrert.

P4 - 26 Mar 18 kl. 17:06

Stoppet Barnetrygd for 17 000 barn

NAV stoppet Barnetrygden for 17 000 barn i fjor på grunn av utenlandsopphold. Utbetalingen stoppes hvis utbetalingen varer lenger enn tre måneder. Det er en betydelig økning fra 2016 da dette gjaldt 11 000 barn, melder Aftenposten..

Dagbladet - 04 Mar 18 kl. 13:26

- Første steg mot en mer rettferdig Barnetrygd

Sv har vunnet en liten delseier på Stortinget: De håper det skal lede til en endring som kan løfte flere barn ut av fattigdom..

Aftenposten - 07 Feb 18 kl. 11:10

Jusprofessor: Lavere sum i Barnetrygd til Polen kan bety mindre i Barnetrygd i Snåsa enn i Oslo

Norge kan teste ut om det kan betales ut lavere kontantstøtte og Barnetrygd i for eksempel Polen, tror jusprofessor. Men han antyder at konsekvensene kan bli utbetaling av ulike summer også innad i Norge..

Aftenposten - 06 Feb 18 kl. 05:39

Stortinget sier ja til å utbetale lavere summer i kontantstøtte og Barnetrygd til Øst-Europa

Innbyggere i Øst-Europa bør få mindre utbetalt i kontantstøtte og Barnetrygd enn nordmenn. Det mener et flertallet på Stortinget. Men før det skjer, må EU si ja..

NRK - 01 Feb 18 kl. 12:35

Færre barn fødde i Norge

Det vart fødd 4,2 prosent færre barn i Norge dei tre første kvartala i fjor. Det viser tal frå Navs statistikk over mottakarar av Barnetrygd. Norge ligg med det an til å få det lågaste talet nyfødde sidan starten av 2000-talet..

Aftenposten - 14 Jan 18 kl. 18:00

Er trygdeytelser til utlandet virkelig et problem? | Cathrine Talleraas

Kontantstøtte og Barnetrygd, som i hovedsak utbetales til utlendinger, fremstilles som et problem. Utbetalingene til nordmenn, i hovedsak pensjon og uføretrygd, forklares som fortjent,.

NRK - 12 Oct 17 kl. 10:48

Barnetrygd på stedet hvil

Regjeringen vil ikke øke Barnetrygden, men holder den på dagens nivå. Satsen for Barnetrygden holdes fast på 970 kroner i måneden, viser forslaget til statsbudsjett for 2018 som regjeringen la fram torsdag..

E24 - 12 Oct 17 kl. 17:05

Enslig forsørger om statsbudsjettet: – Jeg har blitt redd

Regjeringen gjør for lite i neste års statsbudsjett for enslige forsørgere, mener alenemoren Kristine Kleppo. Satsene for Barnetrygd, særfradrag for enslige forsørgere og foreldrefradrag er på stedet hvil, mens barnehageprisen økes..

P4 - 05 Oct 17 kl. 16:38

Etterlyser tiltak for fattige barn

Redd Barna reagerer på barnefattigdom i Oslo. – Myndighetene må sette i gang omfattende tiltak for å bedre hverdagen til fattige barn. Det sier spesialrådgiver Stina Hamberg i Redd Barna etter at en fersk rapport om Grønland i Oslo viste at 60 prosent av barna i området lever i fattigdom.

VG - 05 Sep 17 kl. 16:13

Frp vil stoppe Barnetrygden til barnehagebarn som ikke kan norsk

Dersom treåringer ikke består språktesten, og foreldre ikke følger opp, vil Frp frata familien retten til kontantstøtte og Barnetrygd..

VG - 05 Sep 17 kl. 16:13

Frp vil stoppe Barnetrygden til barn som ikke kan norsk

Frp krever språktest av alle 3-åringer som ikke går i barnehage. Dersom barnet ikke består testen, og foreldrene ikke følger opp, vil partiet frata familien retten til kontantstøtte og Barnetrygd..

P4 - 11 Aug 17 kl. 07:44

Sp mest enige med KrF

Senterpartiet er er partiet som er mest positive til KrFs ti samarbeidskrav. KrF krever blant annet fortsatt kontantstøtte, økt Barnetrygd og ingen konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Marit Arnstad i Senterpartiet sier til Vårt Land at det ikke er noe hun reagerer på i denne listen..

Dagbladet - 28 Jul 17 kl. 13:07

Et forsvar for Barnetrygd som universell ordning

Barnetrygden er en ordning som overfører penger til de som har barn, fra de som ikke har barn..

Klartale - 16 Jun 17 kl. 08:11

Vil kutte Barnetrygd til utlandet

Regjeringen vil endre ordningen med Barnetrygd til arbeidsinnvandrere. Det vil få følger for utlendinger som jobber i Norge..

P4 - 15 Jun 17 kl. 23:46

Regjeringen vil kutte i Barnetrygd til utlandet

Hvis Regjeringen får det som den vil, skal ikke arbeidsinnvandrere med barn bosatt i land som Polen og Litauen få utbetalt like mye i Barnetrygd og kontantstøtte som norske familier. Drøyt 8300 mottagere i Polen og Litauen fikk norsk Barnetrygd i fjor, totalt 91 millioner kroner. Arbeidsminister Anniken Hauglie sier til Aftenposten at det aldri har vært meningen at ytelsene skal være så høye at de tilsvarer en gjennomsnittlig årslønn i hjemlandet og at de vil se på dette..

NRK - 15 Jun 17 kl. 22:56

Vil kutte i Barnetrygd til utlandet

Regjeringen vil kutte i Barnetrygd og kontantstøtte som sendes til arbeidsinnvandrere med barn som bor i utlandet, skriver Aftenposten. Ifølge avisa er forslaget ett av flere som legges frem i en stortingsmelding fredag..

Dagbladet - 15 Jun 17 kl. 23:11

Regjeringen vil kutte i Barnetrygd til utlandet

Regjeringen foreslår å kutte i Barnetrygd og kontantstøtte som sendes til arbeidsinnvandrere med barn bosatt i utlandet. .

Hegnar.no - 16 Jun 17 kl. 07:11

Regjeringen vil kutte i Barnetrygd til utlandet

Regjeringen foreslår å kutte i Barnetrygd og kontantstøtte som sendes til arbeidsinnvandrere med barn bosatt i utlandet..

P4 - 16 Jun 17 kl. 08:05

Vil kutte i Barnetrygd til utlandet

Regjeringen ønsker å kutte i Barnetrygd og kontantstøtte som sendes til utlandet. 219 millioner kroner sendes ut av landet til familiene til arbeidsinnvandrere. Polen, Sverige og Litauen er landene som mottar mest, melder Aftenposten.

Aftenposten - 15 Jun 17 kl. 22:00

Nå vil Regjeringen kutte i kontantstøtte og Barnetrygd som sendes til utlandet

I Polen utgjør norske trygdeytelser til barnefamilier en gjennomsnitts årslønn. Nå vil Regjeringen stramme inn. Det kan ramme polske Janusz Adamczyk og andre som jobber i Norge..

P4 - 16 Jun 17 kl. 17:32

- Bør gjøre mer for å kutte i trygd til utlandet

- Regjeringen burde funnet en løsning for å stoppe Barnetrygd og kontantstøtte fra å bli sendt ut av Norge for lenge siden. Det sier nestleder i Ap, Trond Giske. Rundt 11 milliarder kroner i trygder og stønader blir sendt ut av landet hvert år, og i dag ble det kjent at regjeringen vil stramme inn så summene som sendes ut blir mindre.

Aftenposten - 09 Jun 17 kl. 21:15

Barnetrygd til rikfolk også? | Thor Olav Thoresen

Behovsprøving av Barnetrygden kan «låse» foreldrene til et lavere inntektsnivå..

Aftenposten - 02 Apr 17 kl. 19:30

Behovsprøvd Barnetrygd vil være en fattigdomsfelle | Safavifard og Olafsen

Si ;D-innlegg: Dessuten vil det føre til at de som trenger den, påføres skam..

NRK - 02 Apr 17 kl. 09:34

Grande vil beholde Barnetrygd

Trine Skei Grande advarer Venstres landsmøte mot å redusere Barnetrygden for å finansiere gratis barnehage og SFO..

NRK - 02 Apr 17 kl. 09:39

Omfordele Barnetrygd

Partileder Trine Skei Grande fikk viljen sin. Venstres landsmøte har vedtatt: «Gratis barnehage og gratis SFO for lavinntektsfamilier, videreføre Barnetrygden på dagens nivå, men omfordele den»..

Dagbladet - 07 Mar 17 kl. 06:00

En bedre Barnetrygd

Barnefattigdommen må reduseres, men en målrettet Barnetrygd kommer ikke uten en pris..

VG - 02 Apr 17 kl. 12:49

Venstres «kronprinspar»: Dette vil de endre

ÅLESUND (VG) Om noen år kan Guri Melby (36) eller Sveinung Rotevatn (29) være leder i Venstre. Da tror de dagens Barnetrygd er borte, full sykelønn historie, og pappapermen er likt delt mellom mor og far..

VG - 02 Apr 17 kl. 12:49

Om ti år er Venstre for EU, sykelønnsordningen redusert, og foreldrepermisjonen er todelt

ÅLESUND (VG) Om noen år kan Guri Melby (36) eller Sveinung Rotevatn (29) være leder i Venstre. Da tror de dagens Barnetrygd er borte, full sykelønn historie, og pappapermen er likt delt mellom mor og far..

VG - 10 Mar 17 kl. 11:37

Erna skeptisk til å behovsprøve Barnetrygd

Fredag skal Høyre bestemme sin nye familiepolitikk. Statsminister Erna Solberg (H) deler noen av partinestor Kåre Willochs bekymringer for å behovsprøve Barnetrygd..

P4 - 06 Mar 17 kl. 09:40

Vil fjerne kontantstøtten og behovsprøve Barnetrygd

Fjerning av kontanstøtten og Barnetrygd kun til dem som tjener aller minst. Det er to av flere forslag, som trolig blir omstridt, fra det regjeringsoppnevnte utvalget som har sett på støtten til barnefamilier. Kontantstøtten foreslås fjernet for å finansiere gratis barnehage til alle barn, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram i dag..

P4 - 01 Mar 17 kl. 06:44

Nesten halvparten vil bytte Barnetrygd med barnehage og SFO

Nesten halvparten av de spurte ønsker å avvikle Barnetrygden i bytte mot gratis barnehage og skolefritidsordning. Det viser en ny måling gjort for ANB. Forslaget om avvikling av Barnetrygden blir et stridstema på Høyres landsmøte om en drøy uke.

Aftenposten - 10 Mar 17 kl. 14:52

Høyre beholder Barnetrygden og fedrekvoten

Høyre sier ja til kontantstøtte. Ja til Barnetrygd og ja til dagens fedrekvote i foreldrepermisjonen..

Les mer

Taggar
Personer

Abonner på nyheter (RSS)

Følj søkningen via rss

Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.
Om oss

Nyhetspressen är en norsk nyhetsportal og nyhetssøkmotor som automatiskt finner de mest delte og aktuelle nyhetene. Välkommen!

Kontakt